top of page

אמא אדמה   אבא שמים

ספר הנתיב המקודש נכתב על-ידי ג'יימי סאמס ומכיל ציורים וקלפים של המסורת השבטית באמריקה הילידית
דרך החיים המקודשת בה לכול טקס, חפץ וחלק בחיים היתה המשמעות המקודשת המעניקה את שיעור הידע
הנמסר מן האבות הקדמונים לדורות הבאים ובזאת מובאים כאן התרגומים לעברית של הכתובים המיוחדים.

............
   צרור הרפואה
       גלגל הרפואה
       קערת הריפוי
    אש הריפוי
............ 

צרור רפואה.png

עטרת המלחמה       חץ וקשת  

עטרת המלחמה של שבט הלוחמים.png

.........
    לוח-העריסה
     לשאת את הצעיף
   שעת עוצמה
.........

 

פפוז.png

מותו של השמאן
........... 

       ::::::::::::  
            מגן מזרחי
               מגן דרומי
             מגן מערבי
           מגן צפוני
        :::::::::::::

צרור רפואה.png

המקטרת המקודשת   טקסי המעבר

טקס הבגרות.png

...............
    ריקוד-שמש..
    מקל-הדיבור...
  :::::התכנסות
פוו-וואו::
..............

 

רוקד שמש.png

משכן-הירח   משכן-הזעה
   ::::::::::::::::::::::  

תכשיטי אלמוג.png

אלמוג
...סל המעמסה...
   ::::::  ספירת ניצחונות  ::::::
.............. 

         :::::::::::: 
            חיפוש-חזון 
            הוויות-הרעם
            מרחב-מקודש
        :::::::::::::

Dark Clouds
קוקופלים.png


...היואקה...
   :::::: קוקופלי ::::::
.....שעת-עוצמה.....
................. 

Underwater
תוף.png

.....המסתורין   הגדול.....
...הקשת המסתובבת...
..אנשים עומדים..
   ::::::::::::::::::::::
:::::::::::::

:::::  


...זמן-החלום...
   ::::::  פנים-צבועות  ::::::
.....טקס  פיוטה.....
................. 

לוכד חלומות.png
אינדיאני זקן עם תוף.png


...אש המועצה...
   :::::: מסירת-מתנות ::::::
.....סימני-עשן.....
................. 

ת ו ף
...שדה-השפע...
   ::::::  מראת-העשן  ::::::
.............. 

...מקום-עוצמה...
   :::  מספר-סיפורים :::
...אנשי-האבן... 

Nature Views
מעגל החיים המקושט.png.....שימוש בקלפים.....
...והגישה הטבעית... 

bottom of page