איך נשלחה האמת

הבורא הגדול ראה את ברואיו הקטנים,
בני האדם אשר נקלעו למצב בו הם מחפשים בעלטה ומאבדים דרכם בחשכה
והחליט להעניק להם במתנה את האמת הנוצצת
ודחס את שפע האנרגיה שלה,
ואת כל צפונותיה  וקידד את כל כמוסותיה 
אל קערה גדולת מימדים,
הנראית כעשויה מבדולח נוצץ שהאור המבורך
משתבר בו באינסוף קשתות המעידות נצחיות.
 
קרא וזימן הבורא הגדול את כל מסדר האלים עושי דברו,
ואת השרפים ואת המלאכים והכרובים
ושאר ברואים קדושים
ובמועצה המכונפת המכונסת ביקש מכל אלו
להביא לידי בני באדם את קערת האמת הנוצצת.


האלים בינם לבין עצמם,
התפלפלו והתפלספו זמן ארוך הדומה היה לנו כנצח,
כאשר הם מנסים להחליט
מה תהיה הדרך הטובה ביותר לביצוע המשימה האלוהית.
אחד האלים המאוד ראשיים הציע להוריד את הקערה
באזור הים הגדול ואשר שם לא יאונה לה כל רע בנחיתתה.
או אז,
טענה כנגדו אשתו האלה כי בים הגדול הקערה עלולה לשקוע ואיש מברואי האל האנושיים
לא ימצאנה לעולם !
בתחתית הים תהיה מונחת נשכחת ותתכסה באצות ובצדפות
ולעולם לא תגלה את האמת והאמת לעולם לא תצא לאור. 

אל ראשי אחר הציע להנחית את הקערה באזור האגמים ומשם לסחוב אותה אל החוף
ולהשאירה לבני האדם למוצאה. 
ברם, אבל, גם לכך הובעה התנגדות, כי מלאך הרחמים טען בתוקף ומתוקף תפקידו הרחמן :
 " אם ימצא אדם את הקערה וינסה לדבר את האמת לפני אחרים בוודאי יחשבוהו למשוגע וינדו אותו
   וזאת רק במקרה שהוא לא ישתגע לגמרי עוד לפני שיעביר את בשורת האמת הלאה ".

אך מכיוון  שלא עלה בפני המועצה המכונפת כל רעיון אחר...לבסוף הוחלט לקחת את קערת האמת הנוצצת
ולהורידה באזור אגם גדול אחד ומשם לגרור אותה לחוף מבטחים ולהמתין לתוצאות בסובלנות אלוהית.


האלים שלחו את חמשת המלאכים הראשיים שיבצעו את המשימה הסבוכה על הצד הטב ביותר .
והמלאכים ירדו כאשר הם מנופפים בכנפיהם בעקביות ובנאמנות
ומשתדלים לאחוז היטב את קערת האמת הנוצצת האדירה,

 

כאשר לפתע נשבה רוח חזקה ואחד המלאכים הירפה את אחיזתו ...הקערה נשמטה, 
נפלה והתנפצה בקול רעש גדול ואדיר אשר נשמע כמו מן רעידת אדמה,
חלקיה התפזרו על פני אזור עצום ומשם עוד נתגלגלו והלכו והתפזרו הלאה בעולם כולו,
הנחלים השיטו את פיסותיה, היערות צימחו סביב החלקים צמחייה עבותה ובני האדם מאז. . .
כותבים על האמת סיפורים, שרים שירים,
חלקיה נמצאים אף בכתבים עתיקים כחדשים,
בציורים ובפיוטים במנגינות ובאגדות...לאמת האחת המוני פנים,
אינספור מראות ושמות ועובדיה ונאמניה יחפשו אותה לעד בנרות.
Remind 
אפרת לביא