top of page

מהכוכבים באנו
ולשמה נוכל לשוב

זה רק זמני כי אנו
נמצאים בגוף

האיכויות שאספנו
כאן בעוד גלגול

למקומות שנחזור
לעד נוכל לשוב

ואם אתם זוכרים
מהיכן באתם

ולאן אתם הולכים

אל תעשו עניין
ממחנה מעבר זמני

כי תיכף נוכל לחזור
לשוב אל הנצחי

בכול פעם בה מנקים

את הבית הוא מלא
אבק של כוכבים

אם אתם זוכרים
מהיכן באתם

ולאן אתם הולכים

תשירו עכשיו את שירכם ממש חזק

כדי לא להתבלבל בדרכים
אפרת
Remind לביא

קלף טארוט 17 - ארץ קסם - כוכבים

קלף 17 - יז' - פ' - הכוכבים
הכוכבים מתארים את הדרך להתפתחות ברמות הגבוהות ובאם קלף הכוכבים מופיע בדרככם אז זה הזמן
לברר מה ולאן הכוכבים מורים בדרככם ואיך דרככם פרושה לפניכם בהתאם למפת לידתכם.
חשוב לשים לב למיקום הקלף בקריאה.

 
הכוכבים מסמלים את העולמות הנצחיים בהם אור תמיד דולק,
והחלל הנראה לנו מכאן כחלל אפל וריק, מלא ברשת הבריאה הזוהרת כקורי העכביש המאירים לחרקים,
זוהי הרשת המחברת את הכוכבים המנצנצים ברקיע השמים והם השמשות אשר אנחנו קוראים להם כוכבים,
ומסביבן מסתובבות פלנטות ומסביב הפלנטות  מסתובבים ירחים.
וכך כמו האור המסמל את הנצחי גם אנו אמורים להישרף בלהבת התמיד ולהקריב את המתכלה לתחזוקה של הנעלה,
כי הנעלות בעולמות המאירים איננה דחיסות חומרית זמנית .

 

אם מחברים למספר - 17 את הספרות יוצא המספר שמונה והוא קלף 8 ברמה הגבוהה שלו מסמל את הנצחיות,
נצחיות השלב בו כבר נבנתה לנו תודעה זוהרת מעל הראש בזוהר השמש ובשאר המאורות,
וככה זוהרים ומקודשים אנו הולכים במסירות בדרך האל ומקדשים את חיינו בהקרבה הנצחית לאמת הדרך ולהתפתחות. 


הקלף הכוכבי מזהיר וזוהר , מזהיר מפני התכלות הגוף וזמניותו ומזהיר בזוהר של עולמות הנצח בהם אפשר להמשיך
ללא הגוף הפיזי, והוא מראה את הדרך האחת היחידה לאלו אשר באו לזהור כאן בממלכה המתכלה,
לזהור מתוך אמונה מוחלטת ואהבה אין קץ וללכת מקודשים בדרך האמת,
במקום בו רק הגוף ממוחזר ומת והנך עצמך חובר לכוכב אחר ושם בנצח הרוח חיה במימד אחר.

 

לא חיים ברמה פלנטארית אלא חיים בזמן כוכבים, כן, זה קצת מעל מה שמעסיק כאן רוב הזמן את חיי רוב האנשים,
אבל בדיוק זה מה שמעסיק אותנו ונמצא לנו בסוף בסלים ומודפס לנו בדם הזורם בוורידים וזוהי לבסוף ההדפסה
אותה אנחנו להמשך הדרך לוקחים, ובאם היא כוכבית דיה,  אז לכוכבים אנו ממשיכים...
אך אם ארצית וקיומית בסיסית היא ממוגנטת לסביבתה המקומית,
עכשיו הזמן לאלו אשר לא מפחדים, לוותר על כל מה שמכביד ולשוב הביתה לכוכבים,
לזהור לנצח מעבר לחומר לזמן ולמרחב, לזהור לנצח עכשיו.

 

17 = י"ז  יזהר באור כוכבים.    

 

הכוכבים מראים לך את הדרך בחזרה הביתה.
Remind
אפרת לביא

Remind

קלף מספר 17 - הכוכבים

bottom of page