top of page

קלף מספר 6 - החיים

יחד הולכים בדרך החיים 
ידיים משלבים  זוג אנשים

מחברים משולשים
כחיצים  משתנים
למעלה ולמטה

גבוה ונמוך
זכר ונקבה

איש ואישה
אדון וגבירה

אני ואתה

בקיבעון בשפיות
בשיגעון במהות

מעצור וגמישות
ביומיום ובשגרה

בדרך ארוכה

אני אדום את כחולה

אתה משדר ואני מכילה

זוג אנשים מתחברים

טווים חוטים
כסופים זהובים

חיים משפחה
אמונה ועבודה

ילדים וחברים

בקלף השישי
זה את ואני

מתמזגים מתמסרים
ביחד הולכים

בדרך החיים,
ידיים משלבים

זוג  אנשים
אפרת
Remind לביא

קלף טארוט 6 - ארץ קסם -קלף החיים - הנאהבים

קלף 6 - ו' - קלף החיים
הקלף המתאר את הזוגיות ברמה היומיומית ולמען נישואין והקמת משפחה, וכפי שזוגיות התנהלה
במשך ההיסטוריה, אך חסרה בעידן הנוכחי את החיבור למשהו אשר יש בו משמעות גבוהה יותר לחיים,
הזוגיות במקום המשמעותי מתוארת בקלף - 11.

 

בקלף השישי רואים זוגיות שגרתית של חיים רגילים ומקבעים כי רקמת שש היא רקמה של אזור מקובע - 6 = Fix - Six .
קלף מספר שש - 6 הוא הקלף המסמל את החיים הרגילים והמקובעים ויכול לתאר גם מצב של תקיעות וצורך בשינוי.


הקלף מתאר זוג החיים יחד כדי ללמוד את חיי ההרגל שלהם ..אבל,
יש לזכור את החיבור הקדוש בקלף - 11 כי בקלף - 11,
יש לזוג את האפשרות לשאת יחד ערך לחיים.
ערכיות החיים הנעלה והקדושה אשר צריך הרבה יותר מאחד כדי לשאתה.
שניים הם הרבה יותר מאחד. טובים השניים מן האחד..אך ללא קדושה השניים
יהפכו ל..'טובעים או תובעים השניים מן האחד'.

 

יום מספר שש - 6 נותן חיים והינו קבוע והמשכי וממנו החיים יוצאים למסלולם ובו מתגשמת האגדה העתיקה..
 "הם חיו באושר ויושר  עד היום הזה.. ! "
אבל, עכשיו בהווה - שש - 6 הוא קבוע ואינו משתנה – ולכן לא ממש מתאים....

מי שלא גמיש ופתוח לשינויים – לא יוכל להחזיק ולשרוד את משימת החיים.


יום ו' - שישי בשבוע - יומה של וונוס אלת האהבה ואמנם הקלף השישי בקלפי הטארוט העתיקים קלף זה 
נקרא  - "קלף האוהבים".

 

החיים בחזרתיות המקובעת
של חיים קבועים חוזרים ונשנים,

רק בשבירת ההרגלים והדפוסים
אנחנו יוצאים מהקיבוע ההרגלי של החיים.

Remind
אפרת לביא

remind

bottom of page