צורות עיגול - תכנים - ארץ קסם
עיגול
עיגול מתחיל מקו שהתעגל ובסיבוב
התעגלותו חזר לאותה הנקודה.

עיגול הינו צורה מעניינת כי הוא יוצר גלגלים וכך הכוכבים נעים בסיבוביות וזרעים מתגלגלים
ונעים לנבוט במקומות חדשים..  'העולם הוא עגול" אלו המילים המספרות על העיגול הנמצא כאן כתנאי
קיום לחיים. אם בני האדם רוצים לנוע ולהתקדם במהירות, אז הם היו צריכים להמציא את הגלגל
ולחברו לעגלות ומאז חולפות כאן בחיפזון מכוניות...

 

כאשר מישהו נוקשה מחוסר גמישות מבקשים ממנו 'לעגל את הפינות' וגם "לתת לדברים להתגלגל "
השימוש בגלגולים משמש אותנו להסברים של 'כמה כסף מגלגלים' או 'כמה פעמים בעולם הזה מתגלגלים'.
מסופר על "חוני המעגל" איש צדיק היה על הארץ עג עיגול וממנו לא יצא עד כי גשם ירד.
עגולות הן העיניים מראות לנשמה ואישונים עגולים מתוכן מביטים מתבוננים ובעזרתן ומחליטים על הכיוון אותו נבחר וכך 
כל חיינו אנחנו יכולים להתגלגל וזה לוקח אותנו לשיעור של
קלף-7,  אם אנו ממשיכים להתגלגל לפי חוק המקרה...
אז
קלף-10 הוא גלגל השינויים ייקח אותנו למקרי ולמקרים מכול הסוגים,
ועד שנגיע למגלו המעוגל- המגל של הקוצר ב
קלף-13 המתאר את כל ששת מעגלי החיים,
וכיצד הוא הקוצר קציר אחרון במגל, הוא השולח אותנו לפי איסוף הגופים
ויש כאלו שישובו להתגלגל כמו בקלף הגלגולים הוא
קלף-20.

 

הנה גלגל החמה עולה באופק ועגלי טל עגולים זוהרים בינות לפרחים המוכתמים במרכזם בעיגולי אבקנים...
ויום חדש מפציע, בו חיינו יכולים להתגלגל ולקחת אותנו למקומות חדשים בהם נוכל לגלות ולתור, לחפש ללמוד,
ולגלות ולעלות בשביל המתעקל בנתיב המופלא של המעלות המתעגלות ומובילות אותנו בהתעגלות עולה קדימה
מעלה לחיי התפתחות והשראה, כי זוהי הסובלנות המובילה המסתובבת לאיטה במעגלי הזהב הזורמים אט ולאט
כשבלולים  ומהווים את ההמשכיות הנצחית
ההכרחית בדמה של הבריאה ומובילים לכול את האפשרות וההתמרה האינסופיות
הטמונות בהבטחה ובהבלגה זוהרת בכדרוריות כחולות כשפיריות ספיר 
העפות לנצחיות ומרצדות בהמשכיות במעגלי התמיד של האפשרות.

Remind