top of page

תקשורות קושרות
עבר  הווה  עתיד
תקשורות מחבקות
חוטים של חשמל
בין החומרים
תקשורות רוקמות
שורות לשיר
מילים להבנה
מלמדות את המסע
מחברות דברים
מקשרות זמנים
תקשורות קושרות
עבר הווה עתיד
תקשורות מחברות
את המורה
עם התלמיד

אפרת
Remind לביא

קלף טארוט 14 - ארץ קסם -תקשורת

קלף 14 - יד' - נ'  קלף התקשורות
הקלף מסמל תקשורת בכול הרמות, בין העבר להווה ולעתיד,
תקשורת בין חברים, בני זוג וקרובים, תקשורת פנימית,
ובאם נמצא בקריאה בהיבט שלילי הוא מרמז על קצר תקשורתי.


קלף זה מתאר את הקשרים מהעבר לעתיד כמו גם קשרים בין אנשים ויצורים חיים המחוברים בכבלים אנרגטיים,
קשרי שיחה וחיבה ויכול לתאר את הצורך של האדם בקשר עם אחרים או הקשר עם עצמו ועם דרך חייו ומטרתו
ואת האפשרות הטמונה ביצירת הקשר של האדם עם עצמו ומטרתו.
תקשורת בין האדם לבורא ובין העידנים המתחלפים והמודל האנושי האמור להמשיך ולהתעדכן ולהתפתח.

 

זוהי התקשורת הקושרת במראות בצלילים ובהברות ומילים וזוהי תקשורת המחברת הבנות למחשבות ומחשבות למעשים.

זהו עידן של תקשורת טכנולוגית ואשר בו אנחנו אמורים לפתח את התקשורת הפנימית והחיצונית
וטכנולוגיות אלקטריות - אנרגטיות כדי להיות יכולים לתקשר עם העולמות האנרגטיים החשמליים
הנקראים גם העולמות הבלתי נראים ואשר בימים אלו ממש כרגע ניתן לרבים מאתנו להרגיש מהם ממש "מחושמלים".

 

תקשורת מייצרת גשר ביני לבין העצמי ומחברת את חיי עם משימתי. 

התקשורת שלי איתך ממזגת יקומים ומערבבת גופים אנרגטיים חשמליים.
קלף מספר 14 - יד' ואמנם זאת היא היד בעזרתה אנחנו לוחצים יד ויוצרים קשר.


ולהלן מתכון עתיק וקסום,

בשביל תקשורת צריך :
מידה ראויה וטמפרטורה נכונה
התאמה בין שידור לקליטה,
חיבור והבנה, מוליכות והגדרה
כדי להצליח לחבר אותך לעצמך.

Remind
אפרת לביא

Remind

קלף מספר 14 - תקשורת

bottom of page