top of page

טקס מדיטציה

נרות שמן הודו ארץ קסם טקסים
מ ד י ט צ י ה
הגות, התבוננות פנימית, שרייה, הרהור.

להיכנס למדיטציה, הרהור, הגות, חשיבה המשכית, למדוט, להיות. 
להיות שמה עם הדבר, להימצא, גם זאת כמו סוג של תפילה מחשבתית אשר יכולה לשרות ולשהות עם הימצאות ביחד עם משהו, רעיון, מחשבה, דבר כלשהו, מנטרה חזרתית או הגות
על פתגם, נושא או משפט.

 

הריקוד של התודעה בתנועה המשכית זורמת אשר מנגנת במרחבי היקום
ומשתרעת מעל ומעבר
לנמצא לקיים ולנגלה, מתחברת עכשיו בהווה לנצחי היוצר הבורא
ובמוחו העצום הוגה ומהרהרת בהדהוד האחד הבריאה הזוהרת,
מותירה מאחוריה שובל המשכי דרך משעול לאחד הנצחי,
נמצאת, מתבוננת, מודטת, שורה באינסוף
מהרהרת בים השראה 
ומפליגה בהגות חשיבה
אשר מציתה אש חדשה
בזוהר חיינו, בזה ההרהור
מדליקה ניצוץ רעיון בגפרור.
מדיטציה זה שמה בשפות אחרות וכאן נקרא לה תורת ההגות, 
התבוננות ושרייה והרהור, מעבר לנמצאות בקו החיבור.

Remind

נ.ב
אין לה למדיטציה תנועה/תנוחה ידועה מועדפת,
מדובר בבחירה אישית ובסגנונות שונים
הגות מדיטטיבית נמצאת בתודעה
תבחרו לעצמכם את התנוחה הנכונה לכם,
יש כאלו שבוחרים בתנוחה בה הם לא ימהרו להירדם
או אחרים שבוחרים תנוחה בה נוח לשהות זמן רב יותר,
ושוב, הגות נמצאת בתודעה ולא בצורת הישיבה.
בהצלחה.

Remind

אפרת לביא
 

bottom of page