דף וורוד אותיות ארץ קסם כתובים

צ
מה המצב שאל הצב ? וענה הצבי "ציפיות הן רק לכריות" ובאו הצופיות וינקו דבש זהב צהוב
והנה צדיק כמו עץ של תמר וצורם כמו צרצר, צוהר חלון לצפייה וצינור למה שמגיע ובא, צריפות של מטרה טהורה וצרופה,
זאת הצדי צובעת בכול הגוונים וצופה בכול הסוגים השונים כאשר היא צדה בצלצל וצולפת בצהלה כי צהוב הנהר המציף את הדרך
ומי שלא יהיה לבדו יימצא צוות או צמד. לאות צ' יש צליל אשר יכול להישמע גם כמו צריר, כלומר סוג של צלצול מעורבב בצרצור, וכפי שהיא אות לצדק וצדיקות נעלה  היא יכולה להיות גם צורמת וצולעת וצרה, האות צ' מתארת את היכולת של הדברים לעלות ולרדת ברמה ובדרגה כמו צינור אשר יוצר הצרה ומזרים ומציף לכיוון מסוים וככה היא מצרה ומציפה ומשקה ומצווה מהצינור של הבריאה.
צ'
ציפורים בציוץ מצפצף
צרצרים בצקצוק מצרצר
וצבים הולכים לאט לא מהר
ציון דרך נצפה ממקום אחר
צבי שנחפז ודוהר בהרים 
צוהר חלון לחיים אחרים
צנעת הדרך צעדי צדיקות
צוהלת צניפת החופש של סוס
קרקור של צפרדע קופצנית
צוצלת מצייצת ב "צוויץ צוויץ"
צום בו לא אוכל אף לא צנון
צמצום וצנעה עד כדי חידלון
צבעים של חג ושל חול
אצייר בציור של חיי במכחול
אצרח בצרחה מצפצפת
צופר של צרימה וצריר
אהיה צופייה וקשובה 
לכול צליל של צדק ומנגינה
צפצפת שופר צדיקה
צאן המקנה הלוחך כאן עשב
פועה בצנעה חרישית 
לצוות את חיי לצוד כאן ברשת
צלצול מצרצר לפת שחרית
Remind

 

תרגום למחקר קבלי עתיק אשר קובץ בידי אליאס קוורץ ממומחי האגודה התיאוסופית : 
אלפא ביתא
צ – TZ 

צדיק , משמעותה המילולית הינה דג, קרס או חץ.
בצורה האזוטרית היא הינה מיוחסת למטרות מוגשמות ומאוחר יותר לגזע השלישי.
כמו כן מיוחסת האות צ' למטה הנחש וסמל הרפואה הכפול של האנדרוגנסיות – דו-מיניות
Herm- Afrodite והסמל של הגנה המסמל הדרכה מלמעלה. 
האות צדיק מיוחסת לחסד האלוהי אשר מוראה לתלמיד בדרך.
בגימטרייה – 90. 

 

 

                      

 

 

 

 

 

קישוט חום תחרה אותוית ארץ קסם כתובים

צ

דף וורוד אותיות ארץ קסם כתובים