top of page
מכונת כתיבה מספרת
המלצת ספרים ממוחשבת
יומן סיפורים
ספרים וסיפורים

סיפור קצר עם מוסר השכל ארוך המתאר את חייו של מתקן עולם, כזה כמו שיש גם קצת בכול אחד ואחת מאיתנו.

סיפור קצר שנכתב די מזמן על ממלכה בה עוד היה ערך רב לשיחה האנושית המופלאה ולצפונותיה.
 

זהו פרק אחד מהסיפורים שכתבתי במסע משפחתי למזרח הרחוק שערכנו בשנת 2001 והייתי מקריאה לבני המשפחה לפני השינה.

סיפור לא ארוך שכתבתי מזמן ומתאר את הדרך בה האמת מפוזרת כאן מסביב.

סיפור שהוא דיווח על מאורעות האנושות ואפשרויות ההתפתחות שלה מתקופות קדומות ועוד עכשיו בעזרתם הנהדרת של 'שבט ברי הלבב'.

סיפור שנכתב ברישיקש בשנת 2013 והוא לא ארוך וקסום ומתאר
אהבה וריפוי.

ס י פ ו ר י ם

סיפור קצר מאוד המתאר את החיפוש שיש לאנשים אחר אלוהים שלא מסתתר בדת חיצונית אלא במקומות פנימיים.

את 'רוחות האמת' כתבתי די מזמן בעקבות סדרה ארוכה של שיחות בנושאים של הרוח והשאלות
אשר נבעו מהן.

המסע אחר האמת :
הסיפור בעריכה

כמה פרקים שנכתבו מזמן ונמצאו לשמחתי בגנזך הארכיבים ומתארים בתוך הנוף הציורי של הכפר הגלילי את המסע היקומי הנצחי.

 Remind

המלצת ספרים
מחשב המלצת ספרים
לכתוב במכונת כתיבה
מכונת כתיבה סיפורים
ספרים וסיפורים מומלצים
ספרים
ספרים בסיפורים
מחשב המלצת ספרים

יום אחד זרקתי את הנוצה
הרחק הרחיקה ויותר לא נמצאה
אלוהים , כותב בה את סיפור חיי .

Remind

מאפרתו של סופר
ספרייה בארץ קסם
כלב של סיפורים
סיפורים של חתולים

סיפור קצר וחמוד במיוחד המהווה חלק מהארכיבים החשובים על פחד ואומץ.  

סיפור קצר הנמצא בדף של האות ח' ומתאר
את הנמצאות כאן וקצת על נסיבות ההגעה וסיבות הנמצאות.  

סיפור קצר הנמצא בדף של האות א' ומתאר
בססגוניות את החן, היופי והמיוחדות שיש
בכול הדברים ובכול הציפורים.  

חיבור הנמצא בדף של האות ש' ומתאר
את הצבעים ומעניק קצת תחושה של רגש
וחוויה לגוון ולצבע בבריאה.  

סיפור מתוך החיים אשר מסופר כאן למען
הילדים של עכשיו ושל העתיד ולזכר הילדים
של העבר והמפגשים של החיים עם המוות. 

סיפור קצר הנמצא בדף של האות ח', אחד הסיפורים החביבים בבתי הספר האזוטריים של העבר המובא כאן בגרסה מקומית פרטית

הסיפור על המסע לכפר בהימאליה וכיצד   
נתגלתה לנו נגינתו המופלאה של כלי הנגינה
הרמוניום וגם הסיפור על המשכן בעליית הגג.

bottom of page