top of page

כדי ש. . ." טטקסו " אותם בעצמכם ! 

ט ק ס י ם

הטקס 'חותם הלידה' נועד כדי לקבל לעולמנו את הרך הנולד.
במחיצת בני משפחה, חברים וקרובים אשר רוצים לבוא ולברך את החיים החדשים.  
כניסתו של אדם חדש לעולם מלווה בשמחה ובאושר לצד קשיים וחרדות... 

בעזרת הטקס אנחנו מחזקים את הסימון האנרגטי של הרך הנולד 
או  'הקשר של האדם לבורא'. 
ומעניקים לילד/ה חיבור אישי מחוזק ומיוחד ואת ברכת הדרך לחיים החדשים.

כל מיני דברים לגביי  

תינוק אמבטיה טקס לידה ארץ קסם טקסים

טקס לידה

נערה בשמש טקס בגרות ארץ קסם טקסים

 טקס בגרות

בהגיע האדם לגיל בגרות הוא מתחיל לחיות את חייו העצמאיים,
ומתחיל להיות יותר מודע לתפיסת עצמו ויכול להתחיל לחוות
את עצמו בוגר ואחראי יותר. 

בגיל 12 לבנות וגיל 13 לבנים. 
טקס בגרות נועד כדי לגלות לאדם מי הוא עצמו וכיצד להתייחס לעצמו כבוגר.

זוג ליד בית טקס טיהור לבית ארץ קסם טקסים

  טקס טיהור

 לבית

 וניקוי אנרגטי 

ולעסק

טקס ניקוי אנרגטי לבית ולעסק מעניק ברכה וחידוש
למקום בו אנחנו חיים ומתנהלים, ועובדים וחושבים,

ומנקה אנרגטית את המקום.
אנחנו למדים כיצד לנקות את המקום בהווה ובעתיד מבחינה אנרגטית
ומה רצוי להזיז ולשנות כדי שהזרימה האנרגטית במקום תשתפר.

זוג חתונה טקס איחוד ארץ קסם טקסים

טקס האיחוד

טקס האיחוד נועד לאיחוד היחסים בין זוגות או לאיחוד נשמות החשות
צורך באיחוד מחודש של הקשר וגם בין חברים וקרובים אחרים.

טקס האיחוד מחבר בעולמות האנרגטיים את העוצמה המקשרת בין הדברים הקיימים
לאלו הנקראים "לא נגלים" אבל משפיעים על הנגלה ומחברים ומאחדים מחדש
למען המשך שיתוף פעולה ואיחוד במטרה משותפת.

בחור ליד ים טקס שחרור ארץ קסם טקסים

 טקס השחרור

טקס השחרור מתאים לשחרר דפוסים
הרגלים וקשרים שהגיעו לקיצם. 

אם מישהו מת, או ילד עזב את הבית, הנישואין הסתיימו.
או באם אדם חולה במחלה קשה או זקן מאוד ואנחנו חשים כי אנו מחזיקים אותו
קשור אלינו מפאת הקושי לשחררו והוא כבר רוצה ללכת הלאה...

רגליים של סתיו טקס הגנה ארץ קסם טקסים

טקס הגנה

טקס הגנה
הינו טקס המיועד כדי להגן על דברים אשר יקרים לליבנו.

האדם יכול להגן על עצמו או על מקום,
ואפילו לשים הגנה על מישהו או על משהו.

טיסן טקס זימון ארץ קסם טקסים

 טקס זימון

ניתן לנו לזמן לחיינו שפע ושגשוג, להזמין גשם
ולזמן ברכה והצלחה, להזמין יצירה בכול התחומים, להזמין זוגיות ולהזמין אהבה
וסובלנות ואכפתיות ולהזמין התפקחות והתפתחות.

טקסי זימון מיועדים כדי להזמין לחיינו מה שאנחנו רוצים להזמין בכול התחומים השונים של החיים

תפילה

דגלים של תפילה בודנת נפאל ארץ קסם טקסים

מדיטציה

נרות שמן הודו טקס מדיטציה ארץ קסם טקסים
bottom of page