צורות קו - תכנים - ארץ קסם
קו
אטומים מפוזרים ניתזים מרקדים מקפצים משתוללים את הבריאה ממלאים
שופעים מתערפלים פצפונים בחלל נעים...

אז, באפלוליות, בחוסר  מודעות נוצר בה, על-פי הכתוב בזהר של היהודים
" זיווג ד' הכאה" וכך, מתוך מכה צרובה בתודעה פרץ חיכוך
ונוצר זיווג הופיע  ה' - אלוהים'... לא מדובר באחד או ברבים,
כפי שנוטים האנשים לדעות וסכסוכים, כי מדובר בעוצמה עצמה, 
העוצמה האוספת הדהוד אדיר ברחבי הבריאה...

 

והעוצמה הזאת אשר אנחנו מכנים בשם 'אלוהים' - God,
היא עוצמה בעלת פנים רבות ורבים וכישורים וגוונים ומופעים,
את האטומים היא אוספת לצורות, את האנרגיה היא שופעת בגוונים......
היא מחזיקה את המופעים המופלאים, ומשדרת דרך מרכז הבריאה
כמו גנרטור אדיר כאן את היקומים והעולמות פועלים ומרטיטים,
מניעים ומזיזים ואת האטומים שולחים וככה הם מסתדרים
כמו שהם  נשלחים ומתמקמים ומשתלחים בקרן של עוצמה 
אדירה כמו קרן אור שנשלחה, האטומים מסתדרים
בשורה כמעט ישרה .................ויוצרים רשת אדירה היא המארג
המופלא בבריאה - מערכת דם  יקומית המאפשרת מעבר של אנרגיה קוסמית אלוהית .

 

הקו מסתדר מתארגן וניצב  -  קו,
כאשר הקו מתעקל וסוטה ומתעגל
וחוזר בחזרה 'עיגול' בפינו הוא נקרא...
כאשר הקו מתעקל ומתכופף ושוב
מתעקל ומתכופף הוא נקרא משולש,
וכאשר הקו מתעקל ומתכופף ונשבר
ושוב מתעקל ומתכופף ונשבר ושוב
מתעקל ומתכופף ונשבר מופיע ריבוע !
ויש גם צורות נוספות כמו מלבן
ואליפסה ומעוין ועננים בצורות מופשטות
ויש צורות אשר הן כמו מטה וכאלו הנוטות לגביע
ויש צורות ממורכזות ואחרות המתרחבות ומתפשטות ......
זה קו ההסתדרות הבריאתית היוצר אותן בעולם ההופעות
וכך הכול נברא ונראה ונגלה, קו ועיגול ומשולש וריבוע, עולם יצירה ובריאה.

Remind
אפרת לביא