רקע וורוד לאותיות
דף רקע וורוד לאותיות

א

א - האות הראשונה שהינה גם האות הראשונה במילה אלוהים – אות וסימן לאחד .
איחוד, איזון, איגוד בין החיבור של הקו הקטן העליון מעל הקו הנטוי האמצעי אשר מתחבר לקו קטן נוסף נמוך מהקו הנטוי,
א - אות מאזנת והיא נראית כמו נדנדה -
א.
 א - האיזון והאיחוד בין למעלה למטה ובין הגבוה והנמוך,
המאגדת והמאחדת בין אור לאפלה.
האוהל של היקום והחיבור ל – ב ' של בריאה,
לאחדות הבורא היא אות סימן להתחלה
כמי אגם צלולים היא מתארת את החיבורים 
כפי שבעולמות התחתונים כך בעליונים וכמו בנסתרים גם הנגלים.
היא האות המסמלת את האמונה, איכות ואמינות, אמון ואשליה. 
כאשר אנחנו מתחילים כי א' היא הראשונה לאמור באומץ אמן לכול התחלה.
האות של אדם ואברהם, אות לאהבה לאל ולאדמה ולכול האותות החרוטות באבן
לעצים מקודשים כאורן וארז וחוזק עוצמתם של אלון ואגוז,
אש קדושה ואוצר כל הדברים הקיימים. 
ארבע פעמים בחזרתיות קיסריות האלוהים
בקלף הרביעי אב השמים וסמל לאבהות, 
מחודש אייר עד אלול קיץ לאנושות. 

מקורה של האות אלף א':
ציור ראש השור – ארץ – אדמה – פלנטה.
"שגר אלפיך ועשתורת צאנך"(תורה, דברים, פרק ז' פסוק י"ז) 
מיניי ארץ ועד אחדות הבורא.
מזל חודש אב הוא אריה השמש בקלף הרביעי, 
המסמל את אש  הקיסרות.
האביב באדר מתחיל ויש אומרים כי באפריל ובאייר,
אבק קיץ מגיע נישא באוויר ואבוקת לפיד האור
מתחילה באלול מ- א' לספור עוד מחזור
ואת אבוקת התמיד מדליק אביר האור 
ושפע של אוכל וגדילה מאציל מעולמות האצלה 
באגן יש כוח ועוצמה לאדם, 
להקשיב באוזניים כי צליל האמונה לא נדם 
באריכות עולמות האנרגיה נישאים
את הכוח הבורא הם מביאים מאלוהים .
Remind 
חלוקתה של האות א'
לשלוש רמות :
אלוהים
איזון
ארץ
ולפיכך האיזון נדרש בעולמות הארץ ובעולם התחתון כדי להתחבר לאחדות העולם העליון
לאחדות הבורא ולכול מה שקורה. 

Remind אפרת לביא
תרגום למחקר קבלי עתיק אשר קובץ בידי אליאס גוורץ ממומחי האגודה התיאוסופית :
אלפא ביתא
א – A
אלף – האדם עצמו כאחדות קולקטיבית , עיקרון, האדון ומסטר של הארץ. האדם האוניברסלי
הסוג האנושי והסוגה האנושית.
באופן אזוטרי, אחדות, הנקודה האמצעית, העיקרון האבסטרקטי של דבר, כסימן ואות זה מביע ומבטא כוח ועוצמה, יציבות והמשכיות ; המפליג בשבחו המהלל והמאדיר.
סוג של אמרה או דבר ואות תחילית המעבירה את המשמעות יותר ברצינות ומחזקת את החשיבות של זה. בגימטרייה – 1 .

קישוט תחרה חום ארוך לאותיות

א

דף רקע וורוד לאותיות
קישוט תחרה חום ארוך לאותיות