top of page

הסוהר הירוק
אוחז מפתחות
בהישג ידם
מגדנות מרעילות
מותירות אותם
בכלאם
קשורים לממון
לתאוות בשיגעון
לפיצוי הסבל
ושיכוך הכאב
נרדמים משמינים
מסתממים משככים
את הסבל מרצונם
גורלם איננו
בשליטתם
את המפתחות
לכלאם לא ייקחו
המפתח בהישג ידם
ובחירתם במאסרם

אפרת
Remind לביא

קלף טארוט 15 - ארץ קסם - האיש הירוק

קלף 15 - ס' - האיש הירוק 

הקלף של האיש הירוק מתאר את הכלא של הפיתויים הזמניים והתאוות של החיים אותן אנחנו מחזיקים
וזה יכול להתבטא בכול אותן הנאות רגעיות והתמכרויות מכול הסוגים המותירות אותנו כלואים.
באם קלף זה מופיע הוא הגיע להודיע כי יש דחוף לשים לב לשינוי בהרגלים וצריך לנסות להשתחרר
ממצבים לא פתורים או כול מיני סוגים של הרגלים שמפריעים ואשר אותם אנחנו אוחזים.
חשוב לשים לב בפרשנות למיקום הקלף בקריאה.


ובכן , מיהו אותו איש ירוק ? היכן הוא נמצא ולמה יש לנו ממנו רתיעה?
האיש הירוק נמצא בתוכנו והוא הינו חלק מאתנו ושם אותנו במאסר תודעתי.

למעשה זה חלק מאיתנו אשר הינו סוג של תוצר לוואי תרבותי, הוא נרכש כתוצאה ממערכת מובסת ומושפלת
של נסיבות ילדות וערכים מעוותים אשר נוצרו בחברה תרבותית הטוענת בפנינו כי אנו שווים ומוצלחים
על פי אמות מידה שהודבקו בתרבות המודרנית והתחרותית הנמצאת בשלבים של הרס והכחדה תרבותית.
הטענה התרבותית הינה כי אלו המצליחים הם רק אלו המוכרים המפורסמים או העשירים ואלו אשר הצליחו
למכור את הכישרונות המולדים והם שולחים מעל דפי הפרסומת חיוך מאושר לעולם האנשים הנחותים.

 

כאן מגיע השלב בו אנו חשים עוד יותר מושפלים כי גדלנו אצל הורים אשר השתדלו לחנך אותנו להיות גם עשירים
ו/או גם בעלי תארים מלומדים, וכך בגלל כל אלו וגם מפאת כל מיני מצוקות ושדים פסיכולוגיים אחרים,
התסכול והדכדוך הופכים להיות מנת חלקנו ובעזרת תסביך הנחיתות אנחנו הופכים להיות ממורמרים ומתוסכלים,
ורצים לחפש כל מיני סוגים של פיצויים ואשר ברוב המקרים לאחר הנאה רגעית - הופכים אותנו בשלב הצניחה
אשר לאחר 'שיא ההנאה' עוד יותר ממורמרים וכבר כלואים בהרגל וחשים עוד יותר לא שווים ולא מספיקים.

 

אין לנו  תחושת ערך עצמי או יש לנו תחושת ערך עצמי מדומה כי גודלנו בסביבה חברתית אשר לא זוכרת כמעט כלום
לגבי דרכו של האדם בחיים בדרך של משמעות אמתית המכוונת להתפתחות בדרך לאלוהים.
אלא אבל ממלאה אותנו כל הזמן בהזיות רגעיות ושפע של מטעמים זמניים וכל החיים אנו רצים להשיג היישגים..
להשיג הנאה ממעדן של רגע ושוכחים את העולמות הנצחיים.


זה קשור לאגו שלנו המובילנו לחפש פיצויים ( בעודו מנסה להוציאנו מדיכאון וחוסר תחושת ערך  או כעס וסבל לא מודע המרוקן לנו את כל האנרגיה הזמינה ) המחזיק אותנו במאסר זה בו כולנו נתונים בדרך קיצורי הדרך אותה הוא מציע לנו כמגדנות החיים.
 

15 - יה' - האותיות המהותיות הקשורות לאל אשר הניח אותנו כאן בעולם ההופעות למען הזדככות ושחרור מהכלא הסגור.
ס' - האות של בית הסוהר והסורגים של הסל בו אנחנו מחבירים את הגאווה וכולאים את עצמנו בעולם התאווה.

 

באם כבר הבנת כי אתה כלוא והנך רוצה להשתחרר
רק נשאר לך להחליט על מה אתה מוותר.

Remind

אפרת לביא

remind

קלף מספר 15 - האיש הירוק

bottom of page