top of page
Stars

 

 

                      

 

 

 

 

 

קשת בית 9 צבעוני מסודר.png
בית-9   מזל קשת
צדק   יופיטר   זאוס
קשת
בית הרחבת
האופקים
בית המסעות
והלימודים

הבית התשיעי – באסטרולוגיה הוא הבית של הגילוי והמחקרים והלימודים ומתאר את היכולת האנושית להרחיב אופקים ולפרוץ דרכים מגלות חדשות בתוך מרחבי האפשרויות ובעזרת היכולת הסקרנית ההרפתקנית היוצאת מתוך הרצון לחקור ולגלות במסעות פנימיים וחיצוניים המעשירים אותנו ומרחיבים את התפישה.   

שלושת בתי האש האסטרולוגיים קשורים ללימודים :
בית – 1 בית מזל טלה מתאר את האישיות עם יכולת הלמידה המהירה וראש מבריק
בית - 5  בית מזל אריה מציין את המורה וההוראה ואת התלמיד והנכונות ללמידה
בית – 9 בית מזל קשת מוביל את הלימודים של דברים חדשים ואת החיפוש במרחבים
בהם יש את התחושה של הגילוי באזורים בהם הכול אפשרי ודברים חדשים יכולים להופיע
כמו גם מסעות ארציים ומסעות תודעה ואת האפשרות :
  ' ללמוד את העולם כדי לגלות ולדעת את עצמך - האדם, וללמוד את האדם כדי לגלות את העולם '
ועם זאת את הלימודים המגלים לך אזורים חדשים והמאפשרים תגליות ומחקרים
גם בעולמות החיצוניים וגם בתוכנו בפנים ובמיוחד את היכולת של הלימוד להוות עבורנו מסע אינסופי
מרתק ומגלה אשר לוקח אותנו קדימה ומהווה מארג מופלא של חיבורים פנימיים וחיצוניים
ומאפשר לנו התקדמות בכול התחומים של החיים כמו גם את יכולת הגדילה של גוף החלימה השקופה
הוא הגוף המנטלי-שכלי הנוצר וגדל בעקבות מחקרים ומאפשר חופש לא רק במישורים ובמרחבים הארציים המקומיים אלא גם את המסעות  של התודעה הנוסקת למסעות במרחבים של מערכת השמש בעזרת גוף החלימה השקופה ואשר בעזרתו ניתן לצאת למסעות באזור של החגורות ה 'אקשיות' Akashic records
(בסביבת חגורות ואן-אלן) ולצפות בספריה ה 'אקשית' המוקלטת באורה של פלנטה ארץ
ובה רשומים כל הדברים אשר קרו כאן מאז תחילתם של הזמנים העתיקים.

 

לאנשים אשר יש להם בית-9 מחוזק במפתם האסטרולוגית יכולה להיות יכולת למידה טובה ואהבה למסעות והרפתקאות והם לעתים קרובות לא יהיו אנשים של מסגרות אלא אנשים האוהבים חופש ומרחבים וטיולים.
תהיה להם את היכולת לכוון אל מטרות מקומיות אבל הם ישאפו אל מטרות נאצלות
ויאהבו לשמור על אידיאלים נעלים ולהיות טובים בלימודים ולהגיע להישגים מרשימים
ולהיות שופעים ונדיבים ולשמור על מוסר וצדק
עד אפילו נטייה לצדקנות עם דרישות גבוהות בצד הישגיות ותחרותיות.
remind

bottom of page