top of page
נוף מדברי ארץ קסם קלפים

גאיה אלת האדמה

אמא שמלת פאר עוטה

ים  רוח  אש  וקרקע

נותנת בית לגדילה

אם מחבקת ומזינה

מעפרה באנו ונחזור

בחיקה גודלנו וניצלנו

על אהבתה נלחמנו

שילוב אש שמש צהובה

גלים ואוקיינוס ים כחול

מוריקה דשא עשב

צמחייה לילדיה לאכול

אבניה ומערותיה מחסה

הגנה בית ומעון

שלל הפירות והחיות

מעניקים לבניה כסות

נסיכת מלכות נאצלה

גאיה אלת האדמה

מחזיקה בקלף השלישי

ביתו של המין האנושי

בידה נושאת שרביט

של שפל וגאות

מתנוסס עליו ירח

הוא מקצב המחזוריות

לך החיבה והתהילה

אמא אדמה נאצלה
אפרת
Remind לביא

קלף טארוט 3 - ארץ קסם - גאיה אלת האדמה

קלף 3 - ג' - גאיה - ארץ

גאיה אלת האדמה בקלף השלישי המייצגת של פלנטה ארץ ואת הגישור והחיבור למשהו חדש הנולד מתוכנו או מתוך

יחסים חדשים או יצירה חדשה ואת הגישור בין דברים ומקומות ומצבים והחיפוש אחר יציבות וגדילה בתחומים שונים.
הקלף עשוי לתאר את הצורך בתחזוקה של מקום, של הגוף או של מערכות יחסים, ובהתייחסנו למיקום הקלף בפרשנות.

 

הבית הזמני החומרי ביקום הנצחי,

זאת גאיה אלת האדמה היא פלנטה ארץ, הבית של המין האנושי. הבית של האדם לא רק פנימי אלא גם חיצוני.
כפי שאנחנו מטפחים את כל הקיים בתבונה ומכבדים את הבית באכפתיות בסובלנות ובאהבה,
כך אנחנו מנקים רצפות ומטאטאים ומצחצחים ומטהרים את הבית והנשמה ובתהליך הניקוי והטהרה
אנו מותירים מקום ובית לאלוהי, בגופי הקרנאלי הזמני, בסביבה, ובית המשפחה.

 

הקלף השלישי מתאר את החשיבות שיש ליציבות הפיסית כדי שנוכל להתעלות מעליה ולהמשיך בדרך ההתפתחות.

תהליך הבניה של בתים פיזיים ותחזוקתם כמו גם תחזוקת הגוף מאפשר יצירת מקום לדברים ברי ערך נצחי לשהות ולהיות,
הפלנטה מלמדת אותנו לתחזק ולנקות ולשפר את סביבתנו באופן המשכי וקבוע לאורך כל תקופת חיינו הפלנטארית
ומאפשרת לנו להיות היכלים המתחזקים בעולם הזמני המתכלה למען כל הנעלה,
ובשביל הנוכחות של מהויות מהעולמות הנצחיים האנרגטיים הבלתי מתכלים.

 

ג - 3 : יום במספר שורש 3 ויום שלישי בשבוע  מתאים לשיתוף פעולה 3 = 1+2 חיבור טוב לאדמה, לעשייה,
לעבודה ולכול מלאכה, זה היום של כוכב מאדים - מרס
, לידה של דברים חדשים אשר עכשיו יכולים לנבוט ולגדול.

 

חיבור לאדמה גאיה פלנטה וקרקע, כי רק אם רגלייך נטועות באדמתה אז זה אפשרי לך להמריא בתודעתך..
את גופך לשמור באיזון ותחזוקה כדי שלא נשמתך תפרח אלא הרוח שלך תהא בפריחתה,
זוהי התודעה בתחזוקתה הנעלה.

Remind
אפרת לביא

remind

3 – גאיה – ארץ
גישור וחיבור
גשר וחיבור ארצי חומרי
הרמוניה
מקום ארצי
מייצבת ומקבעת
תחזוקה ארצית
פלנטה ארץ
יציבות פלנטרית 
קשר עם הסביבה הקרובה
גינון וצורך בחיבור לאדמה
ניקיון וטיפוח אישי וסביבתי

קלף מספר 3 - גאיה

bottom of page