באים ללמוד שיעור 
למרגלות  עץ האיכויות

אהבה שמחה ואושר 
סובלנות ענווה  וחדווה

כבוד רצון עידון ויושר 
אכפתיות שלובה בהבנה

האדם היכל המודעות
במאבק על המהות

דרכים של התפתחות
מלמד מי שצועד בדרך

צעד אחד קטן
הינו ההתחלה של המסע

גבוה ההר ותלול

ארוך המסע לאין שיעור

מעבר מצולות תת המודע

אינסופית היא התבונה

תורת אריה לב ולביאה

בבית החמישי  אורה

שמש  ידע  וחוכמה

למרגלות עץ האיכויות
אהבה  שמחה  ואושר

סובלנות ענווה וחדווה
כבוד רצון  עידון ויושר 

אכפתיות שלובה בהבנה
אפרת
Remind לביא

קלף טארוט 5 - ארץ קסם - המורים

קלף  5 - ה' - קלף המורים - המדריכים - קלף הקוסמים החולמים הלוחמים להיותם מודעים.

הקלף מתאר את הצורך בלמידה בעלת משמעות לחיים או למידה רוחנית למען מטרה אשר מעבר למטרות היומיומיות הזמניות, בקלף זה מועבר המסר כי לבני האדם ישנו צורך בדרך למידה אישית על-פי דרכו של האדם עצמו כי הלימוד של העצמי הרוחני הינו אבולוציה - התפתחות אינדיבידואלית אישית והאדם בהיותו זקוק להתעוררות ולשעונים מעוררים צריך למצוא דרך אשר תעיר אותו מתוך החיים ההרגליים הרגילים.

 

מה היא הטורא - טארו – תורה,
תורה זאת לה יש חמישה חומשי תורה - הנה בא והגיע יומה. כי בא תור-
ה'.
הקלף החמישי הוא קלף הלמידה, למידת תורת הדרך להתפתחות ומודעות.

הדמויות למרגלות העץ מלמדות בדרך בה זוג אנשים מחברים ומחליפים את האנרגיה בין העידנים.
למידת הידע של תורת אמת המראה את השיעור מובילה את האדם להבנת עצמו וכול הקיים
ומרחיבה את התפישה ועוזרת להפנים את הקליטה למצבך ולהגמיש את התודעה.

כי לגברים יש מטה זהב אנרגטי מחוזק ולנשים גביע כסף ממורק,  
הנשים מלמדות את הגברים כיצד את גביע הכסף האנרגטי ממרקים            
והגברים עוזרים לנשים ונותנים להן זהב וביחד איתן לומדים. 


למרגלות עץ האיכויות כל האנשים לומדים "חנוך לנער על-פי דרכו" כל אחד בדרכו ועל פי יכולתו
באינסוף דרכים וביטויים.   בחמישה חומשי תורה אין מצב כי לא נלמד את השיעור המגיע ובא !

 

מורה אמתי הוא זה שמדריך את האדם בדרך לעצמו....הדרכה יכולה להינתן על-ידי כאלה שמכירים את הדרך 
ההלכים האמתיים שהגיעו בתוך עצמם אחרי דרך ארוכה למקומות אמתיים של מודעות והבנה.

 

קלף מספר 5 הוא הקלף המורה ואשר מורה לנו כי לאדם יש "מורה פנימי"..............................................
......................................................................................................ואשר לו אנחנו צריכים ללמוד להיות קשובים.

 

יום 5 - היום של צורת הכוכב ..הצורה המחברת בין כיוונים שונים

5 - חמש מזל "חמסה" !  יום במספר שורש 5 ויום חמישי -  ה' בשבוע יום של שפע אפשרויות והיום של כוכב צדק.

 

הלימוד והלמידה של האדם  "ללמוד את העולם כדי להבין את האדם ואת האדם כדי להבין את העולם"
הלמידה הניתנת על-ידי המורה הקוסם המכהן והמורה את הדרך שלך בחזרה לעצמך.

Remind 
אפרת לביא

Remind

קלף מספר 5 - המורים