top of page
נוף מדברי ארץ קסם קלפים

מה חם חמה חכמה

צהוב יום היא מאירה

אור ידע  יעד  עדי  זהב 

שחר מפציע יום חדש

יבוא אליי מהמזרח

אש יוקדת שלהבה

תוכה פלנטה ירוקה

מעטפת מתלקחת עטרה

רמות נמוכות עוצרת

אנרגיה באה והולכת

פלנטה – שמש בהחלפה

מפתחת גוף תבונה

מה חם חמה חכמה

צהוב יום היא מאירה

אור ידע יעד  עדי  זהב

בינה דעת שמש פז
אפרת
Remind לביא

קלף טארוט 4 - ארץ קסם - הקיסר

קלף 4 - ד' - קלף הקיסר
קלף הקיסר מתאר את הצורך בתהליכים המובילים לתחושת ביטחון ויציבות ואת היכולת של האדם להיות הקיסר של החיים של עצמו ובעיקר באם התגבר על עצלנותו. המיקום של הקלף בקריאה משנה את הפרשנות.

 

ירחים מסתובבים סביב פלנטות ..ופלנטות מסתובבות סביב שמשות,
זה תהליך מתמשך הנמתח לאורך זמן הנראה כמעט כמו נצח במושגים ברי החלוף של פלנטה ארץ.
הקלף הרביעי מתאר את התהליכים הקבועים כמו גם המשתנים המעניקים המשכיות ויציבות ובהשתנותם
מאפשרים שינויים והתפתחות.
עכשיו, הזמן מאיץ וממהר ואנרגיה חדשה הגיעה כי החלק הזה של היקום מתעורר,
פתאום נכנסה ונולדה בו רוח חדשה וקרן של אנרגיה מתנה מהבריאה .
עידן דלי הוא עידן של טכנולוגיות חדשות המפתחות טכנולוגיות אנרגטיות בתודעה,
כי זאת התודעה המזמינה שינוי בתפישה והבנה בצד הרגשה והבעה המובילה לתקשורת מתוך תבונה.

 

 האם את משדרת או הוא קולט או שהוא קולט ואת משדירה ?  
 זהו היפוך בקוטביות  בין- 12.000 - שתיים עשרה אלף שנות העידן של הזהב
 ל – 1.000 אלף שנים המתחילות כעת של עידן כסוף.

 

התפתחות תלויה באחד עצמו וביכולתו לתקשר עם כל החלקים של זהותו ברצון ובדבקות להאמין כי נוכחות
היא קליטה ושידור תוך כדי התפקחות.
הגוף המנטאלי השכלי - הינו גוף החשיבה מפתח תבונה,
התבונה הינה גם רגשית וחשובה כי היא שער במחשבה ונתיב לאמונה.
ודלת לכול מה שיש מעבר ליקום, להיות בקיום אמתי וביקום הנצחי והדלת  שלי אל העצמי.


קלף השמש הוא קלף הקיסר המבשר יכולת שליטה ושליטה עצמית וברמת ההתפתחות הוא מסמל שליטה מחשבתית הנובעת מהתפתחות עצמית וגדילה פנימית עם כוח רצון בצד עוצמה ויציבות. 

 

יום 4 – יום של ברכה וכאשר זה גם יום ד' - רביעי בשבוע הוא יומו של כוכב חמה - מרקורי

מרקורי – תקשורת והעברת מסרים – סדר וניקיון והמתכת - כספית.

 

השמש בקיסרות שולטת באבירות 
מחזיקה את כל המערכת בניהול תקין,
ונותנת את הכוח והאנרגיה
לגדילה ולהמשכיות של הדברים.

Remind

 

Remind

קלף מספר 4 - הקיסר

bottom of page