צורות עיגול - ארץ קסם - ראש פינה
עיגול
עיגול מתחיל מקו שהתעגל ובסיבוב התעגלותו חזר לאותה הנקודה.
משולש נשמע נגזר
מהיותו שילוש של קווים.
משולש הינו צורה קדושה
 המהווה חיבור של שלושה קווים בחלוקה
היסודית הבסיסית של כל הקיים בבריאה האלוהית.
צורות ריבוע - ארץ קסם - ראש פינה
צורות קו - ארץ קסם - ראש פינה
קו
אטומים מפוזרים
ניתזים מרקדים
מקפצים משתוללים
את הבריאה
ממלאים שופעים
מתערפלים
פצפונים
בחלל נעים...
משולש
צורות משולש - ארץ קסם - ראש פינה
ריבוע
צורות
ארבעה קווים מחברים ריבוע,
בחברנו 4 עיגולים-ריבוע קטן במרכז מקבלים,
  כי ריבוע הוא צורה יציבה ויסוד איתן
יציב בטוח השולחן, והבית המרובע המוגן.