top of page

הגדי מושל בבית העשירי - בית העבודה המושל במזל גדי.
שבתאי - סטורן המופקד על מזל גדי, מוקף בטבעות המסמלות הגבלה וכבילה ובהיותו הכוכב השביעי במערכת השמש
הוא מסמל את חוק השבע הנקרא גם חוק האוקטאבות ואשר משפיע על ההתפצלות המופיעה בכול התופעות הנמצאות,
ומסמל את המעצור של יום השבת הוא היום השביעי.


שבתאי כאמור מסמל את המעצור בעוד שכנו הקרוב יופיטר הוא הכוכב צדק המקיף את השמש במשך 12 שתים עשרה שנים, 
שבתאי לעומתו איטי וסיבובו סביב השמש לוקח 28 שנים וכך הוא שוהה בין שנתיים לשלוש בכול מזל ומיקומו חשוב
בהתפתחות העניינים והשפעתו חזקה על כל האנשים ובפרט על אלו אשר במפת לידתם הוא מחוזק בעוצמה.

 

הבית העשירי - בית העבודה ובעודו ברוב ההתייחסויות האסטרולוגיות מתייחס לעבודה של חריצות וניהול והתמדה וחזרתיות וקביעות במזל האדמה הפעיל גדי, העבודה במקומה הנעלה מסמלת את מה שנקרא אצל גורדייף :
'העבודה למען העבודה'
ומסמלת את העבודה הרוחנית של 'על מאמצים' הדרושים בדרכו של האדם המתפתח.
אך אם למדים לעבוד למען אלוהים יש סיכוי להמשיך לחיים נצחיים, 'העבודה למען העבודה' מתארת את יכולתנו להפוך
את עצמנו לתחנה של קבלה – ונתינה, ממסר ושידור ולהתפתח לאותה רמה אשר אליה דברים גבוהים יכולים להגיב ולהגיע
וגם את המסירות לנעלה בתוך ההקדשה והקביעות של התמסרות לדרך האמת.

 

הכוכב השביעי במערכת השמש נמצא בקצה מערכת השמש מבחינת החישובים אשר היו נהוגים באסטרולוגיה הקלאסית

בה נספרו רק שבעת הכוכבים, ואוראנוס, נפטון ופלוטו אינם נזכרים,
שבתאי נחשב ההפרדה ואחריו נספרים שלישיית כוכבי הלכת ה 'חוץ שבתאיים',
וזאת הנטייה האלגנטית של  הגדיים לסנן את הדברים שהם פחות חשובים ולתת עזרה וסיוע לכול המעמדות והפלגים כי שבתאי הוא 'כרונוס' המיתולוגי וזמן שבתאי הוא כמובן זמן 'כרונולוגי' ומתאר את הסדר של כל הזמנים וההיבטים
של כל מה שהיה מאז שהיו כאן סדרים כוכביים אחרים.

 

המילה גדי הינה גם גד – י ' ומתארת את המזל המקדיש את עבודת חייו לאל.
 

אות מסדר אחוות האבירות לגדיים יינתן על שימוש בזמן  לעבודה למען התפתחות רוחנית ואלוהים !

 Remind אפרת לביא

יש משהו מאד רציני באופי הבסיסי והפרקטי של מזל גדי,
ומתאים לגדיים לעסוק בתחומים בהם יש לקחת אחריות
ואפשר לסמוך ולבטוח בהם כי הכול התנהל כשורה והם ידעו לאכוף על עצמם
וגם לדרוש מהאחרים לעמוד במגבלה שהושמה ולנצל את הזמן בחריצות אופיינית.
 
 
  • כוכב – סטורן – כרונוס - שבתאי (סובב סביב השמש 28 שנות ארץ)

  • סטורן - סב האלים, אל הזמן וההגבלה הסדר והעבודה, בנו של אוראנוס ואבי שלושת האלים :זאוס-יופיטר, נפטון-פוסידון, ופלוטו-האדס.

  • בית מספר 10 באסטרולוגיה – בית העבודה.

  • מזל – אדמה

  • מזל מופנם -

  • מזל – פעיל

  • מתכת – עופרת

  • אבן – אמטיסט וטורקיז

  • יום שבת

אסטרולוגיה סמל מזל גדי

גדי

23 לדצמבר עד 21 לינואר

* עץ המשפחה, רקפת וקיסוס

​* טמפרמנט : פלגמטי - אדיש ואיטי
* מקום בבית : עליית הגג
מלאך : אוריאל

* איכות : התמדה
* מרפא : גמישות, השראה ותקווה

* תכונה : פראי ונחרץ, שורשי.

* לוח סיני : עז

אסטרולוגיה תמונה של מזל גדי

* חיה :  גדי , עז ותיש 
* עוף : עזניה,  במים : דיונון וצלופח

​* גוף : ברכיים, עור, עצמות ושיניים  

* מרכז אנרגטי : מוטורי  

​* צבע : אפור וחום.

​* תחום : חריצות והתמדה
  במסגרות עם אפשרות
  להתקדמות בכלל ובפרט בתחום
  הבנייה, החקלאות הגיאולוגיה
  והמחצבים, נגרות ומדינאות.

bottom of page