דף וורוד רקע אותיות ארץ קסם כתובים

נ

נעלייך נושאות אותך בנפתולי הדרך של נהר החיים נילוס היאור ונהרה של אור
נדע לבטח כי נעצים ונשיר ונרנן שירנו ונלין למראשות נצר נובט וניצן מנץ מעלינו נצנוציה של נגה נוהרים לאורך,
כי האות נון יורדת לעומק ומתארת בינה והיא אות מבינה ומכינה ומאפשרת בנייה  ואת פניני השפה שולה ונובעת ניבים
ויודעת לנגוע בך כי תבין. נון היא אות ניצחון בחיי הנצח נצחית של כוח און שמש זוהרת, והיא אות נעימה ונותנת נחמה ובונה בינה
ונוחות ונחת ומנגינה, כי נון נוכחת בכול הבנה ונותנת בנתינה שלמה ונוגעת עמוק בנשמה.
נ'

נהר החיים נושם ומפכה
נחל הדברים המפטפט
נשימה נכונה ובלב שקט
והראש המנמק ונושא
דבריו מעת לעת,
והאחד אשר 
נכספתי לנוע בדרכיו
נרגעתי לנצח בזרועותיו
נדמתי לקול נשימותיו

נפעמתי מעוצמת בריאותיו
ונהרה של אור תאיר דרכי
ומנגינה של תום היא לנפשי
ונשמתי נשמת אדם
נובלת ונובטת כנטע רענן
ומנמנמת וערה 
ומנתבת נתיב לאמונה
מנווטת ומנפצת לרסיסים
כי הנאורות היא רק לרגעים
ולא נלוז ולא נאור ולא תמים
כי נהרת הנר היא כמו ניב ללא מילים
ונהרת הנר תאיר דרכי
ומנגינה של נועם נוסכת בלבבי
Remind

תרגום למחקר קבלי עתיק אשר קובץ בידי אליאס גוורץ ממומחי האגודה התיאוסופית :
אלפא ביתא 
נ – N
נון – האות המציינת ומסמלת את הבן של אדם, כל הוויה אשר נעשתה אינדיבידואלית
ומובחנת ונבדלת, בסופה של המילה זה מתאר ומסמל חיזוק והרחבה והגדלה
ותוספת והשתרעות והתרחבות ויש לזה את הסגולה הכפולה של הנסיגה וההירתעות
של עצמו ועל עצמו והרתיעה מעצמו, ושל השתרעות והתפשטות והפצה והתפרשות.
האות נ' בתחילת מילה תביע את הקודם ובסוף המילה את המאוחר יותר.
בגימטרייה – 50.

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

קישוט תחרה חום אותיות ארץ קסם כתובים

נ

דף וורוד רקע אותיות ארץ קסם כתובים