שורשים עץ דיו ארץ קסם כתובים
שורשים עץ דיו אותיות ארץ קסם כתובים
קנבס אותיות ארץ קסם כתובים

אומץ
הוא עמדתה הטבעית
של נשמת האדם
והוא הד מתמשך
של עצם בחירתה
לעטות גוף במקום זה 

פחד והססנות הינם השחרור
שהחיים לא התחילו כאן
ואינם מסתיימים כאן
והינם חלום בלהות
המגשים את עצמו

 

מאת : לב סגול
 

פחד זה הקושי לעכל דברים חדשים.jpg