top of page

במשך שנים רבות התעמקתי ברזי חכמת הנסתר ועסקתי בקריאה בקלפי טארות.
בהיותי מורה לאמנות יצרתי בשנת 2011 סדרה של תרשימי סקיצות
ולפתע הבחנתי כי חלק מהן מתאר את ה"ארקנה הגבוהה" (החלק העיקרי בחפיסת הטארות הקלסית)
מיד פתחתי את היומן, ושאר חפיסת קלפי הטארות אשר הופיעה בתודעתי נרשמה.
כך הגיעו אליי קלפי טארות אלו הנקראים : "REMIND 2012".

 

כאשר הוצעה לי הצעה עסקית הקשורה להפצתם,
שאלתי את הקלפים למה הם הגיעו אליי והתשובה הייתה :
"בשביל שתלמדי דרכם" 
ובכן, החפיסה מוצגת כאן לפניכם ולשימושכם
כדי שתוכלו להיעזר בידע המופלא הטמון בקלפים 
וללמוד בעזרתו את הדרך לנצחים.

 

הקלפים מסייעים לאדם ללמוד את מיקומו ביקום
ולהיות מודע למצבו ולמהלכים השונים בדרך המפותלת
של ידיעת האדם את עצמו,
ואף יכולים לסייע לאדם למצוא את דרכו בדרכים העקלקלות של החיים.

אם יש לנו שאלות ובעיקר שאלות לגביי הדרך הרוחנית,
הקריאה בקלפים אלו יכולה לסייע למצוא תשובות
ולהבין את הפניות הלבטים ואת השיעורים הרבים אותם אנחנו חווים ועוברים.
בהצלחה בדרך

Fabeni  (Remind)

 

 

 

 

 

bottom of page