top of page

כחולה רגועה ושלווה נחה בנוחות נעימה
וצפתה בשקט ודממה בהתחברות המאחדת מים לשמים בשלום
ובאחווה משלימה בהפריה את קו האופק המתפזר המנטרל הפרדה,
המאפשר התפרשות מרדימה, ממיסה ומציפה את הנשמה מרטיבה,
ומשככת קרירה ונסחפת, שלמה וזורמת בנביעה
מבורכת ומגנה,
כחולה נרדמה .

כחול

אישה שוחה כחול צבעים ארץ קסם תכנים

כחול זה הצבע של מרכז האינסטינקט, כחול פועל כמו אגם
מציף רכות על התודעה האנושית ויכול להרדים ולנסוך שלווה ושקט ולהרגיע פעילות מוטורית 'חופרת'.   
כחול מייצר תחושת התרחבות והתפזרות ומנעים מצבי מתיחות לתוך רגיעות והרדמה.

כחול זה הצבע של השמים והמים, מעניין לאבחן כי מה שמבדיל
בין שתי המילים זוהי האות
'ש' רמז ל – "שמה מים" .. יכול להיות רמז לעננים או למהפכים בין כוכביים ...פתוח לפרשנויות.

מדוזה מים כחול צבעים ארץ קסם תכנים

הכחלה של מקום או אדם או מצב יכולה לגרום לבלבול ושכחה.
אם האדם מרצונו שם את עצמו בתודעתו בתוך בועה במרחב אורה
כחולה האדם שם על עצמו הגנה
וזוהי פעולה המצריכה פעם בכמה שעות חזרה בהדמיה, הפלנטה משתמשת בכיפה
כחולה
כדי ליצור בשביל כל יצוריה הגנה.
כחול בהיותו צבע מאזן מאפשר למצבים לקרות ולשינויים להופיע וחשיבותו בהתפתחות התודעה האנושית מתבטאת בהיותו המגשר בין פעולתו המהירה של המוח האדום האחראי על התנועה והפעולה, לפעולה איטית במוח הלבן המאחסן את מאגר הידיעות - ציור קלף 7, ובהיותו הפרש הכחול המעודד שינוי, כחול הוא הצבע המשויך לקבוצת המזלות המשתנים
(בתולה, קשת, דגים, תאומים) ולמערכת העצבים. הגיל ה
כחול 21-32 .
הצבע ה
כחול המשויך למרכז האינסטינקט מחובר לבסיס עמוד השדרה,
לרגל הימנית אצל גברים והשמאלית אצל נשים,
בכף היד לאצבע האמה.

Remindאפרת לביא

bottom of page