top of page
שורשים עץ דיו אותיות ארץ קסם
שורשים עץ דיו אותיות ארץ קסם
קנבס אותיות ארץ קסם
הדרך לחופש אמתי

  הדרך לחופש אמתי לא נמצאת
 בשום מקום חיצוני..
 היא נמצאת אצלנו בפנים,
  אלו המחפשים שם מוצאים

 Remind

הסימבוליות-הסמליות של האריה וחד הקרן מופיעה באירופה
בכמה מקומות,
בגובלנים מדהימים שנמצאים במוזיאון בפריז בצרפת
במסורת האנגלית ובספרות האנגלית והאירית
אך מתברר ומתבהר כי גם האגדה הזאת שזורה במסורת יהודית 
אשר הועברה באותן דרכים מוזרות בהן כל מיני אמיתות מועברות
ונמצאות
ומי יתאר כי כך הוא הדבר המשונה המוזר והמרתק

לא רק ש..כתוב כי זה נכתב וצוייר במזיביז או מז'יבוז' ברוסיה
(העיירה ממנה הגיע הבעל שם-טוב)
על הכריכה נכתב :

מ ש נ י ו ת

" האיש החפץ חיים נצחיים קרב הלום להתחבר במחברת הקודש אשר נתחברו אנשי אמת לעשות חבורה משניות בזכות זאת נזכה לביאת גוא צדק במהרה אמן "
('גוא' זה ככול הנראה קיצור של 'גור-אריה' צדק)
פ"ה ק"ק
מעזיביז

לפרט גם יתנו בגויים
עתה אקבצם

מימין : אמונה עתיק חוסן ישועה חכמה ודעה

משמאל : זרעים מועד נשים נזיקין קדושה טהרות
(המשניות כסדרן בכריכה זו)
-----------------------------------------------------

באזוטריות
האריה וחד-הקרן הם סימן עתיק המסמל את השמש והירח
האריה הוא השמש והשליט המאיר (מזל אריה הוא מזל השמש)
חד הקרן הוא הירח המשיב לו אור לילה בהיר

חשיבותם בחיינו מתארת את חשיבותו של האריה בתור שמש המסמלת מצב תודעה
של גוף שמש הנקרא בעבודה גם הגוף השכלי (גוף החלימה השקופה הנקרא גם גוף התודעה)
וחשיבותו של הירח המסומל על-ידי חד הקרן שהוא יצור לילי
מתאר את החשיבות הרבה של לייצר לעצמנו שיקוף
מה השיקוף עושה ?
כמו הירח הוא מאיר את אפלת הלילה
מאיר את אפלת הפסיכולוגיה האנושית
ובונה ירח בתוכנו.
הירח כמובן צריך להיות ירח מלא כדי להחזיר שיקוף מאיר
ולא ירח חסר שזה כמו המצב של האדם כאשר על עצמו הוא מאוד מרחם ומאוד מבוכיין ומפחד ומתוסכל וכועס ואומלל ומאשים ונרגן ומעוצבן ומחורפן.

אנחנו לא יכולים לקרוא את עצמנו...לשקף את עצמנו...
כולנו צריכים עזרה...בשיקוף כי זה למידה...למידה עצמית
האדם לא יכול ללמוד את עצמו בלי לקבל עזרה...האדם לא יכול לשקף את עצמו בעצמו
הוא צריך עזרה בשיקוף כי אנחנו לא תמיד יכולים להיות 'ירח' מלא לגביי עצמנו
ואם אנחנו 'ירח חסר' כי לא למדנו את עצמנו מספיק או כי התנודות משובשות מאוד
ויצאנו מאיזון...אז על מנת לייצר בתוכנו את הגוף השמשי אנחנו חייבים עבודה רגשית
והאלכימיה הזאת חייבת את השיקוף הירחי...
בקרן הבריאה :
ירח = 96 פלנטה = 48
אם מחסירים 48 מתוך 96 מקבלים 24 = רמת שמש בקרן הבריאה

ובנוסף גם הקישור לבלדה או המעשייה המדיטטיבית על האריה וחד הקרן שכתבתי 
עם קצת מן העיטורים של הגובלניים הצרפתיים המרהיבים של האריה וחד הקרן :

1ספר המשניות של מעזיביז האריה וחד הקרן.p
bottom of page