top of page

קלף 8 - ח' - קלף האמת

הקלף השמיני נקרא גם קלף האמת ומתאר את הבחירה בדרך האמת ובמסע הרוחני לעומת חוסר הבחירה המתבטא במסך שחור. המאזניים אותם מחזיקה אלת האמת העירומה אשר עיניה מכוסות מסמלות את היכולת לשקול את אמיתות הכוונה בבחירה בדרך האמת והחרב אשר היא מחזיקה מתארת את הקלות
בה דרך לא אמתית וללא מידות ראויות תיכרת ותיחתך.
הקלף נקרא גם "
או הכול או כלום " ומתאר מצבים של בחירה קיצונית או קושי בבחירה על פי מיקומו בקריאה.

 

המספר של הקלף הינו - 8 - שמונה זה מספר המייצג חיי נצח
ואת הבחירה בחיים המובילים למשהו אשר מעבר לקיום רגיל
.

 

האמת ניצבת כחלק בתוכנו אשר יכול להיות דרך החיים שלנו באם נבחר בה בכל רגע, 
נבחר מה אנו שמים במחשבה ובמעשים.
זה לא בהכרח ערכי המוסר האוטומטיים בצורה הנוחה אשר היינו רוצים לחשוב,
אלא,
רצון אמיתי לשרת מטרה גבוהה מהאדם ההרגלי.
לחיות מתוך הרצון לדאוג לעצמך בדרך הכי טובה העולה בדעתך ומהלמידה להיות בית אנושי להכלה נעלה.  
בית אנושי מכיל הינו מקום להתעדנות המתבקשת ואשר יכול באופן מודע יותר לדאוג גם לסביבתו ולשרת את היותו,
ולהוויה האנושית להגיע בעזרת הענקת מזון ואיזון לנשמה והשראה ופריחה לרוח ולנצחיותה.


בהצלחה בדרך האמת.

 

8 - ח'

המספר שמונה בהטייתו מסמל את הנצחיות בשלב הראשון שלה.

 

"הכול או לא כלום תצטרך להחליט"
זאת שוקלת האמת והיא קיצונית
מי שנותן הכול ילך בדרך האמת
בכול מקרה ולמרות הכול..!
ומי שלא מוכן לעשות 'על מאמצים'
יירתע בפחד מן החרב ויישאר בריק.

Remind
אפרת לביא

 

זאת האמת
ניצבת בכניסה

בחר לך דרך
או עצור

מי שלא רוצה אמת 
לא יעבור 

ניצבת מחזיקה,
בקנה המידה

מאזני הצדק לשקילה

כוונות הלב וצחות הדרך

אינה רואה,
לא לבושה

גלימת צנעה
כפי שהיא

במערומיה

בצעירות, בגרות,
זקנה ובלות

שוקלת האמתיות 
מודדת מהות

זאת האמת
ניצבת בכניסה

בחר לך דרך או  עצור.

מי שאינו חניך בדרך האמת

לא יעבור .
אפרת
Remind לביא

קלף טארוט 8 - ארץ קסם - אמת

קלף מספר 8 - האמת

remind

bottom of page