top of page
גוש חומר לדמיון ארץ קסם כתובים
שורשים עץ דיו ארץ קסם כתובים
קנבס אותיות ארץ קסם כתובים
גוש חומר לדמיון ארץ קסם כתובים

זה לא הדמיון שלך מוגבל
זה ההיגיון שלך מגביל אותו


Remind

בשבחי זמניות הדרך
מספרים על איש עשיר אחד שחיפש את הבעל שם-טוב כי שמע על מאורו המבורך
יצא האיש לדרכו ובמשך זמן רב חיפש את הבעש"ט (הבעל שם-טוב)
ואחרי כמה שנים של חיפושים לבסוף הגיע האיש למחוז מרוחק
ובקצה המחוז בעיירה נידחת שאל על הבעש"ט ואמרו לו לחפש בכיוון היער,
ממש בפאתי היער בבקתה פשוטה ראה מישהו מכניס עצים לבקתה...
אמר לו : סלח לי, אולי אתה יודע היכן מתגורר הבעש"ט ?
ענה לו : נדמה לי שאותי אתה מחפש.
מה ? נדהם ונרעש האיש המחפש...אתה הבעל שם-טוב ?
ולמה אתה מכניס עצים לבקתה ?
ענה לו : כאן אני גר כעת.
מה ? אתה ? הבעל שם-טוב בכבודו ובעצמו אשר שמו הגיע עד אליי כגדול החכמים בדורנו ?
אתה מתגורר כאן בבקתה בקצה היער ומכניס בעצמך עצים לתנור ?
ענה לו הבעל שם –טוב :  ומה אתה עושה כאן בקצה היער ?
ענה לו המחפש : אני בדרך, יצאתי לחפש אותך מזמן.
השיב לו הבעל שם-טוב : גם אני בדרך, תמיד אני בדרך, בדרך מהעולם הזה לעולם הבא.
(
Remind : כתבתי מן הזיכרון של סיפור ששמעתי בדרך)

שורשים עץ דיו ארץ קסם כתובים
bottom of page