top of page
שורשים עץ דיו ארץ קסם כתובים
שורשים עץ דיו אותיות ארץ קסם כתובים
קנבס אותיות ארץ קסם כתובים

אומץ
הוא עמדתה הטבעית
של נשמת האדם
והוא הד מתמשך
של עצם בחירתה
לעטות גוף במקום זה 

פחד והססנות הינם השחרור
שהחיים לא התחילו כאן
ואינם מסתיימים כאן
והינם חלום בלהות
המגשים את עצמו

 

מאת : לב סגול
 

פחד זה הקושי לעכל דברים חדשים.jpg
bottom of page