top of page
שורשים עץ דיו ארץ קסם כתובים
שורשים עץ דיו ארץ קסם כתובים
קנבס אותיות ארץ קסם כתובים
כביסה זה טקס ארץ קסם כתובים

טקס זה גם לתלות כביסה באם שמת לב
מה יש לך בראש בזמן התלייה
Remind
 

עץ הקוקוס והסחלב
אם הייתם באזורים בהם גדלים עצי קוקוס או ראיתם סרטים ושמעתם סיפורים,
עצי הקוקוס מגדלים פירות קוקוסים גדולים ויפים ואלו נוחתים בעוצמה רבה ורעש מהדהד על האדמה, פעמים רבות ממש סמוך למים, לעתים אף נודדים על הגלים עד שימצאו קרקע לנבוט בה, מפאת עמידותם וגדלם הם משתרשים בקלות בקרקע ומהם נובט עץ קוקוס חדש ורענן וכך הקוקוס לא צריך להרבות ביצירתם של פרחים משוכללים ומפוארים והמוני פירות
כי מתוקף עמידותם של הקוקוסים אשר קליפתם קשה מאוד וגודלם מפואר הם מאפשרים לדורות של קוקוסים לשגשג ולהמשיך לצמוח.

והסחלבים,
חבויים בסבך הג'ונגל הם פורחים ומייצרים שלל פרחים מרהיבים מפוארים ויפים במיוחד ולכול פרח אינספור אבקנים, הסחלב משתדל מאוד להתקשט ולהתהדר ולהתמלא שפע אבקנים
כדי לאפשר את הדורות הבאים של הסחלבים הוא מתאמץ במיוחד ומתהדר בקישוטים משוכללים ומפוארים ומייצר כמה שיותר אבקנים בשביל המטרה החשובה הזאת של הישרדות הסחלבים.

פלנטה ארץ מאפשרת לבני האדם להתרבות
בתקופת המאות האחרונות היא מאוד מעלה את אפשרויות ההתרבות האנושית
פלנטה ארץ זקוקה למודעותם של בני האדם,
על-פי העבודה האזוטרית הפלנטה היא בית גידול למודעות ובעזרת המודעות המושבת ממנה בחזרה אל הבוראים דרך קרן הבריאה הצדדית של השמש, דרכה המודעות שבה בחזרה וכך עד המוחלט מגיעה הבשורה שהאהבה אשר הבוראים שולחים לבני האדם הגיעה והתקבלה כאן והושבה בחזרה דרך אור המודעות והברית בין האדם לבוראים נמשכת.

אך מלאכת המודעות נדירה,
כדי שיהיה יותר סיכוי למודעות הפלנטה מאפשרת להרבה מאוד אנשים להיוולד על-מנת להעלות את הסיכויים שמישהם מתוך אותם אנשים אמנם ייקחו על עצמם את העבודה האזוטרית ויצליחו להשיב דרכה מודעות לאלוהים.

ככול שיש יותר בני אדם יש יותר זוהמה,
ככול שהאדם מודע יותר הוא מזהם פחות.

אנושות לא מודעת היא זוהמה.

למה ?

אם נסתכל בעולמם של בעלי החיים נוכל למצוא הרבה מאוד יצורים יותר ידידותיים לסביבה מבני-אדם. הם אוכלים רק כמה שהם חייבים, הם לא משתמשים בכלים ובחומרים לא מתכלים והם לא עסוקים כל הזמן לנסוע ממקום למקום בעזרת מכוניות ומטוסים ורכבות ואניות ובכלל הם מתמזגים היטב בסביבתם ואפילו מדשנים בצואתם ולא חושבים מחשבות שליליות ולא מרגישים רגשות שליליים ולא צריכים כל הזמן פיצויים ובקיצור, מאכילת עשב או מסינון 'פלנקטון' (פלנקטון=יצורים ימיים קטנטנים המשמשים מזון לווייתנים) הם מצליחים לייצר משקלים עצומים של גופים גדולים
כל זה בכלל בלי לזהם את סביבתם...
הם הרבה פעמים מאוד יפים וחמודים

אבל מה ?!?!?!

מתברר שאצל היצורים האנושיים יש יותר סיכוי לא רק לזיהום וחוסר מודעות

אלא גם צ'אנס למודעות.

וככה, כמו הסיפור על פרחי הסחלבים
נתנו כאן בתקופה האנושית הזאת צ'אנס גדול להרבה מאוד אנשים
אולי הצ'אנס האחרון של רבים להצליח לעשות את העבודה ולהיות באמת מודעים
או לפחות קצת פחות ישנים ובהתפתחות בדרך להתעוררות
כי פלנטות נותנות בית ושירות למען שנוכל להשיב כאן מודעות

bottom of page