דף וורוד רקע אותיות ארץ קסם כתובים

ט'

האות ט' כמו טנא מלאה והיא גם המספר תשע – 9 ירחי לידה בהריונה מלאה
האות ט' טהורה ובטקס קדוש היא מגנה על כל מה שעדין וצפוי להיוולד וכאשר צריך להטליא טלאים ולסגור קרעים ולטאטא שאריות זאת האות ט' נותנת את כל סוגי השירות ומציעה מגוון רב של טעמים
ואפשרויות כי זה המספר תשע אשר הוא המורכב בחוקים והמחבר אותנו
לטבור לידתנו ולטיסה חזרה לטוב חסדם של הבוראים. 
ט'
הטוב דוחה את הרע והטהור נעלה מן הטמא
ט' – 9 ירחי לידה כי האות התשיעית מחפשת ותרה אחר 
האות העשירית היא האות י' לבורא האלוהי הנעלה.
הטלה הנולד שה תמים וטהור טלוא בטלואים של חום וצחור
הטלטלה האוחזת וטופחת על פנינו המניעה כמו טופז את הטורנדו של חיינו
זה הטקס הטוטאלי של היטהרות והתקדשות
הטעם הטמיר הנעלם המוביל את דרכנו להתפתחות
בטקסים בהם טבעות עוצמה שזורות 
ט"ו של ירח מלא בטבורו של עולם ומלואו
לכול טווח הרגשות הטוויות בתוכנו כשתי וערב של חופה וטליתות
ללמוד מהטעויות הנקרות בדרכנו ולטבול בין מזל טוב לטראומה וטרגדיות
וטל הארץ המנצנץ כמו טס – מגש טפיפות רגלינו
וטווס המופיע להודיע כי מלא הטנא על גדותיו כמו ירח מלא של ט

טנא המלאות השופע בתובנות המסע של טיול חיינו
טלפתיה לטבורו של עולם ומלואו הקושר אותנו לייעדנו
לטבורה המרכזי של קרן הבריאה
בהובלות הטנדר האלוהי אין טריק או טכסיסים
אלא הטחינה הטוחנת בטעמי המקרא ומלקטת רסיסים
והטעם המופלא של ההבנה כמו טיוטה 
לאפשרות של הטורבינה המפעילה את החללית בדרך חזרה
היטהרות הדרך לא נגמרת כי טיפשות וטרדה וטינה וטינופת נדבקות בכול משעול
אך הטיפוס בהר התלול וטיפוח העצמי כמו טורבן על ראשינו מטיבים לאלוהי
לטיסה הלוקחת אותנו כמו טיל אל הנצחי ובטרם נגיע לטרקלין הנשגב
כלהטוטני טרפז וטיגריסים נשחר לטרף עכשיו
כטוטפות יהיו בין עינינו מזככות את טוהר מידותינו
בטבע נחזה בכול ט' – תשעת החוקים הקוסמיים
בטוטם חיינו הקדושים מצבה להולכים
לטיול האחד המתחיל בלידה
ולעיתים בעזרת הטכנולוגיה התמידית שבים בטיסה אל האחד היחיד .
Remind 16.7.2015 
 

 

תרגום למחקר קבלי עתיק
אשר קובץ בידי אליאס גוורץ ממומחי האגודה התיאוסופית  :

 

אלפא ביתא 
ט – T 
טית – מסמלת בית מחסה ומקלט, אשר האדם מספק לעצמו למען הגנתו,
כאות לשונית וסימן בדקדוק היא תציין את ההתנגדות והמקלט. המשמעות האזוטרית שלה הינה של קיר מסתיר
אשר זקפו אותו כדי לשמור על משהו יקר ושמירה והשגחה על אובייקט יקר באמצע של סכנה.
בגימטרייה – 9.

 

קישוט תחרה חום אותיות ארץ קסם כתובים

ט

דף וורוד רקע אותיות ארץ קסם כתובים