top of page

remind

קלף 1 - א' - הלהטוטן - הג'אגלר 
קלף זה מסמל איזון ואומר "כפי שלמעלה כך גם למטה" ומתאר את היכולת לעשות דברים רבים ולעסוק בנושאים שונים,
הקלף מתאר את הדרך לאלוהים באמונה ודבקות במטרה ואת האפשרות להתחלה חדשה ואם מופיע בקריאה אז הוא מדבר
על התחלה חדשה בצד היכולת להתמקד במטרה תוך כדי היכולת לעסוק בתחומים שונים. במערכות יחסים הוא מתאר את הגבר. 
חשוב לשים לב למיקום הקלף בקריאה והאם הוא נמצא בעבר-בהווה או בעתיד או מוצב בצד החיובי או השלילי.

 
זה קלף ההתחלה והתחלות חדשות ומסמל את היקום והאחד המוחלט אשר בתוכו כמו אחד ורבים יש יקום וכוכבים,
והוא האחד מניע ומזיז או מפעיל בגלגלות ובגלקסיות וכפי שהם מופיעים לו כאשר הוא מגלגל אותם מעל ראשו
זה מצביע על יכולתו של האחד להתעסק בהרבה דרכים ואופנים וביחד עם הרבה דברים וסוגים של נושאים ואנשים.

 

ברקע מאחוריו ניגר שעון החול היקומי הנועד לעורר את האדם למודעות בהווה שתביא לו עתיד,
הזמן ביקום הינו נצחי ולפיכך ההתעסקות של האחד הינה ברמת התודעה המנטאלית הנמצאת לו מעל הראש.
הצבעת המצנפת מסמלת את המטה המוזהב המתחבר לעולמות הנצח העליונים וידיו המונפות מרמזות על גביע הכסף.
(המטה המוזהב וגביע הכסף הנמצאים באורה האנושית של האדם המתפתח).


לרגליו איזון אדום המסמל את האיזון האדום המוטורי הנדרש כבסיס לכול פעולה והתחלה ואת היכולת של הלהטוטן
לשלוט בדרכים המכאניות האוטומאטיות בעזרת הרגש הגבוה שלו ולנטרל את הרצון האוטומאטי הרגיל.

האפוד הכחול בהיר H12 של לבוש חולצת הטוניקה מסמל את הצבע המגן של השמים אשר בשמם ובזכותם הוא מגיע
לתפקוד ברמה של להטוטן המעניק הגנה יקומית לדרך של מסע ההתפתחות המתואר בקלפים.


האדום של המכנסיים השולט במרכז התנועה המוטורי נמצא מתחת לחולצה הכחולה ומראה את היכולות
של מרכז
האינסטינקט לאזן לכיוון הרגש הגבוה ובכך מצביע על היכולת של הלהטוטן להפריד ולתעל את האנרגיה
מהאישיות
באדום לאיזון בכחול ולמען תכלית ומטרה גבוהות בבחינה של מטרות יקומיות בבריאה האלוהית.

 

3 - שלושת הצבעים של הלבוש – לבן בכובע המחודד, אדום המכנסיים וכחול האפוד מסמלים את ההתפתחות של התודעה
והיצירה המחוללת הקבועה של איזון.

בתחילת הבית הראשון של השיר "בהופעת להטוטן מספר - 1 - אחד כוחות חדשים זורחים מייד" וכמו מספר הקלף המסמל
את הבית הראשון באסטרולוגיה, הבית של מזל טלה לפריצה, ראשוניות והתחלה יחד עם חלוציות וכוח – כוכב מאדים ועוצמה מנטאלית ואת היכולת לספור ולחשוב ולהיות מהיר החלטה ועם כוחות חדשים להתחלות וזריחות וכמו כן את האישיות האנושית.  


הכוכבים מעל הראש מייצגים את היכולת לברוא בתוך האורה מהויות וזריחות חדשות,
* מימין השמש המסמלת את ההתפתחות ואור האמת.
* מימינה של השמש מופיע מרקורי הוא כוכב חמה השליח המביא רעיונות שמשיים, מסר ותקשורת, ניקיון וריפוי.
* ונוס היא נגה המסומלת באנך של סמל החיים, הרמוניה, אהבה, שיחה, איזון, הדדיות וכנות, יצירה וריפוי.
* הארץ והירח הנמצאים מעל ראשו ומתארים את היכולת להתפתח בגוף וברוח ולאזן את הנשמה עם דבקות רגשית וגדילה
   וכן יחסי שמש - פלנטה - ירח.
* מאדים – מרס האחראי על פעולה יוזמה, על האישיות, על הזרעה, חקלאות ומלחמה.
* כוכב צדק – יופיטר, כוכב השפע, חופש המחקר והמרחבים.
* שבתאי - כרונוס הנקרא גם סטורן והאחראי על השבת והסדר של הזמנים והמועדים ועל העבודה הפרנסה ועבודת הקודש, 
  ומסמל את יחידת השבע של מימד הזמן.


אחד = א-חד, ואכן כובעו של המספר אחד- 1 – א'  הינו חד .
א –
1 : היא האות הנראית כמו הלהטוטן – או שהוא עומד בתנוחה של האות - א'  ומראה ש .."בעולם  העליון כמו בתחתון"
          ומתאר את האפשרות האנושית לחיי זמניות בעולם התחתון של הכיליון לבין החיים בעולם העליון של חיי הנצח.                          
                      מספר השורש על-פי תאריך הלידה : 1 = 7.7.1967   ,   2 = 24.9.1967  
יום מספר אחד - 1 : במספר השורש אחד - 1 שזה גם יום א בשבוע - זה יום השמש עם אנרגיה של זהב וטוב להתחלות חדשות. 

לאחד אפשרויות רבות
לאמת פנים מגוונות
כמו בעולמות העליונים 
גם המחוזות התחתיים
אמת מובילה לאחדות אלוהים
.
Remindאפרת לביא

נוף מדברי ארץ קסם קלפים
קלף טארוט 1 ארץ קסם קלפים ג'גלר להטוטן

1
ג'גלר


גבר

ראש
חד ומדויק

איזון, ארץ, אלוהים

אחדות

התכוונות למטרה

התחלות חדשות

לעסוק בהרבה דברים ביחד

פריצת דרך, פעולה ופעולה מנטאלית

תיעול אנרגיה בצורה נכונה

כמו למעלה כך גם למטה, כמו בפנים כך גם בחוץ, מימד הזמן והנצח

קלף מספר 1 - הג'אגלר

בהופעת להטוטן
מספר אחד

כוחות חדשים 
זורחים מיד

שרביטו משדר 
בכובעו המחודד

כשמש מעיר כוכבים מתרדמם

בחשיכה הדברים רדומים כולם

והוא אחד מלהק כדורים רבים

מביא את האדם לערות ומודעות

מרמת שמש וחגורת הכוכבים

שעון החול ברקע מאיץ לפעול

הווה בורא עתיד לעבר יש למחול

עכשיו הזמן הוא נצח לובש אפוד כחול

לרגליו איזון אדום מתנועע

על הרקע הכסוף הוא לאדם ידיד ורע

כראי מבהיק אמת וידע מעניק

מקרין כמטה מוזהב

ריקוד של התפתחות עכשיו

כי כל האיכויות כולן
זורחות מעל הלהטוטן

אפרת Remind לביא

bottom of page