Asteroid

* השמש היא ה 'חמה' הקרויה גם 'סול' ו 'הליוס' על שמו של הליוס-אפולו אל השמש
* השמש היא כוכב מסוג 'ננס צהוב' (G) הנמצאת בגלקסיית שביל החלב על זרוע אוריון (בבועה המקומית) 

* השמש משמשת במערכת השמש בה נמצא כדור הארץ בתור השמש המרכזית והיחידה
שמש מרכזית זאת תומכת בחיים על כדור הארץ ובמזג האוויר והיא מקור האנרגיה הראשי והעיקרי
ומפיצה אנרגיה לכול הפלנטות והירחים במערכת השמש

* פני השמש הנגלים לנו מכוסים ברובם במימן והליום ויוצרים היתוך שמשי הפולט קרינה ואור.

היתוך פני השמש נראה זוהר בעטרת השמש - Corona  ואורה לבן אם כי נראה צהוב
* יום השמש זה יום ראשון בשפות שונות : אנגלית: Sunday, גרמנית: Sonntag, דנית: Søndag
* סימנה האסטרולוגי והאסטרונומי של השמש זה עיגול עם נקודה במרכז
ומרמז על מיקומה המרכזי במרכז מערכת השמש

Asteroid
Asteroid

ש מ ש

מערכת השמש לאתר.jpg

השמש היא הכוכב המרכזי במערכת השמש 'Ors' וסביב השמש מסתובב במהירות רבה כוכב חמה הוא מרקורי המהיר,
* השמש מפיצה את האנרגיה של הזהב – מזל אריה, 
* מרקורי של המזלות תאומים ובתולה אשר בעזרת הכספית מאיץ וממהיר ומפיץ את האנרגיה לכול המערכת 
* נגה היא וונוס של מזל מאזניים ושור מווסתת את האנרגיה בעזרת העוצמה המווסתת של הנחושת
* והאנרגיה של השמש מגיעה אל כדור הארץ היא הפלנטה עליה גרים בני האדם 
* האנרגיה ממשיכה לזרום אל מאדים הוא מרס המגן החיצוני הראשון המגן בעזרת הברזל של מזל טלה
* מפאת כניסתם של אסטרואידים לכדור הארץ ולפנים מערכת השמש  
צדק הוא יופיטר אשר הנו כמעט מערכת שמש בפני עצמה ומעולה בלכידתם של אסטרואידים וקנטאורים 
* שבתאי הוא כרונוס-סטורן אל הזמן המסתובב לאיטו וקוצב את מימד הזמן 
* אורנוס אביו של כרונוס שבתאי אשר הנו האל אשר לפני הזמן 
* נפטון העצום הכחול המגן עם עוצמת המים מפני קור החלל החיצון 
* פלוטו הקיצוני הרחוק ביותר מן השמש המקבל מעט אנרגיה אור וחמימות 

 

Embroidered Bird

הליוס אפולו אל השמש בנם של זאוס-יופיטר ולטו ואחיה התאום של דיאנה-ארטמיס (אלת הירח והציד)
הוא אל השמש האור ההארה והאמת הנבואה והרפואה וכמו כן המוזיקה והיופי הגברי.
אפולו מנגן בנבל 'לירה' של זהב ובעזרתו הוא מרפא ומהפנט
והוא האחראי על הבשלת היבול בשדות ועל המקדשים של הנביאים ומלווה במוזות של האמנות ובנימפות,
אפולו ידוע בהיותו המתווך בין האלים ובני האדם ובסלחנותו לחטאים וביכולתו לטהר את האדם מחטאיו


ליבת השמש היא פלנטה ירוקה עליה יש יצורי שמש
אשר הם בני אדם בהתמרה לגוף מנטלי שמשי
הנקרא גם גוף החלימה או גוף מנטלי ונרכש על-ידי התפתחות מודעת,
אנשי שמש הם בעלי גוף אנרגטי כחלחל ופנים חביבות במיוחד ועוסקים רוב הזמן במדיטציית שמש,
החיים על השמש הם ביחס לחיים בכדור הארץ חיים של אלפי שנים רבות
והמתים על השמש נולדים עליה שוב.
הירחים הופכים לפלנטות ופלנטות הופכות לשמשות ובעידן דלי
בערך עוד 1000 שנות חיים על פלנטה ארץ היא תהפוך לשמש נוספת במערכת השמש,
השמש הנוכחית תיכבה וגם צדק הענק הכתום יהפוך לשמש נוספת
ובכך תהיה מערכת זאת – מערכת שמש בינארית – כלומר,
מערכת שמש דו-שמשית, מערכת של שתי שמשות.
Fabeni-Remind

הורוס ושמש מצרים.jpg
4.png

Remind

מערכת השמש.jpg