top of page
שורשים עץ דיו אותיות ארץ קסם כתובים
שורשים עץ דיו ארץ קסם כתובים
קנבס אותיות ארץ קסם כתובים
קוף ג'ונגל תמונה אותיות ארץ קסם כתובים

להיות תמיד איזה סוג של "פוטנציאל בלתי ממוצה" ולראות
את הקוף הזה אשר ממצה את הפוטנציאל שלו
ונראה
מרוצה
.

Remind

קולות פנימיים ולזכור את עצמך

אתה יכול לזכור את עצמך בזמן שאתה מדבר עם עצמך
או אפילו עם השכנה ואתה יכול לא לזכור את עצמך וגם לא לדבר עם עצמך.

אם מדובר על דיבור פנימי, אז על-פי ההוראות בעבודה האזוטרית אתה יכול להתבונן בו
ולכוון את המערכת המנטלית לעסוק במשהו אחר ואפילו לא לעסוק כמעט בכלום
אבל זה לא אומר שאתה זוכר את עצמך.

זה רק אומר שאתה מתאמן.

ומתרגל ניסיונות בזכירה-עצמית.

אם אתה מתבונן ורואה את הדיבור הפנימי

אז אתה רואה שאתה לא מדבר עם עצמך

בדיבור פנימי אתה מדבר עם מישהו אחר...
 

תמיד יש לזה איזושהי דמות

אשר לא נמצאת שם באותו הרגע... עצמך לעומת זאת כן נמצא

אם בני אדם היו ממשיכים לדבר עם עצמם - עם העצמי שלהם

אז הם היו מחוברים לעצמם.
 

ילדים הם מחוברים לעצמם והרבה פעמים גם מדברים עם עצמם בקול רם

כי עדיין יש להם את עצמם 'על הקו' .

לעומת זאת מבוגרים בדרך כלל כל כך לא מחוברים לעצמם

כי יש להם 'על הקו' כל מיני דמויות אחרות...

(כלומר, באיזשהו שלב ניתקו את האדם מהחיבור שלו לעצמו והוא התחבר לדעות ולרעיונות של הסביבה והתרבות והחברה והוא שומע את הקולות שלהם ולא של עצמו)

אפשרי לא לתת לדיבור הפנימי כוח כל החיים אבל באותו זמן גם להמשיך לא להיות מחובר לעצמך.

זאת אחת הסכנות בתרגולים של מדיטציות מסוימות.

הן מפסיקות את הפטפוט אבל לא מחברות את המהות.
Fabeni-Remind אפרת לביא

bottom of page