top of page

מילארפה
100.000 השירים של מילארפה 
הפרשנויות של המספרים (1)


הערות
עמודים 7 - 28
 

1. מבצר טירת הנשר של עמק אבן-החן אשר מן סלע האדום
  T.T.: mChon.Lun'. Khyun'. Gi.rDson'
למרות ש " mChon " משמעותו בדרך כלל לדלג או לקפוץ, כאן זה נראה יותר טוב לתרגם את זה בתור
Gem  - כלומר, אבן-חן, או Jewel  - כלומר, עדי, תכשיט או אבן יקרה וזוהי המשמעות האחרת של המילה.

 

2. מהמודרה (T.T.:Pyang.rGya.Chen.Po) משמעותה היא 'הסמל הגדול מאוד',
וזה הנו הלימוד המעשי הפרקטי של 'שוניאטה' (ריקות).
שוניאטה היא העיקרון אשר מדגיש כי אי-הקיום של ה 'חומר' של כל ההוויות,
אשר היא הדוקטרינה הכי חשובה של הבודהיזם של המהיינה וכמו כן גם של הטנטרה הטיבטית.
לפי חלק מן המלומדים הטיבטים, המידיאמיקה (דוקטרינת דרך האמצע) זוהי דרך הלימוד של השוניאטה
בצורה הכללית שלה. בזמן ש, מהמודרה זה הלימוד של שוניאטה אשר על-פיו האחד יכול ממש לשים את העקרונות של המידיאמיקה בתוך תרגול.
אל מידיאמיקה מתייחסים לעתים קרובות בתור 'התיאוריה של הריקות'.
מהמודרה היא התרגול של ריקות.

בנקודה זאת יכולות לעזור כמה מלים על ריקות.
כאשר אנחנו אומרים שהבית הזה ריק, אנחנו מתכוונים כי הוא לא מכיל דיירים.
אבל 'ריקות' בודהיסטית משמעותה לא חוסר או היעדרות.
כאשר אנחנו אומרים 'כל הגוש או כל הבלוק הזה ריק עכשיו',
אנחנו מתכוונים כי כבר היו קודם בתים בתוך הבלוק, אבל אף אחד לא נמצא וקיים עכשיו.
אבל, המשמעות של ריקות בודהיסטית היא לא הכחדה.
ריקות היא קשה לתיאור והגדרה. אנחנו יכולים להגיד הרבה מאוד לגביי מה היא לא ריקות
אבל רק מעט מאוד לגביי מהי ריקות.
ריקות מציינת את הטבע היחסי והזורם והבלתי ניתן לתיאור ולתפישה אשר בכול הדברים.
מבחינה פילוסופית היא מייצגת את הטבע האשלייתי אשר הנו כמו חלום של התופעות.

 

בית ספר ההעברה בלחש ( Ghagyuba, T.T, : bKah.rGyud.Pa. )ובית הספר הישן
( Ningmaba. T.T: rNin.Ma.Pa ) של טיבט, המתייחס למהמודרה בתור הלימוד הכי גבוה וחשוב מכול לימודי הבודהיזם. אבל, הבית ספר הצהוב ( Glugbe. T.T.: dGe.Lugs.Pa ) לא לגמרי מסכים עם הדעה הזאת.
בדרכים רבות המהמודרה דומה מאוד לדרך הזן הסיני.
ראה את הפרשנות היוגית של המתרגם בספר 'יוגה טיבטיות ודוקטרינות סודיות'. מאת איבנס סוונס.


הלימוד של הבודהא, ומתורגמת לפעמים בתור 'החוק' או 'הדוקטרינה',(3) דהרמה : מושג זה אשר לעתים מאוד קרובות משתמשים בו בספרות הבודהיסטית, יש לו שני שימושים נפוצים : לציין את

או לציון הוויה או אובייקטים. וכאן משתמשים בה באופן הקודם (לציון לימודי הבודהא).
 

(4) עמק דרו-הו : המיקום של המקדש של מארפה.
 

(5) מארפה המתרגם היה המורה של מילארפה. הוא היה מלומד גדול מאוד וכמו כן גם יוגי גדול מאוד, אשר ייסד את בית הספר ההעברה המילולית או זה של ההעברה בלחישה (Ghagyuba) של טיבט.


(6) הווג'רה – Hevajra : שם מן השפה הסנסקריט. המילה בטיבטית שלו היא ' dGyes.Pa.rDor.rje '.

על-מנת לעזור לקוראים אשר לא מכירים את המילים בטיבטית, הרבה שמות ומושגים מן השפה הסנסקריט מובאים לשימוש בתרגום ובהערות.


(7) ארבעת – 4 – החניכות הסימבוליות ( T.T.:dWan.bShi) :


א. החניכה הראשונה נקראת "החניכה של האגרטל".

האדם אשר לוקח את זאת מורשה לתרגל את ה'מנטרה יוגה'.

 

ב. החניכה השנייה נקראת "החניכה הסודית".

והיא נותנת לחניך את היתרון של התרגול של ה-'פראנה יוגה'.

 

ג. החניכה השלישית נקראת "חניכת החכמה".

והיא מאפשרת לחניך לתרגל 'פראנה יוגה' מתקדמת.

 

ד. החניכה הרביעית נקראת "החניכה הסימבולית" או "החניכה הסמלית".

והיא מאפשרת את היתרון של תרגול ה – 'מהמודרה יוגה'.

ארבעת החניכות כוללות ומקיפות כמעט את כל הלימודים העיקריים של הטנטרה הטיבטית.


עמוד 29


(8) ההעברה המילולית ( T.T.:bKah.rGyud.Pa. ) מתורגמת בספר הזה בכמה דרכים שונות :

רצף, העברה או מסירה, שושלת מילולית או נלחשת, בית ספר זה ( Ghagyuba ) בתקופתו המוקדמת, מדגיש את המסורת ואת התרגול של היוגה – כולל סודיות על-ידי כך שמוסרים את הלימוד באופן מילולי או בעל-פה. מאוחר יותר כאשר גדל למסדר נזירי גדול, מסורת זאת כמעט אבדה באופן חלקי.


(9) Naro Chu Dru ( T.T.: Naro.Chos.Drug ) : ששת – 6 – היוגות של נרופה הן כדלקמן :


1. יוגת חום 2. יוגת החלימה 3. יוגת גוף האשלייה

4. יוגת בארדו 5. יוגת הטרנספורמציה 6. יוגת האור


(10) ג'טסון – Jetsun ( T. T. : rJe.bTsun ) : מושג טיבטי של הערכה, יראת כבוד והערצה

אשר ניתן למנהיגים הדתיים, לקדושים ולמורים גדולים מאוד.


(11) מכשף גדול מאוד : זה שם החיבה של מילארפה.


תוכלו לראות בביוגרפיה של מילארפה 'היוגי הגדול של טיבט, מילארפה'

מאת : W.Y.Evans-Wentz אוונס, וונטס.
(בעברית קיים הספר 'חיי מילארפה' מאת צ'אנג ניון הרוקה' בסדרת 'נתיבים מיסטיים' של הוצאת חד קרן) 
 


(12) מחשבות טורדניות – Nhamdog  - מן הטקסט הטיבטי : ) rNam.rTog )

זה מושג אשר משתמשים בו לעתים קרובות מאוד בספרות הבודהיסטית

וכמו כן גם בספר הזה.

Nhamdog – היא מילה בעלת משמעויות רבות, המשמעות הנפוצה ביותר זה

'מחשבות טורדניות' או 'מחשבות זורמות'.

זרימה קבועה זאת של מחשבות אף פעם לא עוצרת, למרות כי האדם יכול לא להיות ער לקיום שלהן.

לרסן ולעצור את זרימת המחשבות הבלתי פוסקת הזאת, זוהי הדרישה המוקדמת להשגת הסמדהי.

המשמעות של – Nhamdog היא גם 'מחשבות פראיות', שפיטות שגויות, פנטזיות, גחמות, דמיון,

דחף וכד'.


(13) שמונה – 8 – הדהרמות או הרוחות העולמיות ( T.T.: Chos.brGyad )

שמונה – 8 הרוחות , או ההשפעות, אשר מאווררות את הלהט או התשוקה והתאווה,

כלומר, את הרווח וההפסד, הכפשה והשמצה, הספד, שבח, לעג וקלס, צער ועצב, יגון, שמחה.

מושג זה מתורגם בספר זה גם כשמונה התשוקות או התאוות העולמיות.


(14) שלושת היחידים יקרי הערך, או שלושת אבני-החן : הבודה, הדהרמה, והסנגה.

בודהה הוא זה אשר השיג הארה מושלמת, דהרמה היא הלימוד שלו, סנגה זה החכמים הבודהיסטים המוארים.


(15) הוויות מודעות ובעלות הכרה : מושג בעבור המין האנושי וכל ההוויות החיות,

בשביל אלו אשר מפיקים תועלת מעיון בדהרמה ולוקחים את האימון של הדהרמה

ואשר בשבילם כל הזכות והמצוינות והמעלות מוקדשות.


(16) ששת הממלכות, או שש 'לוקה' – ' Lohas ' (גם ששת העולמות )  :

ששת הממלכות והתחומים בתוך ה – סמסרה, כלומר, תחומי ממלכת הגיהינום,

של הרוחות הרעבות, של חיות, של – Asuras  או של 'לא בני אדם' מן המין האנושי

ושל ההוויות השמימיות.


(17) פראנת הלב או רוח הלב ( T.T.:sMinRlun. Pron. Nin Lung ) : זוהי האמונה כי רוב

החזיונות אשר נראים והרגשות אשר מרגישים במדיטציה נגרמים על-ידי פראנה אשר היא

ממרכז הלב.


(18) מחשבות הרסניות : מחשבות שהם לא של דהרמה. או המחשבות אשר הן נגד

הלימודים הבודהיסטים.


(19) דאקיני ( T.T.: mKhah.hGro.Ma ) : נוסעות שמים נקביות או אלות.

דאקיניות הן אלוהויות נקביות אשר משחקות תפקיד חשוב מאוד בביצוע מגוון של פעולות טנטריות.


(20) שתי-2 תודעות הבודהי ( T.T.:Byan.Chub.Sems.Gnis ) : אלו הן תודעות הבודהי

הטראנסדנטליות והיומיומיות ( T.T.: Kun.rDsob. {and} Dom.Dam. Byan. Chub. Gyi. Sems )
או תודעת הבודהי – כבקשה ורצון ( sMon. Pa. Byan. Chub. Gyi. Sems )

ותודעת הבודהי כתרגול ( sEyod. Pa. Byan. Chub. Gyi. Sems ) .


תודעת הבודהי היא אולי המושג החשוב ביותר אשר מייצג ומסמל את הרוח – Spirit המרכזית,
את הרעיון – Idea ואת העקרונות של הבודהיזם של המהיינה.

בגלל המגוון בריבוי המשמעויות והשימושים של זה, תודעת הבודהי

בסנסקריט היא – Bodhicitta  - בודהיצ'יטה ; ( T.T.: Byan. Chub. Sems ) ,

וזוהי הינה קשה בצורה קיצונית לתרגום.


תודעת הבודהי ניתנת לתיאור בגסות אולי בתור הרצון והבקשה והשבועה והשאיפה,

וההגשמה וההבנה והתפישה, של הרעיון האצילי להביא את עצמך ואת כל ההוויות המודעות והחשות אל המצב של מושלמות גדולה מאוד – אחוות הבודהות.

הבא ומגיע להלן אלו הן כמה דוגמאות מן המגוון הגדול של המושג הזה,

בתיאור וציון של האספקטים השונים של תודעת הבודהי :

 

עמוד 30


תודעת-הבודהי כרצון ובקשה או שאיפה ושבועה משחררת וגואלת
את כול ההוויות החשות ובעלות ההכרה מכל סבל, להביא אותן למצב של אחוות הבודהות.


תודעת-הבודהי כתרגול : השאיפה, הנחישות וההחלטיות, והתרגול של כל המעשים בעלי הסגולה לאורה
של הדהרמה, אשר כולל את ששת הפרמיטות, ותרגולים אחרים של

הבודהי-סטווה.

תודעת-הבודהי היומיומית, הגשמית הארצית : זוהי תודעת הבודהי של האדם אשר עדיין לא תפש והבין והגשים את האמת של שוניאטה (ריקות).

תודעת-בודהי טרנסדנטלית : תודעת בודהי של האדם אשר תפש והבין והגשים את האמת של שוניאטה (ריקות).


תודעת-בודהי כפי שהיא 'נלקחת בהשאלה' על-ידי הטנטרה, היא בשימוש כדי לציין את המהות של האנרגיה השלילית והחיובית, כלומר, זרע או זרעון (זרעון של הפרייה)

(T.T.:Tig.Le).


תודעת-הבודהי מתורגמת לפעמים בהקשר שונה בתור ' לב – הבודהי ',

לב בשביל הבודהי, תודעה מוארת, ותודעה חומלת גדולה.

(21) Lit.:Jung.Bo (T.T.: Byun.Po. ) סוג של שד טיבטי.

(22) Lit – מילולית : לא אנושי או לא בן-אדם ( T.T.:Mi.Ma.Yin) המושג הכללי לשדים,
רוחות רפאים, אסורס – Asuras שדים הודים והוויות שמימיות.

 

(23) לחש עוצמה או כישוף ( T.T.: Drag.sNag) : מנטרה עוצמתית או לחש וקסם או כישוף
על-מנת לסלק שדים ומכשולים.
זה כולל מנטרות, מודרות, והדמיות ותרגולים טקסיים אחרים.

 

(24) על-פי המהמודרה, טבע התודעה יכול להיות מתואר בצורה הטובה ביותר בתור
' ההארה של הריק ' או הריק המאיר, ריקות מאירה ( T.T.: gSal.sTon).
היא מלמדת כי הטבע הפרימורדיאלי הקדמון והראשוני של התודעה
הוא לא רק 'ריק' או 'ריקות' במהות שלו, אלא הנו גם ' ערות עצמית מודעת מאירה'
או ערות מודעת עצמית מאירה' אשר מוגשת ומתגלמת ונכללת בתוך הריק.

 

(25) מילולית : . . .
'עד כמה טיפש אני לנסות לסלק ולגרש את השדים האלו ועושה צרות ובעיות כלפיי חוץ '.

 

(26) ארבעת השדים – 4 שדים :
ארבעת המכשולים והמעצורים העיקריים אשר מונעים ומעכבים את התקדמותו הרוחנית של האחד
נקראים בצורה פיגורטיבית – באופן ציורי : "ארבעת השדים".
והם הינם : השדים של המחלה, ההתערבות וההפרעה, של המוות, ושל התשוקות והתאוות.

 

(27) דארסן – גרמו – Darsen – Gharmo : שמה של לביאת שלגים.
תראו זאת בשיר הראשון של סיפור 4.

 

(28) מילולית : השלמת שלושת הנאדי – Nadis :
אלו הן שלושת הנתיבים או הערוצים המיסטיים בגוף האנושי – הימני, השמאלי והמרכזי.
הערוץ הימני : (T.T.: Ro.Ma.rTsa.skt.:Pingala Nadi) זה נאמר עליו כי הוא בהתאמה
למערכת השמש.
השמאלי ( T.T.: rKyan. Ma. rTsa. Skt. : Ida Nadi. ) למערכת הירחית , הערוץ המרכזי
( T.T.: dBu. Ma. rTsa. : skt. Susuman Nadi ) לאחדות.
מלומדים טיבטיים נתנו לכך הרבה הסברים ודעות שונות בהתייחס לשלושת ערוצים מיסטיים אלו.
הגדרה יחידה ומוחלטת או תיאור שלהם היא קשה מאוד.

 

(29) מילולית : הנשר מלך הציפורים ( T.T.: ByarGyal. Khyan) או : ציפור ה 'גרודה'.
 

(30) Nya Chen Yor Mo ( T.T.: Na. Chen. Yor. Mo) מלך הדגים על-פי האגדה הטיבטית.
 

(31) המתרגם לא בטוח לגביי הן 'שלושת העוצמות המושלמות של האריה' האגדתיות האלו,
אשר נמצאות בפולקלור הטיבטי. אך בכול מקרה ולמרות זאת, אכן הן רומזות על שלוש-3 איכויות נעלות של החיה הזאת.

 

(32) הדהרמה השחורה היא קסם שחור. הדהרמה הלבנה היא הלימוד של הבודהא.
 

(33) וינאקה – Vinayaka (T.T.: BiMaYaGa) : סוג מסוים של שד אשר על-פי מקורות מסוימים
זה שם נוסף עבור גאנש או גרודה.

הערות
עמודים 29-43

 

1.המשמעות של זה היא 'האחד המכובד' או 'היחיד הנכבד'.
ראו סיפור 1 בהערה 10.

 

2.הטיבטים מאמינים כי הוויות מוארות רוחנית אמורות להיות מסוגלות לבצע מעשים קסומים ו/או כאלו אשר הם מעבר לרגיל, הם גם יכולים להשאיר טביעות רגליים וידיים על חומרים קשיחים כגון סלע, ולזה מתייחסים כהוכחה לעוצמות ולכוחות האקולטיות של היוגי, ולהגשמותיו והישגיו.  
אפשר למצוא בטיבט הרבה עדויות לאמונה הזאת.

3.הסמדהי של הרחמים : על-פי הבודהיזם, סמדהי הינו רק מצב מנטאלי של ריכוז והתמקדות עמוקים. אפשר להשתמש בכך בשביל כל תכלית ומטרה דתית.

עמוד 41
למרות זאת, הכוח של סמדהי, מאפשר ליוגי למלא בהצלחה ולממש כמעט את כל הרצונות והבקשות הרוחניות אשר יכולות להיות לו. כאן סמדהי מיושם על ההשלמה והסיום וההרחבה של אהבה ורחמים. במילים אחרות, הסמדהי של הרחמים, הנו מצב מודעות עמוק וטהור אשר בו האהבה הטהורה ביותר מובאת למימוש, הגשמה והשלמה.

4. היוגה של הנהר הזורם (סמדהי) (T.T.: Chu. Wo. rGyun. Gyi. rNal. hByor) בסמדהי הזה היוגי מתנסה בזהותו עם זרימת היקום, ועדיין, הוא מתעלה על זה. הוא אף פעם לא נסוג מן הזרימה,
וכמו כן הוא גם לא מתכוון להתעלם ממנה ; הוא בתוכה, אבל לא כבול וקשור על-ידה.
הסמדהי הזה הנו הפעולה או ההיבט הדינמי הפעיל של יוגת המהמודרה.

5. השדים של 'הא צה מה' – ' A Tsa Ma ' בטיבטית (T.T.: Ha Tsa. Ma ) הכינוי הטיבטי לשדים ההודיים.

6. קארמה שהבשילה : ( T.T.: rNam. sMin. Gyi. Las. : skt : Vipaka Karma ) שאפשר לתרגם בתור 'קארמה שהבשילה במלאות', או 'הכוח והעוצמה הקארמתיים אשר מבשיל בחיים שונים'.
חוק הקארמה אומר כי בדרך כלל מעשים לא מביאים רק ההשפעה אחת אלא השפעות רבות.
לדוגמא, אם האדם מבצע רצח, הוא יקבל עונש מן המצפון שלו, מן החוק, מן ההרס של שמו הטוב והחיים שלו וכד'.
אבל, זה לא הכול. הכוח של הקארמה לא התכלה. בגלגולים עתידיים, הרוצח יוכנע על-ידי כוח קארמתי מסתורי זה לחיות חיים יותר קצרים ומלאי מחלות, או שהוא יהיה נוטה להיוולד בלידות שבארצות וזמנים היכן שיש לעתים קרובות מלחמות וסכנות. הכוח הזה של הקארמה אשר מבשילה בחיים שונים נראה כי הוא הנו ההיבט הכי מסתורי ויסודי בדוקטרינה הבודהיסטית.

7. קלשות האש : אלו הן התשוקות והתאוות החזקות אשר גורמות לכול הכאבים והמתיחות של חיי הסאמסרה.

8. נטול ומשולל מחשבות : יוגי שהגשים את עצמו אמור לשחרר את עצמו מכול המחשבות
והתפישות והקונספציות וההמשגות, יהיו אלו פשוטות כמורכבות, טובות או רעות, דואליסטיות או מוניסטי – יחידי... ואז נאמר עליו כי הוא השיג את החוכמה של השוויון או את אי-הפליה.

9. ממלכת האור העצומה היא הממלכה של אחוות הבודהא הראשונית, הקדומה הפרימורדיאלית.
למושג 'אור' לא אמורים להתייחס באופן הרגיל כתיאור של תאורה או משהו המפיץ אור.
זה הנו למעשה מעבר לתיאור ושיוך תכונה. בהירות אוניברסאלית חופשיה, משוללת את ההיצמדות הזעומה והקטנה ביותר. אולי ניתן לתיאור הכי טוב במילים בתור : 'אור עצום'.

10. ששת הקבוצות ( T.T.: Tsogs. Drug) : ששת המודעויות וששת האובייקטים של החישה.
ששת המודעויות הן : המושעות של העין, אוזן, אף, לשון, גוף, והבחנה או הבדלה (תודעה).
ששת האובייקטים של החישה הם : צבע וצורה, צליל וקול, ריח, טעם, מגע, ודהרמה (הוויה).

11. ראה הערה 6.

12. את המשפט הזה אפשר לתרגם גם בתור : '...אתם לא יכולים להבין את האמת הנובעת מעצם מהות העניין'.

13. עשרת הסגולות והמעלות – תכונות טובות, אלו הן האנטי-תזה של עשרת הרעות. (הערה 21).

14. נתיב הבודהי : הנתיב המוביל אל אחוות הבודהא. זה התרגול של בודהיסטווא, כפי שמלמדים אותו בבודהיזם של המהיינא.

15. " Sumeru"     - " סומרו" : המרכז האגדתי של היקום, רעיון אשר הושאל על-ידי הובדהיסטים מן ההינדואיסטים, והמלומדים המודרניים מאמינים כי זה מייצג מקום בהריי ההימליה.

16. היבשת הדרומית : באגדות הבודהיסטיות כדור הארץ אשר עליו אנחנו חיים הנו היבשת הדרומית. יש ביקום הזה ארבע יבשות, אשר צפות בים : צפונית, מזרחית, דרומית ומערבית.
ובמרכז של 4 היבשות האלו עומד ההר הענק 'סומרו' – ' Sumeru".

17. העץ העצום של 'סומרו' – ' Sumeru' : זה מתייחס לאגדה בודהיסטית אחרת נוספת :
מתחתית האוקיינוס גדל עץ אשר מגיע עד לקצהו העליון של הרקיע.

עמוד 42.

העשורות – Asuras אשר חיות באוקיינוס, רבו ונלחמו עם הוויות הרקיע על הבעלות וזכותן על העץ.

18. המלך נאגה – Naga Kong : זה הדרקון השולט בהורדת הגשם.

19. על מילארפה נאמר כי יש לו קול שירה מעודן וטוב מאוד. ראו את הביוגרפיה שלו
'היוגי הענק של טיבט מילארפה' אשר נערך ע"י איבנס סוונס. אוקספורד 1951

20. תודעה בשביל הבודהי או לב בשביל הבודהי או תודעת-הבודהי (Skt. : Budhicitta ; T.T.: Byan.Chub. Sems  ) : "בודהי" מתייחס אל מצב ההגשמה של הבודהיות או אחוות הבודהא - הארה
"תודעת-הבודהי" היא התשוקה להשיג הגשמה זאת ; אבל, בדרך כלל המושג הזה רומז על יותר מאשר רק רצון ובקשה ; הוא רומז גם על השבועה לשרת ולהציל את כל הוויות החשות בעלות התודעה דרך מעשים ראויים לשבח ותרגולים רוחניים, וזה כולל את ששת הפרמיטות.
"בודהיצ'יטה" זה מושג שיש לו קונוטציות רבות. זה לא מתייחס רק אל הבקשה והרצון או אל ה 'לב' בשביל אחוות הבודהא או בודהיות – הארה מלאה והתרגול המוביל אליה. אבל, במקרים רבים זה מתייחס אל החכמה האינטואיטיבית אשר איתה האמת האולטימטיבית המהותית הסופית – הדהרמה קאיה – הינה מוגשת ונתפשת. 'בודהיצ'יטה' יכולה לפיכך להיות מתורגמת בתור
'תודעת הבודהי' או 'תודעה בשביל בודהי' או 'לב הבודהי' או 'התודעה של הבודהי', וזה תלוי באיך משתמשים בה בהקשרים שונים. ראו בסיפור 1 את הערה 20.

21. עשרת הרעות : הריגה, גניבה, ניאוף, בגידה, דיבור כפול (אחד בפה ואחד בלב), שפה גסה,
דיבור שטויות, חמדנות ותאוותנות, כעס, דעות סוטות.

22. חשיבה או מחשבה הרגלית ( T.T.: Bag. Chags) הכוח המניע את ההוויות החשות ובעלות התודעה בתוך הסמסרה. ראו סיפור 4 הערה 11.

23. סיבובים והקפות : כאשר חולקים מחוות כבוד והוקרה, לדהרמה, לגורו, או לאיזשהו נזיר מכובד, המאמינים והתלמידים הבודהיסטים נוהגים להקיף או ללכת מסביב לאדם או לאובייקט המוערך המכובד והולכים ומסתובבים 3 פעמים בכיוון השעון ואז קדים ומשתחווים.
בכול מקרה, המנהג הזה דעך ואף נכחד בהרבה מדינות בודהיסטיות של ימינו.

24. קארמה שהבשילה או במקרים מסוימים קארמה בשלה ( T.T.: rNam. sMin) ראו הערה 6.

25. האמת המתאימה וההולמת (T.T. Dran.Don) : בגלל שאינדיבידואלים וקבוצות הם שונים ונבדלים ביכולת ובקיבולת ובנטייה שלהם, לא מומלץ ורצוי לתת את הלימוד הכי גבוה לכולם.
הלימוד המתאים ההולם אשר מוביל את האחד כלפיי האמת הסופית השלמה נחוץ לרוב.
לימודים מתאימים והולמים אלו למרות זאת הם בעיקרון בהתאמה עם, ובתרגול מוליך לאמת הסופית. וכך הם ידועים גם בתור 'האמתות מתאימות והולמות'. לאור זה הבודהיסטים של המהיינה מעריכים את מגוון הלימודים מבתי ספר שונים ומדתות שונות.

26. נארופה : המורה של מארפה.

27. היוגה העולה הנובעת ומשפרת ומשלימה ( T.T.: sKed. Rim. Dan. rDsongs. Rim )
בטנטרת האנוטארה (המחלקה הכי גבוהה של הטנטרה) יש שני – 2 תרגולים עיקריים :
א. הלימוד של ה 'הצעדים העוקבים כלפיי הבריאה' (T.T.: sKeys. Rim) אשר יכול להיות מתורגם בתור 'היוגה העולה הנובעת ומשפרת ומשלימה או הגדלה'. זה הנו לימוד ותרגול של לזהות את עצמך עם הבריאה הטנטרית.
ב. הלימוד של 'הצעדים העוקבים לסיום ושלמות' ( T.T.rDsongs.Rim) אשר ניתן לתרגם אותה בתור 'היוגה של ההשלמה' וזה הסוג המתקדם של תרגול היוגה אשר בו האחד מזהה את עצמו עם המושלמות האולטימטיבית, או הנירוואנה העצומה.

28. דהרמה דהטו – Dharmadhatu : האוניברסאליות האבסולוטית המוחלטת או האמת של הטוטאליות.

29. הענקת הגולגלות – מנחות הגולגולת שלהם : על-פי המסורת הטנטרית, להעניק את הגולגולת שלו זה הנו ההתחייבות וההבטחה הכי כבדת משקל וטקסית ורצינית אשר יכול לעשות שד או רוח רפאים. זה מסמל את ההיכנעות המוחלטת של הגוף והנשמה שלו אל מי שזה לא יהיה שבשבילו הוא נשבע.

30. המשמעות של הקטע הזה בטקסט הינה אזוטרית ולפיכך מעורפלת ;   וכך היא יכולה להיות מתחת לפרשנויות שונות. זה הנו תרגום חופשי.

הערות

עמודים 44-55
1-דונבה -  Dunba : ( T.T: sTon Pa ) הכוהן הגדול אשר הנו מיומן ומנוסה בכתובים הבודהיסטים ובספרות הבודהיסטית ומומחה בלתת הוראות מן הכתובים לחסידי הבודהיזם. 
2-תודעת-פראנה – Prana-Mind : על-פי הלימוד הטנטרי התודעה-Mind והפראנה מתגלים 
עמוד 56
בשני אספקטים של אחדות. התודעה – Mind היא זאת אשר ערה ; הפראנה היא זאת אשר נותנת תמיכה לערות-המודעת – Awareness. זה אשר מתגבר ומתמחה ושולט בתודעה – Mind באופן אוטומטי הוא זה אשר גם שולט בפראנה, וכמו כן גם בכיוון ההפוך. 
המטרה של כל מערכת ושיטה של מדיטציה היא לשלוט ולפקח בתודעת-פראנה.
יוגי מוגשם ומצטיין ואשר הביא לידי מימוש והשלמה זה הנו אחד אשר שולט על תודעת-הפרנה שלו. 
3-ראה סיפור 1 הערה 19.
4-בארדו ( T.T.: Bardo ) : מצב ביניים של קיום בין מוות ולידה מחדש. (אזור – 6 ).
על-פי הבודהיזם הטיבטי, מצב חשוב מאוד זה הנו כמו צומת דרכים, וגורלו ומזלו של לידתו מחדש של האחד תלויים בזה מאוד. 
5-הבארדו של כאן ועכשיו : מתוך נקודת המבט של הלימודים הטנטריים, המצב של הבארדו לא מוגדר בתור המצב של אחרי המוות. אלא החיים האלו עצמם הם המצב של בארדו. 
האדם בקיומו הפיזי כפי שאנחנו מכירים אותו, עובר דרך אותן התנסויות כמו בתוך הבארדו,
רק באופן יותר 'ניכר וברור ומוצק'. 
לזה אשר מתגורר ושוכן בבארדו, זה נראה שהאדם שנמצא בקיום הפיזי נמצא בתוך הבארדו. 
היכן ששני המצבים של החיים והמוות הם למעשה אכן מתאימים ודומים או זהים. 
6- העשרים ושמונה – 28 קונסטלציות ( T.T: rGyu. sKar. Ner. brGyad) עשרים ושמונת הכוכבים הרצים : הם הקונסטלציות אשר דרכן עובר הירח בסיבוב שלו סביב הרקיעים. 
7- שמונה הפלנטות (T.T.: gZah. brGyad) מתייחסות אל השמש, הירח, מאדים, מרקורי, וונוס, צדק, שבתאי, ו- ראש הדרקון = רהו (Rahu).  ראו סיפור 4 הערה 1. 
8-נפילתו של השלג בטיבט היא לעתים כל כך כבדה עד כי כל הפעילויות מפסיקות. 
וכך, אפילו אם האחד רוצה לעשות דברים רעים ונוראים, זה נמנע ממנו.
9-בד כותנה : היוגי הטנטרי אשר מתרגל יוגה של חום, לא אמור ללבוש פרוות – הוא לובש רק בגדי כותנה פשוטים אפילו בארץ קרה כמו טיבט. 
10-חום חיוני – וויטלי, Dumo ( T.T.: gTum Mo ) : החום ה 'מיסטי' אשר מופק ומיוצר מתוך מרכז הטבור במדיטציות טנטריות. זה אחד מן התרגולים החשובים ביותר של הטנטריות הטיבטית, 
ראו 'ששת היוגות של נארופה' בספר 'היוגה הטיבטית והדוקטרינות הסודיות' של אבנס סוונס. 
וראו גם את : 'הלימודים של היוגה הטיבטית' מאת המתרגם.
11-ארבעת התחלואים : התחלואים הנגרמים על-ידי הכוח הבלתי מאוזן והפעולה של ארבעת היסודות – אדמה, מים, אש ואוויר – בגופו של היוגי.
12- התרגול ההמשכי הרציף ( T.T: sGrub. brGyud) : שם נוסף ל Ghag-yuba , בית הספר של מארפה ומילארפה. הסיבה למערכת המונשחים והמושגים בתחום ספציפי זה היא בהתאם לרוחו ולמסורתו של בית הספר הזה אשר מדגיש את תרגול היוגה ואת ההתנסות הממשית, במקום חקירה חינוכית משכילה ושכלתנית. מסורת זאת שונה באופן חד ונבדלת מן המסורות של בית הספר הצהוב (Gelugba) והאפור (Sajyaba) של טיבט. 
13-הנקטר של סמאיה : סמאיה מרמזת על ההוראות והציווי הטנטרי.
זה אשר עומד ובוחן ומקיים ושומר את ההוראות והציווי הזה, מקבל חסד וברכה והזנה הכרחית נחוצה לגדילה רוחנית. 
14- זה יכול להיות גם מועבר בתור : "מחשבות בעלות דפוס מגביל" (T.T.: Phyogs. Chachi.rTog.Pa) הדפוסים או המחשבות של ההוויות החשות ובעלות התודעה אשר הן בעלות טבע מוגבל ו/או סופי.
כאשר האחד מכיר ומבין ותופש את האמת של ריקות (שוניאטה – Sunyata), דפוסי החשיבה המגבילים מומרים בטרנספורמציה יסודית. בהשתמשנו בטרמינולוגיה בודהיסטית, 
הם מתמוססים ומתפוגגים אל תוך ה 'דהרמה-דהטו – Dharmadhatu' מצב חדירה הדדית אוניברסאלי  אבסלוטי , של כל האספקטים השונים של הקיום לאורו של הריק. 
15-דהרמהקאיה – Dharmakaya : 'גוף האמת' , ואשר הנו אולטימטיבי, בסיסי ומהותי,
חסר צורה, נוכח בכול, ועדיין בלי איזשהן תכונות. 
16-כאשר היוגי מתכונן ומכין את עצמו למדוט במשך תקופה ארוכה, הוא מציין ומסמן קווים על הקרקע סביב מקום המגורים שלו, אשר מעבר לתחומם הוא לא ייצא. במקרה הזה לא היה צורך למילארפה לעשות איזשהם סימנים כי השלג עצמו היה עמוק וכבד מספיק על מנת להגביל את התחום. 
עמוד 57
17- מזרח ומערב : אם הרעיון עצמו של כיוונים עדיין קיים, אז אין בכלל חכמה,
כי כיוונים מרמזים על הגבלה ומיון, בידול והבחנה – דיפרנזציה, בזמן בו חכמה מתעלה על שניהם. 
18- ) T.T.: LL. Lan . Cig. sKYes. Pahi. Ye. Ces) המושג הזה מתורגם בספר הזה בתור 
'חכמה מולדת מקורית' , או בתור 'חכמה מולדת' או 'חכמה מורשת' . 
התרגום המילולי של זה אמור אולי להיות 'שיתוף פעולה' או 'חכמה שנולדה באופן סימולטני', 
וזה מרמז כי זה בתוך האחד בכול זמן. למרות זאת ובכול מקרה, למען הנוחיות, משתמשים ב : 'חכמה מולדת' – כזאת שנולדת איתה. 
19- טיג לה – Tig Le ( T.T.: Thig Le. Skt : Bindu  ובסנסקריט – בינדו) למושג הזה יש משמעויות רבות, כגון : 'הנקודה' או 'הסימן', ה 'סולידי' או 'האיתן המוצק', 'המהות', וכד'. 
משתמשים בזה גם כדי לציין ולסמל את הזרע הזכרי או ה 'דם' הנקבי אשר מייצג את מהות החיים של הגופים הפיזיים. 
כאן ' טיג לה' מציין ומרמז על המהות של האמת המוחלטת הנצחית או הנצחיות של האמת המוחלטת. 
20-ספירת הקיום : היוגי, בכול הפעולות של חיי היומיום, באשר הן ללכת, לאכול, לישון לדבר וכד', לעולם לא מאבד את ההרגשה או את ה 'תחושה' של התנסותו היוגית. 
21 – הנאדים – Nadis - רומה וג'ונמה – Roma & Junma : הערוץ הימני והערוץ השמאלי המיסטיים (ראו סיפור 1 הערה 28). 
22- תודעת-הבודהי – Budhi-Mind או לב הובדהי, משמעותן כאן 'טיג לה' – Tig Le. 
23- מאיה, משמעותה אשלייה או דילוזיה-הזיה. 
עולם ההופעות והתופעות מתייחסים אליו בבודהיזם כהנו חלום או פנטזיה ופרי הדמיון, 
משחק של צל קסום, השתקפות – ובקצרה, יש לזה רק קיום אשלייתי ולא אחד אמתי. 
24- מזון המתים : הלאמות הטיבטיות מאמינים כי לקבל מנחות מקרובים של האדם המת, ולמענו, גורם לאחריות עצומה, בפעם בה לוקחים את ה 'מזון של המת', אז הלאמה אחראי על שחרורה של ה 'נשמה' מסבל וסכנות. לפיכך, בטיבט, לקבל את מנחות המת, זה דבר שמתייחסים אליו בתור עניין מאוד חמור ורציני. 
עמוד 58

הערות

עמודים 58 - 78

1.הפלנטה קמג'ו – Chamju או ראהו – Rahu : ( T.T.: Khyab.hJug ) פלנטה אגדתית,
אשר הניחו כי היא מרושעת וזדונית לגורלו ולגורלותיהם של המין האנושי, ואשר הייתה ידועה כי בהמשכיות היא נוקמת ומענישה את השמש והירח.

2.ארבעת היבשות : ראו סיפור 2 הערות 15,16,17.

3. תודעה-מוארת – Enlightened-Mind : תודעת-הבודהי ו/או לב-הבודהי (סנסקריט – Budhicita – בודהיצ'יטה ובטיבטית – Byan. Chub. Sems) מושג זה אשר בבודהיזם של המאיינא הנו חשוב ביותר ובשימוש לעתים קרובות הוא המציין את הרוח-Spirit היסודית הבסיסית, דוקטרינה, ואת הפילוסופיה של המאיינא – Mahayana.
בין המשמעויות והיישומים של המושג הזה, שניים – 2 הם החשובים ביותר :
א. הראשון הנו השבועה והנדר והפעולה של שחרור כל ההוויות החשות מן הסבל, ולהביא אותן אל אחוות-הבודהא (הארה מושלמת).
ב. והשני זוהי ההגשמה הישירה, של האמת המהותית האולטימטיבית.
על-מנת לציין את האספקטים השונים האלו של הבודהיצ'יטה – Budhicita או לב-הבודהי
ותודעת-הבודהי אשר הם תודעה ולב מואר, משתמשים בהן לסירוגין ובצורה אלטרנטיבית בספר הזה. ראו סיפור 1 הערה 20.

4. Nhamdog – נהמדוג : (בטיבטית : rNam. rTog) : זה מושג אשר גם הוא משמשים בטקסטים בודהיסטים לעתים מאוד קרובות, ויש לזה משמעויות רבות, כגון 'זרם המחשבות הבלתי פוסקות', 'רעיונות, תפישות וקונספציות מתעים ומתעתעים' ;  ו 'רעיונות פראיים ובלתי נשלטים' ; וכמו כן גם
'מושגים ורעיונות שגויים'. ראו סיפור 1 הערה 12.

5. הליכה בנתיב בית הקברות : מעודדים את היוגים הטנטריים לתרגל מדיטציה בבית הקברות,
אל סביבה זאת מתייחסים כעוזרת מאוד בלקדם את ההתקדמות של האחד.

6. הארמון האינסופי ( T.T.: gShal. Yas. Khan) 'משכנו' השמימי של הבודהא ב' ארץ הטהורה',
אשר מתעלה על מגבלות החלל והמרחב והנו אינסופי.

7. זה מרמז על ליקוי (ליקוי חמה או ליקוי לבנה) ראו הערה 1.

8. דיווה : (T.T.: lHa) בספרות הטיבטית כל הבודהות, הבודהיסטוות, ההוויות השמימיות,
אלים ואלות, כולם נקראים ' לה ' – 'La', אך כאן משתמשים בזה באופן פיגורטיבי – מטפורי או מושאל.

עמוד 75

9. הבודהיזם של המייאנא מלמד כי כל התרגולים והמאמצים הרוחניים והדתיים אמורים וצריכים להיות מוקדשים לרווחה לשחרור ולגאולה של כל ההוויות החשות.

10. ששת הממלכות והתחומים, ששת העולמות והלוקות – Loka's אשר בהן חיות סוגים שונים של הוויות חשות מתחת לתנאים שונים. דיוות ואנשים ואסורות חיים בעולמות-לוקות העליונים, החיות ורוחות הרפאים הרעבות ותושבי הגיהינום בשלושת העולמות-לוקות הנמוכים.

11. מחשבות הרגליות : ( T.T.: Bag. Chags  -Skt - סנסקריט : Vasana – ווסאנה ) :
על-פי הבודהיזם של המייאנא, במיוחד יוגה-קארה – Yogacara, מודעותם הוויות-חשות מופעלת בכוחן של המחשבות ההרגליות. סיבה ומסובב, סיבה ותוצאה, כולן מורכבות מן ה 'תכנים הנפשיים' המצטברים אשר היו שמורים היטב בתוך האחסון של ה 'אלייה' או 'מלאי-המודעות'.

12. ככות – Suchness  - הדבר כפי שהוא בפני עצמו ( T.T.: Dc.bShin. Nid סנסקריט: Tathata)
אשר מתורגם גם בתור 'זהו-זה' אשר מציין ומרמז כי המציאות המוחלטת הינה בלתי ניתנת לתיאור באופן יסודי ומהותי ; וככה זה כל הזמן.

13. אוויר-הלב : ראו סיפור 1 הערה 17.

14. היצמדות חזקה אל הדהרמה : ( T.T.: Chos.hDsin) ע"פ הבודהיזם יש 2 צורות של היצמדויות חזקות. א) היצמדות חזקה על האגו (ראו הערה 28). ב) היצמדות חזקה אל הדהרמה.
ההיצמדות החזקה אל הדהרמה מרמזת על נטייה מולדת. להחזיק התגלמויות ודברים יאים והולמים ותהליכים של שינוי אשר הם אמתיים ונמצאים וקיימים.
על התפישה של ה 'הוויה' עצמה, מצהירים בבודהיזם המהייאני בתור המוצא של ההיצמדות החזקה אל הדהרמה.

15. מודעות-עצמית – Self-Awareness  (T.T.: Ran.Rig) : היכולת של המודעות אל
מודעות-עצמית או אל עדות-עצמית , ואשר ע"פ היוגה-קארה, התודעה-mind עצמה ממש, התפקיד של המודעות העצמית היא להיות ערה אל המודעות עצמה ; זוהי מודעות טהורה בלי איזשהו תוכן או נושא. על-מנת לטפח ולפתח את המודעות הטהורה הזאת יש את פסגת התרגול של המהמודרה.

16. נמנמנות והסחות-דעת : בשני-2 מכשולים אלו מתנסים כל אלו אשר מתרגלים מדיטציה -  אלו הם 2 – שני האויבים העיקריים של היוגי.

17. התודעה-Mind האנושית נוטה לדבוק ולהיצמד חזק אל המבט של הקיום והקביעות
( T.T.: rTaqg. lTa) או אל המבט או הדעה של האיון – התאיינות וההשמדה ואי-ההתקיימות
( T.T.: Chad. Lta) הקודם מחזיק בקיום הנצחי של ההוויה האמתית, והשני אל ההשמדה הסופית של כל הקיום. המרפא והתרופה לשתי – 2 הקיצוניות האלו והדעות המוטעות היא הדוקטרינה של
' דרך האמצע' אשר מחזיקים בבודהיזם.

18. סובייקטיביות ואובייקטיביות : כל התפישות והרגשות הסמסריות מאופיינות על-ידי דפוס שהנו 'סובייקטיבי-אובייקטיבי' – 'היודע והידוע', 'המאהב והאהוב' וכד'. דפוס חשיבתי דואלי זה,
הנו הגורם הבסיסי היסודי של הסמסרה. הארה היא השחרור והטרנספורמציה – המרה של שתי לסתות אוחזות אלו, של הצבתות של הדואליזם – שניות.

19. ראו סיפור 2 הערה 21.

20. מילים של בדיחה : מילארפה כאן רומז ומזכיר את ההערות שלו בשבחה של השדונית, Drog Srin Mo  - דראג שרין מו, אשר נעשו בתחילתו של המזמור הראשון בתור כך שהוא רק עשה צחוק.

21. בודהא וחמשת השדים : בערב התעוררותו כבש וניצח בודהא גוטהמה את השדים של חמשת התאוות אשר הגיעו אליו כדי לייסר אותו ולהכאיב לו ולאמלל אותו.

22. המלאי או ההצטברות של היתרונות והמעלות והיכולות (T.T.: Tshogs.bSags) : משפט נוסף אשר בו משתמשים לעתים קרובות בבודהיזם. מושג זה מרמז על דוקטרינה די מורכבת ומסובכת של האתיקה הבודהיסטית. ובקצרה, כל 'מצבי ההוויה הטובה', גשמיים או דתיים, חומריים או רוחניים,
סמסרי או נירווני, מובאים אל הקיום ומתחוללות דרך מעשים של בעלי ערך,  איכותיים ומצוינים.
רואים את אחוות-הבודהיות בתור צריכה של יתרונות ומעלות.

23. בדמה-טוטרין – Bedma Tutrin ( T.T.: Pat.Ma.Thod.Phren) זה שם נוסף ל-פדמה-סאמבנהווה
היוגי ההודי הדגול הגדול, אשר ייסד את בית הספר של 'נינגמה-בה' של טיבט.

24. חילול והפרת הכללים והמצוות וההוראות והשבועות של האחד ;  השדונית הזאת נשבעה פעם לפני פאדמה סאבמהווה להגן על הדהרמה ולשמור על הכללים והמצוות.

עמוד 76

25. שלושת הזמנים : עבר, הווה ועתיד.

26. תאוות ( בסנסקריט : Klesas ובטיבטית : T.T.: Mon. Mons.Pa) מילה זאת קשה מאוד לתרגם אותה במדויק לאנגלית בגלל מגוון המשמעויות שלה. בדרך כלל היא מסמלת את התאוות והתשוקות הבוערות, כגון : תאווה, שנאה, כעס, עיוורון, הסחות דעת וכד'.
שתיהן הן תשוקות ותאוות נרכשות ומולדות אשר מונעות ומעכבות את הדרך אל הנירוואנה,
והן קלשות – תאוות.

27. חמשת התשוקות ההשתוקקויות והתאוות המרעילות או חמשת הקלשות :
תאווה, שנאה, עיוורון, גאווה וקנאה.

28. היצמדות חזקה לאגו (סנסקריט : אטמה-גרהה – Atma-graha ובטיבטית : bDag. hDsin) :
האשליה של האגו הקבוע והבלתי מותנה, אשר גורם את ההמשכיות של קיום הסמסרה.
ההיצמדות החזקה לאגו מגלמת את עצמה בשתי-2 צורות,
א. האגו המולד זה שנולדת איתו, הרעיון היסודי של ה 'עצמי' ;  
ב. האגו הנרכש, אשר מתפתח דרך התנסות וניסיון וחינוך.

29. פעילות שכלית – מנטלית בלתי פוסקת או זרימת מחשבות קבועה :
מחשבותיו של האדם לא מפסיקות אף פעם, עם או בלי המודעות שלו.
הן ממשיכות לזרום הלאה בלי הפסקה, כמו מפל מים.

30. החוקים או הכללים של ה 'וג'רה-ייאנא' – Vajrayana , כללי הדת הטנטרית או ה
'סמאיה' – Samaya.

31. גיהינום ה 'ווג'רה' – Vajra : הגיהינום אליו הולכים כל אלו המפרים את הכללים והחוקים הטנטרים.

32. דורג'ה סמבה – Dorje Semba : (בסנסקריט : ווג'רה סטבה – Vajrasattva) :
בין חמשת – 5 הבודהות ב 'מנדאלה' זה הנו האחד אשר יושב במרכז, לעתים נקרא גם
דורג'ה צ'אנג – Dorje Chang (סנסקריט : ווג'רהדהרה – Vajradhara) אשר ממנו המקור לכול לימודי הטנטרה.

33. המשכיות ורצף : העברת הלימודים הטנטרים.

34. גלים של חסד : העוצמה המברכת אשר מואצלת מן הגורו או גורויים ו/או מרצף ההמשכיות.
עוצמה מברכת ומבורכת זאת, או גל החסד, נחשבת לאחד מן הגורמים הקובעים את הצלחתו של היוגי בדבקותו. המהירות של הגשמתו והשלמתו כפי שזה נאמר היא תלויה ברובה על הכמות והאינטנסיביות והעוצמה של גלי החסד אשר יש לו את היכולת והקיבולת לקבל מן הגורו שלו.

35. הינאיינא – Hinayana  : המרכבה הקטנה או כלי הרכב הקטן, מציינת את הצורה המקורית של הבודהיזם אשר התפתחה אחרי מותו של הבודה שקימוני. הבודהיזם של הינאיינא תקף ורווח עכשיו בציילון, בורמה, סיאם – תאילנד, ולפיכך הוא ידוע גם בתור הבודהיזם הדרומי.
בקונטרס למהייאנא אשר משמעותה 'המרכבה הגדולה' אשר רווח בטיבט, סין, קוריאה ויפן.

36. למען הכבוד וההוקרה, Doug Srin Mo – דראג שרין מו קראה למילארפה ' Trolgu '
'טרולגו' , הגוף אשר התגלגל מחדש או עבר טרנספורמציה של הבודהא (בטיבטית : sPrul.sKu)
למרות זאת ובכול מקרה, מילארפה בעצמו אף פעם לא טען כי הוא גלגולו של הבודהא או הוויה נעלה ומחוננת. הוא טען כי הוא הנו איש רגיל.

37. דהרמהטה – Dharmata : (טיבטית : Chos. Nid) משמעותה הטבע או האמת של ההוויה
- טבעה האמתי של ההוויה.

38. מודעות אלייה – Alaya Consciousness – מלאי המודעות או אחסון המודעות.
(טיבטית : Kun. gShi. rNam. Ces) שמונה המודעויות. למודעות זאת יש יותר מעשרה – 10 שמות שונים, המופיעים בטקסטים הבודהיסטים השונים, כל אחד מהם מייצג אחד מן ההיבטים או מן המאפיינים שלה. הפילוסופיה של ה- יוגה-קארה – Yogacara שמה את הדגש העיקרי שלה על הלימודים של המודעות הזאת. ' Kun. gShi. rNam. Ces ' אפשר יהיה לתרגם את זה בתור :
' מודעות בראשיתית אוניברסאלית', 'כל מקורות המודעות או המודעות של כל המקורות' ,
'המודעות של הקרמה הבשלה'. וכד'. לימוד ללא דופי של המודעות הזאת הנו הכרחי ונחוץ להבנה טובה יותר של הלימוד של המהיינה ושל הבודהיזם הטנטרי.  ראו סיפור 10 הערה 1.

39. התרגום המילולי צריך להיות : 'החזיונות של רוחות הרפאים' מילארפה התייחס אל הזימונים וכישופי הלחשים של Drug Srin Mo – דראג שרין מו.

40. התפישה או הקונספציה של ' כן ו – לא ' , אישור ושלילה.

עמוד 77

41. באופן מילולי : טבע-צורה – Form-nature (בטיבטית : mTshan. Nid)
המשמעות המקורית של המילה הזאת היא : הגדרה, סיבה, מהות, טבע וכד'.
כאן משתמש בה מילארפה באופן חופשי מאוד, ורומז על משהו שונה ממש
מאשר השימוש הרגיל של המושג הזה.

42. יוגים מוארים יש להם תמיד חוש הומור טוב.
בהיותם ערים לחלוטין למגבלות של המילים ולאבסורדיות של התפישה האנושית, לפעמים הם מגחכים על המילים שלהם עצמם, אשר גם לא יכולים להימלט מן הדילמה והמצב הקשה והמביך המורש וטבוע בדרך החשיבה וההבעה האנושית.

43. חסד גדול : (טיבטית  bDe. Chem) מרמז על האקסטזה הגדולה אשר בה היוגי מתנסה במדיטציה.

44. נקטר : התרגום המילולי אמור להיות : 'הנקטר של אי-זרימה החוצה', (בטיבטית : Zag.Med) בהשתמשו בעוצמה יוגית, היוגי יכול להגדיל את ההפרשה של בלוטות הרוק ולהרוות את הרגשת צימאונו.

עמוד 78

עמוד 86

ה ע ר ו ת

1.היוגי אשר מתרגל את 'היוגה של החום – חמימות' אמור ללבוש רק בגדי כותנה, ולא מורשה ללבוש בגדי פרווה. המטרה של תרגול קשוח זה היא בעלת 2 שכבות :
א. לוותר ולזנוח רכישת פרוות ואת התאווה לכך ולתרגל ולאמן את עצמו להסתדר בלי פרווה
באזור קר בצורה כל כך קיצונית כמו טיבט, וכך לעורר את הייצור של עוד חום פנימי.
ב. היוגות (באופן מילולי : 'הוראות') של הקריאה והתפילה לעזרת האל, לקרוא בקול, לזהות ולעשות טרנספורמציה-המרה, (בטיבטית – bSre. hPho. gSum) במישור הבארדו (מצב שלב הביניים בין המוות והלידה מחדש) הנפטר רואה מספר חזיונות ודמויות אשר הם למעשה התגלמויות של התודעה – Mind שלו עצמו. אבל בגלל החשיבה ההרגלית וההיצמדות החזקה לאגו, זה אשר לא נחנך להתקדשות לא יכול לזהות את החזיונות האלו ולראות אל תוך טבעם האמתי.
היוגה הטנטרית לא רק משרתת את התכלית והמטרה המאפשרות לאחד להבין ולתפוש ולהגשים את אחוות הבודהא המולדת בחיים האלו, אלא גם הכנה למצב השלב של הבארדו.
כאשר יוגי מיומן רואה את מגוון ההתגלמויות של הבארדו, הוא יכול לזהות מיד את הקול או הצליל אשר הוא שומע עם והתפילה התחינה והבקשה ובקשת העזרה מן האל והמנטרה של הבודהא הפטרון שלו, והדמויות אשר הוא רואה עם אותן דמויות. דרך התרגול של היוגות של התחינה והקריאה והתפילה לאל, הזיהוי והטרנספורמציה-המרה והתמרה, בתקופת חיים זאת, היוגי מסוגל לסלק את הפחד מן הבארדו. שלושת היוגות האלו ניתנות לתיאור כך :
א. היוגה של התחינה והבקשה והתפילה לאל : בעזרת התפילות ודקלום מנטרת הבודהא הפטרון המיוחד, היוגי מעורר ומעלה את ההגנה של האפוטרופוס הפטרון הזה.
ב. היוגה של הזיהוי והזהות : בתרגול יוגה היוגי מזהה ומאחד את עצמו עם האפוטרופוס הפטרון,
וכך בשלב של הבארדו, כאשר מופיעות אלוהיות זועמות ושקטות, היוגי יכול להזדהות ולזהות את עצמו איתן (ראו : ספר המתים הטיבטי).
ג. היוגה של הטרנספורמציה – המרה והתמרה : דרך תרגול יוגה זאת אפשר להמיר את חזיונות הבארדו ברצונך.
 

3. תודעת-פראנה – Mind-Prana או תודעת-אנרגיה – Energy-Mind (טיבטית : Rlum. Sems) :
זהו הנו מושג חשוב בטנטריות. זה אומר כי היוגי אשר השתלט על אנרגיית התודעה או על תודעת האנרגיה, מסוגל להציג ולבצע מעשה גבורה לא נורמליים ומעל הנורמלי, ואחד מהם הנו לעופף אל כל מקום שהוא בוחר. (ראו סיפור 3 הערה 2).

4. יוגה טיבטית מיוחדת אשר נקראת ' gCod – גקוד ' אשר מתוכננת על-מנת להרוס את ההיצמדות החזקה לאגו של האחד. בתרגול יוגה זאת, היוגי מציע את הגוף שלו עצמו להוויות החשות דרך ויזואליזציה מיוחדת – החזייה מיוחדת.

5. ג'ונג צ'אב צונג – Jaung Chub Tsong : טירת הבודהי (בטיבטית : Byan. Chub. rDson) .

6. הסמדהי של הנהר הזורם : זה מתייחס אל מצב מנטלי-שכלי אשר בו מתנסה היוגי בתרגול של מהמודרה, ואשר בכך הוא חש ומרגיש כי הוא חופשי מהיצמדות לכול תופעה.
למרות כי הוא שרוי ונמצא בקיום תופעתי, הוא לא מושפע מזה ; הוא מקיף את הזרימה של הדברים, הוא צופה בשטף ההופך לזרום איתו ו/או על-ידו. ולמרות כי הוא ער לזהות של עצמו ולזרם, הוא יודע כי הוא האדון ונהנה מן הרוח – Spirit  החופשית אשר בתוך שטף הזרימה העצום.
(ראו גם סיפור 2 הערה 4).

7. השדים של Ah Tsa Ma – הא צה מה, ראו סיפור 2 הערה 5.

8. קארמה בשלה במלאות, ראו סיפור 2 הערה 6.

9. הכבלים והכבלים של האובייקט והסובייקט : העושה וזה שנעשה ;  הרואה וזה אשר נראה וכד'
אל דפוס מחשבתי דואליסטי זה מתייחסים בתור הגורם הבסיסי של הסמסרה.

10. מאחר ובכול גלגול יש לאחד אמא, מתחילת הזמן חייב האחד כי יהיו לו אינספור אימהות.
עובדתית, על-פי הבודהיזם של המהיינא

עמוד 87

לכול ההוויות החשות היו יחסים הוריים יותר מפעם אחת אחד עם השני. וזה מזמן ומכנס את החמלה הגדולה של הבודהי-סטבה -  Bodhisattva .

11. התייחסות זאת היא לעבודתו של מילארפה עבור מארפה האדון שלו, בתקופת ההתנסות של תלמידותו. (ראו בביוגרפיה של מילארפה 'היוגי הגדול של טיבט' מאת אוונס סוונס).

12. לאכול אבנים : על-מנת להימנע ממעורבות בעולם, יש טכניקה של אכילת אבנים במקום אוכל ליוגים טנטריים החלטיים.

13. דרך עוצמת הכוח של הסמדהי, היוגי מסוגל לחיות בלי לאכול במשך זמן רב.

14. שני – 2 הערוצים : (בטיבטית : rTsa. gNis) הערוצים המיסטיים הימני והשמאלי אשר בגוף האנושי, אשר דרכם נגרמות עוצמות החום והחמימות היוגיות.
(ראו גם סיפור 1 הערה 28).

15. המשמעות של המשפט הזה לא כל כך ברורה, המתרגם מאמין כי 'להחיות 3 פעמים את תודעת הבודהי' מסמל את הגילוי השלם של מה שנקרא 'תודעת-הבודהי' התלת שכבתית.
א) שבועת הבודהי-סטבה. ב) תודעת-הבודהי הטרנסדנטלית או חכמה בלי הבדלה. ג) תודעת-הבודהי של ה 'אוקלט', על-פי הטנטריות זה המהות והזרע (זרע זכרי), או המקור האנרגיה של הגוף הפיזי.

16. חכמה ואמצעים בלי הבדלה או אם זה נמסר בדרך אחרת אז זה יהיה – האמצעים והחכמה של שניים באחד : הפעילות של הבודהי-שטבה כוללת שתי פנים עיקריות,
א) הטיפוח של החכמה, כלומר, התרגול וההבנה והתפישה וההגשמה של Prajna-Paramita – פרג'נה פרמיטה – החכמה המושלמת.
ב) התרגול של אמצעים או מידות טובות וסגולות, כלומר, 5 – חמשת הפרמיטות הראשונות,
כלומר, צדקה, משמעת, סבלנות, שקדנות התמדה וחריצות,  ומדיטציה .
רק יוגים מתקדמים מסוגלים ויכולים להבין ולתפוש ולהגשים את אי-ההבדלה או ואי-ההבחנה או בלי הבדל של שני התרגולים האלו.

17. 'מקרין או זוהר' זה מסמל את טבע התודעה של הקרינה העצמית או הארה-עצמית ;
'עמק-הרפואה' זה מסמל את ההבנה והתפישה וההגשמה של התודעה-העצמית בהיותה הריפוי והתרופה לכול הרעות. (הרעות החולות).

18. היוגה העולה הזורחת (טיבטית : sKyed. Rim) בטנטרת האנוטארה – Anuttara – היא הטנטרה הנעלה, יש שני – 2 תרגולים עיקריים : האחת היא היוגה הזורחת והשנייה היא היוגה המושלמת.
הראשונה היא ההכנה לשנייה – זה מדגיש את תרגילי הריכוז והוויזואליזציה, ודרכם מגיעים אל המצב של הדייאנא – Dhyana  או סמדהי.
אלא אם כן היוגי הגיע אל שלב מתקדם של דייאנא או סמדהי, הוא לא מסוגל לתרגל את החלק השני.

19. היוגה המושלמת, בטיבטית ( rDsogs. Rim) היוגה המתקדמת של הטנטריות הטיבטית.
זה התרגול של איחוד התודעה והפראנה. (ראו 'יוגה טיבטית ודוקטרינות סודיות מאת אוון סוונס).

20. 'ככות' או 'ככה-זה' או 'זהו-זה'  של השתיים והאחד, אפשר להעביר מושג זה גם בתור :
'ככות או ככה-זה לא דואליסטי', בממלכת הסמסרה נוצרות דעות ופרשנויות שונות על הדבר
מתוך מיקומים ורמות שונות.
לאדם הממוצע, כוס עם מים היא רק אמצעי להרוות את הצמא. לפיזיקאי, זאת היא קומבינציה של יסודות בתנועה ; ולפילוסוף, זאת היא סדרה של יחסים. הדעות והפרשנויות וההבנות השונות האלו, העולות מתוך רמות ותחומי חשיבה שונים, הן המאפיינים הברורים הנבדלים והמאובחנים של המחשבה הסמסרית, היכן ש, במצב של שתיים באחד או הרבה בתוך האחד, הדעות השונות האלו לא יהיו קיימות ככה.

21. שלושת העולמות או שלושת התחומים או שלושת הממלכות (טיבטית : Khams. gSun) :
על-פי הבודהיזם, אלו העולמות של התשוקות והתאוות, העולם של צורה והעולם של אי-הצורה.
מאמינים כי הם כוללים את כל ההוויות החשות במגוון הממלכות של הקיום הסמסרי.
 

עמוד 88

ה ע ר ו ת

1.ג'ונפן נאנקה צאנג (טיבטית : rKan. Phan. mKah. rDson) : מקום ליד הרי ההימלאיה,
אשר משמעותו ' טירת השמים של ג'ונפן '.

2.פחד : הפחד מהסבל בסמסרה, אשר מניע את השתוקקות היוגי לשחרור וגאולה.

3.השקפה, מדיטציה ופעולה ; או, השקפה, תרגול ופעולה (טיבטית : lTa. sGom. sPyod) כלומר, 'השקפה' זה הידע או העיקרון אשר על-פיו מבוססות כל המדיטציות והפעולות הדתיות מנוהלות.
'תרגול' זה מתייחס לתרגול היוגי של ההשקפה  'פעולה' זה המצב אשר בו היוגי ספוג בהשקפה שלו בזמן בו הוא מבצע את פעולותיו היומיומיות.
הדוגמא הבאה מציגה את המושגים האלו :
במקרה של לימודי המהמודרה, ההשקפה היא הבנת טבע הריק של התודעה – Mind  ;
התרגול הוא ההגות וההרהור העמוקים על הבנה זאת ;  והפעולה היא תשומת הלב והקשב להשקפה הזאת בפעולות היומיומית, ומשמעותה כי היוגי מסוגל לזכור את התנסויות המדיטציה שלו אפילו במשך כל התהפוכות והתמורות של קיומו היומיומי.

עמוד 93

4.אי-קביעות : ההבנה והתפישה וההגשמה של סמדהי או ברבים 'סמדהים' גבוהים יותר,
אמורים וצריכים להתעלות מעל שניהם, מעל הזמניות ומעל הקביעות.

5. חכמה ואמצעים : (סנסקריט : Prajna & Upaya ובטיבטית : Thabs . Ces. Rab)
חכמה היא ההבנה או ההשקפה או העיניים של היוגי, בזמן שהאמצעים הן השיטות והטכניקות,
או הרגליים.

6. Dharmadhatu – דהרמדהטו (טיבטית : Chos. dWyin) : למושג הזה יש מספר משמעויות שונות.
כאן הכוונה היא : האוניברסאלי, האינסופי, טוטאלי וכד'.

7. עץ החיים : (טיבטית : Srog. Cin) מושג סימלי אשר בו משתמשים כדי לציין את כוח החיים עליו ובו תלוי קיומם של החיים של האחד. זה מתייחס גם אל עמוד השדרה.
זה לפעמים מציין את העמוד המרכזי של הסטופות הבודהיסטיות.

8. מודעות-עצמית, הארה-עצמית וקריעה או שבירה-עצמית : (טיבטית : Ran. Ri. Ran. gSal. Ran. bDe ) למרות העובדה כי טבע התודעה הנו בלתי ניתן לתיאור, ניתן לתפוש זאת דרך תיאורם של שלושת מאפייניה העיקריים, כלומר : מודעות-עצמית, הארה-עצמית וקריעה או שבירה-עצמית,
אשר למרות כי הן קיימות כל הזמן, אלו אשר לא התקדשו לא ערים לזה.
להיות מודע למודעות (או למודעות-עצמית) זה לגשת אל סף ההארה ;
האספקטים של ההארה-העצמית והקריעה או השבירה של התודעה – Mind הוטבעו על-ידי החכמים הבודהיסטים אשר בהתנסויות המיסטיות שלהם הם מצאו כי התודעה – Mind היא בעצמה מאירה ומאושרת.

עמוד 94

הערות :

1 מערת הטיגריס במקום של האריה (בטיבטית : sTag.Pug. Sen. Ge. rDson).

2 מארפה הגורו של מילארפה הוכיח את מילארפה כדי שיישאר רוב חייו בבידוד והוא גם ניבא וחזה לגביי המקומות האלו בהם מילארפה צריך ואמור לתרגל מילארפה.

3 האחד המתרגל את המהמודרה צריך לדעת כי מנקודת המבט האולטימטיבית הסמסרה היא הנירוואנה, הרוע הוא הטוב, והקלישות הם בודהי.  
הרגשות העולים והיורדים, הרגשות המתחלפים והמתנדנדים המופיעים במדיטציה,
באופן האולטימטיבי שלהם הם לא שונים ממהות התודעה.

בשביל היוגי המתקדם, ככול שהקלשות (התאוות המרעילות) אשר עולות בתודעתו גדולות יותר כך ההארה שלו בנוגע למציאות תהיה טובה יותר עמוקה ומבריקה יותר.

4 . על-פי הטנטריות, הגורו הוא אפילו חשוב יותר מן הבודהא.
להיות מבורך על-ידי הגורו שלך זה בעל חשיבות עליונה.
על-פי המסורת הטיבטית, בתחילת כל סוג של מדיטציה, היוגי תמיד מדמה את הגורו כיושב מעל ראשו, והוא מתפלל אליו.

5. כאן מילארפה רומז על הלימוד של הטנטרה המתקדמת.

6. חמשת התשוקות או התאוות המרעילות (חמשת הקלשות) הן תאווה, שנאה, עיוורון, גאווה וקנאה.

7. נתיב עם צורה : היוגה העולה והזורחת והיוגה המשלימה של הטנטריות
(ראו הערות המתרגם במוסף ואת סיפור 5 בהערות 18+19).

8. המסורת הנלחשת (בטיבטית : sNan. brGyud)
א. נאמר לנו כי בימים עברו הלימוד הנחבא של הטנטרה ניתן לתלמידים באופן הסודי ביותר,
כלומר, דרך לחישות.
ב. במושג הזה משתמשים גם בתור שם נוסף של בית הספר ' Ghagyuba – גהאגיובה '
שהוא בית הספר של מארפה ומילארפה.

9. התנסות ( בטיבטית : Nams) והבנה, תפישה, מימוש והגשמה (בטיבטית : rTogs)
את שתי המילים האלו : Nams & rTogs קשה לתרגם לאנגלית מספקת.
המילה Nams – היא ההבנה והניסיון הישירים, לא שלמים ולא מושלמים, וחצי מעורפלים
אשר אותם משיג היוגי במדיטציה.
המילה rTogs – אשר יכולה להיתרגם להבנה ותפישה ומימוש והגשמה זה הנו הניסיון או ההתנסות השלמה הברורה המושלמת.
הראשונה דומה להארה, והשנייה היא ההארה האמתית.
Nams – זה כמו ההתנסות של המטייל המתקרב אל העיר והוא רואה את העיר בשלמותה, אבל הוא עדיין לא הגיע אליה, ולמרות זאת הוא מקבל רושם כללי ותמונה כללית.
rTogs – זה כאשר הוא נכנס אל תוך העיר והוא יודע מה זה באמת מהתנסות אמתית.

10. זה אומר " אל תיקח את המנחות של קרובי משפחת המת מתוך חוסר מצפון ".

11. הצטברות של ערכים, יתרונות ומעלות (בטיבטית : Tshogs. bSags) זה מושג בודהיסטי המשמש לעתים קרובות וניתן להסבירו במגוון דרכים. בדרך כלל זה אומר : כל התרגולים הרוחניים והמוסריים. באופן ספציפי בבודהיזם המהייני זה מציין את חמשת הפרמיטות של הבודהיסטווה אשר הן :
צדקה, משמעת, סבלנות, חריצות ומדיטציה.
ראו סיפור 9 הערה 8.

12. הגשמה, מימוש הבנה ותפישה אשר הן ממשיות ואקטואליות ובהתאמה (בטיבטיתNams rTogs) 
הבנה, תפישה מימוש והגשמה או ההארה המתחוללות בתוך מדיטציה, ובדרך כלל עוקבות אחר רצף: ההבנה והתפישה והמימוש אשר בהתאמה או דומה, זה מגיע ראשון ואחריו מגיעים ההבנה והתפישה והמימוש הממשיים.

13. אימהות : כאן המושג הזה נראה רומז על האלוהיות של האמא – אלוהיות האם.
כגון טארה, דורג'ה פומו, לאמו ואחרות.

14. מנדלה, במקרה הזה מציינת כלי טנטרי בשביל מנחות  מקודשות.
המשמעות המקורית של המילה ' מנדלה ' היא 'מעגל או מרכז' ; זה הנו עיצוב מורכב של תמונה
אשר מסמלת את עולם התופעות היוצא מגדר הרגיל של הבודהות הטנטריות.

עמוד 107

15. תיקונים ורפואות, כאן זה מציין ומרמז על כל המאמצים המודעים על המניעה והריפוי של כל המעשים השגויים, אשר במציאות הם לא נגד הריק המאיר, אלא במקום זאת זהה לו.
הארה וריקות הם שני המאפיינים התורשתיים האימננטיים של התודעה – Mind ואשר בשבילם לא צריך כל תיקון או מרפא.

16. חכמה אשר נולדת בבת אחת, (טיבטית : Lhan. Cig. sKyes. Pahi. Ye. Ces) כאשר האחד נולד איתו נולדת חכמה הבודהיות וההארה, וזה אומר כי טבע הבודהיות הנו מולד וקיים כל הזמן.
ראו סיפור 3 הארה 18.

17. 'קשר ומגע', כל החישות והתחושות והתפישות ניוצרות דרך הקשר והמגע של המודעות עם אובייקטים.

18. באופן מילולי : מעבר למילים ריקות או התפלפלויות, הרחק ממילות משחק או הרחק משטויות. (טיבטית : sPros. Bral) כל הרעיונות כגון אחדות, דואליות, הוויה או אי-הוויה, קיום או אי-קיום וכד' – כל הרעיונות הקונספטואליים האלו – הם שווים וזהים למילים ריקות ולמילות משחק ושטויות בפני ההוויות המוארות.

19. נאדים, פראנה ובינדו – ( טיבטית : rTsa. rLun. TigLe) הנתיב עם הצורה של הטנטריות מדגיש את התרגול הפיזי וכמו כן גם את התרגול המנטלי.
במטרה ובכדי לבנות את התנאים הרצויים אשר בהם אפשר יהיה להשיג בקלות את ההבנה והתפישה וההגשמה והמימוש של האמת הטרנסדנטלית המגיעה מלמעלה. הטנטריות מספקת תרגילים לטהר את מערכות העצבים, הנשימה וההפרשה.

20. עליות ומורדות – כאן מציינים את הפעולות והרגשות המשתנים והמתנדנדים בפעולות היומיומיות.

21. לאלו אשר לא הגיעו אל המצב של הכלה הדדית מושלמת, או שלמות של אי הבדל והבחנה,
האספקט של האנטי-טזה של ההוויה אשר מקורו ברעיונות הדואליסטיים, הופך להיות המכשול העצום החוסם אותם מלהבין ולתפוש ולהגשים ולממש את הטוטליות השלמה אשר לא מובדלת.
כמו כן זה גם מייצר אמונה האי-ההתאמה של ההפכים והניגודים.
כלומר, של הווייה ואי-ההוויה, קיום ואי-קיום – כלומר, במקרה הזה, ריקות וערכי מוסר.
בהיבטים מסוימים, היוגי אשר תופש ומבין ומגשים את הלימודים של הריקות, לא אמור לראות אפילו את הקיום של הטוב והרע בתוך התרגול שלו.

22. עטוף כותנה (בטיבטית Ras. Pa) זה היוגי המסוגל לייצר את חום הגוף דרך תרגול יוגה, ולפיכך הוא לובש רק בגדי כותנה במזג אוויר קר מאוד, והוא נקרא ' Repa ראפה '. – קיצור של Respa.

23. הבית הזה הנו כמובן סמלי, אבל אמנם מילארפה בנה עבור מארפה הרבה בתים לפני שהוא התקבל על-ידו.

24. Ah Shea (בטיבטית : A. Cad) זה החום החיוני והנחוץ, החום המיוצר במדיטציה הטנטרית.
ראו 'ששת היוגות של נארופה' ב 'היוגה הטיבטית והדוקטרינות הסודיות' אוון וונס. Evans Wents.

25. שבעת אבני-החן הקדושות : זהב, כסף, קריסטל, אודם-רובי, אלמוג, אגט וקרניליאן.
כאן מדבר עליהם מילארפה באופן פיגורטיבי אמנותי מטפורי, כלומר בהשאלה.

26. הטקסט כאן הוא לא ברור. המתרגם הניח כי זה רומז על הזרימה והנביעה מתוך רצון של ההפרשה דרך סוגסטיה ושכנוע עצמי בעזרת העוצמות והכוח של היוגי.

27. השוניאטה – Sunyata  הנצחית : הריקות הנצחית.

28. הנתיב של שתיים באחד (טיבטית : Lam. Zug. hJug) : אמרה שהיא בשימוש נרחב מאוד
בבודהיזם הטיבטי. המשמעות של זה היא איחוד האנטי-טזות והאיחוד של כוחות הפוכים ומנוגדים, האיחוד והמיזוג של ההבדלים וכד'.

29. פטרון בודהא (טיבטית : Yi. Dam) לכול יוגי טנטרי יש פטרון בודהא נבחר, אשר הוא המגן שלו ואשר אליו הוא מתפלל ועליו הוא מסתמך.

עמוד 108

עמוד 114

הערות

1.אי-מאמץ (טיבטית : rTsol. Med) או בלי-פעולה, בלי-הפרעה ובלי הסחת דעת, ואי-עשייה וכד'.
טכניקות המדיטציה של אי-המאמץ או אי-העשייה הן מן הלימוד החשוב ביותר של מהמודרה.

2. ההשקפות הגבוהות והנמוכות : מאחר ובתי הספר השונים מחזיקים בהשקפות שונות לגביי הדוקטרינה הבודהיסטית, הן מסווגים את הבודהיזם לקבוצות לימוד שונות – הגבוהה, הנמוכה והתועלתית, האולטימטיבית וכד'.
לדוגמא, בית הספר של היוגה-קארה – Yogakara מחזיק את דוקטרינת ה 'רק תודעה' היא ההשקפה הגבוהה ואת 'דוקטרינת הריק' של הדרך האמצעית ( מדיימיקה – Madhymika) בתור ההשקפה הנמוכה. בית הספר של הדרך האמצעית אומר ההפך.
מחלוקת זאת קיימת גם בבתי ספר וכתות בודהיסטיות אחרות.

3. ששת החושים והאובייקטים של החושים (טיבטית : Tsogs. Drug) באופן מילולי צריך לתרגם את המושג הזה בתור 'ששת הקבוצות'.
כלומר, עיניים וצורות מרכיבים קבוצה אחת, אוזניים וצליל קבוצה אחרת וכד'.

4. רקיע גן העדן של הדיוות הלבנות – על-פי הבודהיזם יש רמות רבות ושונות של רקיעים או גן-עדן, חלק בעלות צורה וחלקן חסרות צורה. הדיוות של הרקיע הכי גבוה הן קרוב לוודאי חסרות צורה ותשוקות. למרות זאת ובכול מקרה, הבודהיזם טוען כי אפילו ההוויות השמימיות האלו הן עדיין בתוך הסמסרה.

5. באופן מילולי : יש 4 – ארבעה סוגים של פעילויות יומיומיות :
הליכה, עמידה, ישיבה ושכיבה.

8
אלפים -  सहस्सवग्गो - Sahassa


עדיפה מילה אחת המביאה שלווה
מאשר אלף מילים חסרות ערך.
עדיף פסוק אחד המביא שלווה
מאשר אלף פסוקים חסרי ערך.
עדיפה שורה אחת של החוק,
המביאה שלווה
מאשר מאה שורות חסרות ערך.


עדיף כי תכבוש את יצרך
מאשר תצליח לנצח אלפי קרבות
אז הניצחון מובטח לך
אף אחד לא יוכל לקחת אותו ממך,
לא המלאכים ולא השדים,
לא גן-העדן ולא הגיהינום.


עדיף רגע אחד של ההערצה
לאדם אשר כבש את יצרו - מאשר מאה שנות סגידה,
מאשר מאה קרבנות,
מאשר הוויתור על אלף דרכים ארציות
למען השגת תהילה,
אפילו מאשר הצבת להבה קדושה ביער למשך מאה שנה.

להעריץ אדם שכזה,
מורה המנוסה במידות טובות ובקדושה,
פירושו לנצח את החיים עצמם,
ולהיות יפה, חזק ומאושר.


עדיף יום אחד של שקיעה בהרהורים
מאשר מאה שנות רוע.
עדיף יום אחד של החלטיות
מאשר מאה שנות בטלנות.

עדיף לחיות יום אחד ולשאול את עצמך
כיצד כל הדברים נולדים ומתים.

עדיף לחיות שעה אחת ולראות
את החיים אשר מעבר לדרך.

עדיף לחיות רגע אחד
ברגע של הדרך אשר מעבר לדרך.

10
אלימות - दण्डवग्गो- Daṇḍa


כל האנשים מפחדים מאלימות.
כולם מפחדים מן המוות.
כולם אוהבים את החיים.

ראה את עצמך באנשים אחרים.

אז במי אתה יכול לפגוע?
איזה נזק אתה יכול לעשות?

זה אשר רוצה להיות מאושר
על ידי פגיעה במי שרוצה להיות מאושר
לא יהיה מאושר לעולם.


כי אחיך דומה לך.
הוא רוצה להיות מאושר.
לעולם אל תפגע בו
וכאשר תעזוב את החיים האלה
גם אתה תהיה מאושר.


לעולם אל תאמר מילים פוגעות
כי הן יפגעו בך בחזרה.
מילים קוצפות מכאיבות והכאב יחזור אליך.

כמו גונג שבור, תהיה דומם, תהיה שקט.
עד לדממת החופש
במקום בו הסתיימו המאבקים.


כמו רועים אשר דוחפים את הפרות לתוך השדות,
הזקנה והמוות ידחפו אותך לפניהם.

אבל הטיפש מרוב רוע שוכח והוא מדליק האש
בה הוא יישרף ביום מן הימים.


זה אשר מזיק לתמימים או פוגע בטהורים
ייפול עשר פעמים - לתוך ייסורים או מיחושים
פציעה או מחלה או שיגעון, רדיפה או האשמה נוראה,
אובדן המשפחה, אובדן הרכוש.
אש מהשמיים תכה את ביתו וכאשר גופו ימות,
הוא ימצא את עצמו בגיהינום.


זה המתהלך ערום, בשיער סבוך,
מלוכלך מבוץ, זה הצם וישן על הרצפה
ומורח את גופו באפר
ויושב במדיטציה אינסופית -
כל עוד יש לו עדין ספקות,
הוא לא יהיה בן חורין.

  

אבל אשר בטוח בעצמו וחי חיי טוהר,
בשקט ובצניעות,
זה אשר אינו מזיק, פוגע או אשם,
אפילו אם הוא לובש בגדים יפים,
כל עוד הוא מאמין,
הוא המחפש האמתי.


סוס אצילי לעתים רחוקות
מרגיש את מגע השוט.
מי כה חף מפשע בעולם הזה?

אז כמו סוס אצילי
תסבול תחת השוט
תבער ותהיה מהיר.

האמן, הרהר, ראה.
תהיה תמים, תהיה חף מפשע.
תהיה ער לחוק.
ושחרר את עצמך מכל צער.


החוואי מוביל מים אל אדמתו.
בונה החיצים מגלף את חיציו.
הנגר מעצב את העץ שלו.
והאדם החכם כובש את יצרו.

11
זקנה - जरावग्गो- Jarā


העולם עולה באש !
ואתה נמצא עמוק באפילה.
האם לא תבקש אור?


הסתכל על הגוף שלך - בובה צבועה,
צעצוע, בעלת מפרקים וחולה ומלאה בדמיונות,
צל אשר משתנה ונעלם.

כמה שביר הוא! שביר וקטלני,
הוא נוטה לחלות, לגרום טינה ולמוות.
כמו כל דבר חי בסוף הוא נופל למשכב ומת.


הסתכל על העצמות הלבנות האלה,
הקונכיות והקליפות החלולות האלה של קיץ דועך.
ואתה צוחק?
הגאווה חיה בתוכך,
והצביעות, והניוון והמוות.

המרכבות המפוארות של המלכים מתנפצות.
כך גם הגוף הופך לעפר.
אבל רוח הטוהר אינה משתנה
וכך הטהורים מלמדים את הטהורים.


האדם הנבער כמוהו כשור.
הוא גדל בממדים, ולא בחכמה.

"לשווא חיפשתי את הבנאי של ביתי
באינספור שנות חיים. לא מצאתי אותו...
כמה קשה לצעוד חיים אחר חיים!"
"אבל עכשיו אני רואה אותך, הו בנאי!
ולעולם לא תבנה שוב את ביתי.
שברתי את הרעפים
סדקתי את הקורה העליונה
וגירשתי את התשוקה.
וכעת נשמתי חופשיה."


אין דגים באגם.
העגורים ארוכי הרגליים עומדים בתוך המים.
עצוב הוא האדם שבצעירותו
חי חיי הפקרות ובזבז את הונו –
עצוב כמו קשת שבורה, ובעצב הוא נאנח
בעקבות כל מה שנולד ומת.

12
אתה עצמך - अत्तवग्गो- Atta         


אהוב את עצמך והתבונן - היום, מחר, תמיד.
תחילה בסס את עצמך בדרך,
אחר כך תלמד, וכך תנצח את הצער.

כדי שתוכל ליישר את העקומים עליך לעשות
תחילה דבר קשה יותר - ליישר את עצמך.

אתה האדון היחיד של עצמך.
אלא מי ?
הכנע את עצמך, ותגלה את האדון שלך.


במזיד הזנת את הרוע שלך.
עד מהרה הוא ימחץ אותך
כמו היהלום המוחץ את אבן.
הטיפשות שלך
תביא אותך כל כך נמוך
כפי שאויבך הגדול ביותר היה רוצה.
כך הצמח המטפס חונק את העץ.


עד כמה קשה לך לשרת את עצמך,
עד כמה קל לך לשקוע בתוך הרוע והטיפשות.

קני הסוף נובלים לאחר שהם נותנים את פרי.
כך גם הטיפשים, בזים לתורתם של הערים,
לועגים למי שמציית לחוק,
ומתים כאשר הטיפשות שלהם מתחילה לפרוח.


הרוע שייך לך. הצער שייך לך.
אבל גם המידה הטובה שייכת לך,
וגם הטוהר.

הנך הוא המקור
לכל הטוהר ולכל הטומאה.

איש אינו מטהר את הזולת.

לעולם אל תזניח את עבודתך
למען עבודת הזולת.
אפילו אם הוא במצוקה גדולה.
משימתך היא לגלות את עבודתך
ואז בכל ליבך להתמסר לה.

13
העולם - लोकवग्गो- Loka 

 
אל תחיה בעולם,
בבלבול ובחלומות כוזבים
מחוץ לחוק.

קום והתבונן.
לך בדרך בשמחה
בעולם הזה ומעבר לו !

לך בעקבות התכונה הנעלה.
לך בעקבות אהבת החיים
בעולם הזה ומעבר.


חישבו על העולם -
בועה, אשליה.
ראו את העולם כפי שהוא,
והמוות יפסח עליכם.


בוא, חשוב על העולם,
מרכבה צבועה עבור מלכים,
מלכודת עבור הטיפשים.
אבל מי שרואה, מתהלך חופשי.


כמו הירח החומק מתוך ענן וזורח,
כך גם המורים יוצאים מתוך בערותם וזורחים.


העולם הזה שרוי באפלה.
לכמה מעט יש עיניים כדי לראות !

כמה מעטות הן הציפורים
הנמלטות מהכלוב ועפות לשמיים !


הברבורים קמים ועפים לעבר השמש.
איזה מעשה כשפים !
כך גם הטהורים כובשים
את צבאות האשליה וקמים ועפים.


אם אתם לועגים לגן-העדן
ומפרים את החוק,
אם דבריכם דברי שקר,
היכן יסתיים הרוע שלכם?


הטיפש לועג לאדיבות.
הקמצן לא יכול להיכנס לגן-העדן.
אבל המורים שמחים להעניק
והאושר הוא שכרם.


ויתרה מכך - כי יותר גדולה מכל השמחות
של השמיים והארץ,
יותר גדולה משלטון על כל העולמות,
היא השמחה המתפרצת כאשר מגיעים לזרם.

14
האנשים שהתעוררו - बुद्धवग्गो - Budhahood          


הם התעוררו.
הם ניצחו.
הם כבשו את העולם.

איך הם יכולים לאבד את הדרך
מי שנמצאים מעבר לדרך ?

עינם פקוחה.
רגליהם משוחררות.
מי יכול ללכת אחריהם ?

העולם לא יכול להחזירם למוטב
או להתעות אותם,
וגם הרשת המורעלת של התשוקה
לא יכולה לעצור אותם.


הם התעוררו
והאל שומר עליהם.
הם התעוררו
והם מצאו שמחה בדממת המדיטציה
ובמתיקות הכניעה.


קשה להיוולד, קשה לחיות,
קשה עוד יותר לשמוע על הדרך,
וקשה לקום, לפעול ולהתעורר.


עם זאת הלימוד פשוט.
לעשות את הדבר הנכון.
זה להיות טהור.
בסוף הדרך מחכה לכם החירות.
עד אז, היאזרו בסבלנות.


אם אתה פוצעים או מצערים את הזולת,
לא למדתם להתנתק.
אל תעליבו באמצעות מילה או מעשה,
איכלו במידה.
חיו בתוך לבכם.
ותשאפו לתודעה הגבוהה ביותר.


לשלוט בעצמך בהתאם לחוק.
זאת התורה הפשוטה של אלו אשר הצליחו להתעורר.

הגשם יכול להפוך לזהב
ועדין לא תרוו את צימאונכם.
את התשוקה אי אפשר לכבות
היא מסתיימת בדמעות, אפילו בגן-עדן.


זה אשר רוצה להתעורר
מכלה את תשוקותיו בשמחה.
אדם פוחד מוצא מקלט
בהרים או ביערות,
בחורשות של העצים הקדושים או בקברים.
אבל כיצד הוא יכול לברוח לשם מהצער שלו ?


זה אשר מוצא מקלט בדרך
ומצטרף לאלה שהולכים בה
יזכה להבין את ארבעת האמיתות הנאצלות.

על הכאב,
סיבת הכאב,
דרך שמונת הנתיבים,
וחידלון הכאב.

אז בסופו של דבר תהיה בטוח
כי הוא נפטר מהכאב והוא בן חורין.


אלו אשר התעוררו מעטים הם וקשה למצוא אותם.
מאושר הוא הבית אשר בו אדם מתעורר.
מבורכת היא לידתו.
מבורכת היא תורת הדרך.
מבורכת היא ההבנה בקרב אשר הולכים איתה,
ומבורכת היא הנחישות שלהם.
ומבורכים הם אלה אשר מעריצים
את האדם המתעורר והולך בדרך.
הם משוחררים מן הפחד
הם משוחררים.
הם חצו את הנהר של הכאב.

15
שמחה - सुखवग्गो - Sukha


 תחיו בשמחה,  באהבה,
אפילו בקרב אלו אשר שונאים.

תחיו בשמחה,  בבריאות,
אפילו בקרב החולים.


תחיו בשמחה,  בשלווה,
אפילו בקרב המודאגים.

תחיו בשמחה,  ללא רכוש,
כמו אלה אשר זוהרים.


המנצחים זורעים שנאה.
כי המפסידים סובלים.

עזבו את הניצחון ואת ההפסד
והיו שמחים.


אין אש כתשוקה,
אין פשע כשנאה,
אין כאב כפרידה,
אין מחלה כמו הרעב,
ואין שמחה כשמחת החירות.

 

בריאות, שביעות רצון ואמון
הם הנכסים החשובים ביותר שלכם,
והחירות היא שמחתכם הגדולה ביותר.


התבוננו פנימה.
אל תזוזו
בלי לפחד וללא שקרים,
הכירו את השמחות המתוקות של הדרך.


כמה שמחה זה להסתכל על אלו אשר התעוררו
ולשהות בחברתם של חכמים.

כמה ארוכות הן הדרכים בעיני האנשים
אשר נוסעים בחברתם של הטיפשים.

אבל אלו אשר הולכים בעקבות אלה אשר הולכים בדרך
מגלים את משפחתם ומתמלאים שימחה.

אם כן לכו בעקבות הזוהרים,
החכמים, הערים, האוהבים,
כי הם יודעים כיצד לעבוד ולהתאפק.
לכו אחריהם
כמו הירח אשר נע בעקבות
מסלול הכוכבים.

16
הנאות  - पियवग्गो - Piya


אל תניחו להנאות להסיח את דעתכם
מהמדיטציות, מהדרך.
שחררו את עצמכם מההנאות ומן הכאבים
כי הכמיהה להנאות וטיפוח הכאבים
יביאו לכם רק צער .


אל תאהבו דברים פן תאבדו
שמא הם יביאו לכם עצב ופחד.
התעלו מעל האהבות והשנאות.
מן התשוקות והרצונות,
מן החושניות ומן התאווה,
נובעים עצב ופחדים.
שחררו את עצמכם מקשרים.


הם טהורים, והם רואים.
הם אומרים את האמת, וחיים אותה.
הם מבצעים את עבודתם.
לכן הם נערצים ואהובים.
בדעה נחושה ובלב חסר רצונות
משתוקקים הם לחופש.
הם נקראים ה " אדהאם-סוטו "
'אלו אשר שוחים נגד הזרם.'


כאשר נוסעים חוזרים לבסוף הביתה
מהמסע בארץ הרחוקה,
באיזה שמחה
הם מתקבלים על ידי משפחתם וידידיהם !
כך גם מעשיכם הטובים
צריכים לקבל אתכם כמו הידידים.
באיזו שמחה.
כאשר אתם עוברים מן החיים האלה לחיים הבאים !

17
כעס - कोधवग्गो- Kodha  


הניחו לכעסים. הניחו לגאווה.
כאשר דבר לא כובל אתכם
אתה מתעלים מעבר לצער .

הכעס דומה לכרכרה הנוסעת בפראות.
זה אשר מרסן את כעסו הוא הרכב האמתי.
האחרים רק אוחזים במושכות.


בעזרת האדיבות תתגברו על הכעס.
בעזרת הנדיבות תתגברו על האנוכיות.
בעזרת האמת תתגברו על השקר.

דברו אמת.
תנו את כל מה שאתם יכולים.
אל תכעסו לעולם.
שלושת הצעדים האלה יוליכו אתכם
לתוך נוכחותם של האלים.


החכמים לא פוגעים באיש.
הם שולטים בגופם
והם הולכים לארץ האינסופית.
הם הולכים מעבר לצער.

אלה המחפשים אחר השלמות
עומדים על המשמר יומם ולילה
עד כי כל התשוקות נעלמות.


הקשב 'אטולואה',
זה ממש לא חדש, זהו פתגם ישן :
"הם מאשימים אותך כי אתה שותק,
הם מאשימים אותך כי אתה מדבר יותר מדי
וגם כאשר אתה מדבר פחות מדי."
לא משנה מה תעשה, הם יאשימו אותך.
העולם מוצא תמיד
דרך להלל ודרך להאשים
כך זה היה וכך זה יהיה תמיד.
אבל מי יעז להאשים את האיש
אשר החכמים משבחים ללא הרף,
אשר חי חיי יושר וחוכמה,
הזורח כמו מטבע עשוי מזהב טהור?
אפילו האלים משבחים אותו.
אפילו ברהמה מהלל אותו.


היזהרו מהכעס של הגוף.
לשלוט בגוף
זה להניח לו לציית לאמת.

היזהרו מן הכעס של הפה.
לשלוט במילים היוצאות מפיך.
זה להניח להם לציית לאמת.


היזהרו מן הכעס של השכל
ותצליחו לשלוט במחשבותיכם
הניחו להם לציית לאמת.

החכמים אשר השתלטו על
הגוף, המילים והשכל.
הם המורים המאירים האמתיים.

18
טומאה - मलवग्गो- Mala  


האדם דומה לעלה צהוב.
השליחים של המוות נמצאים בקרבת מקום.
אתה עומד לנסוע למקום רחוק.
מה תיקח איתך?
אם הנך המנורה
המאירה את הדרך.


כדאי לכם להזדרז
כאשר האור שלכם יזרח
בלי טומאה התשוקה
תצליחו להגיע לארץ אינסופית.

חייך מסתיימים.
המוות ממשמש ובא.
היכן תנוח בדרך?
מה לקחת איתך?
הנך המנורה
המאירה את הדרך.


כאשר אורך יזרח באופן טהור
לא תיוולד  ולא תמות.
כמו הצורף המנפה את האפר מהכסף,
לאט לאט, מעט מעט, הסר את הזוהמה שלך.

אך כמו הברזל הנאכל על ידי החלודה
הרוע שלך יכלה אותך.
הפסוקים הקדושים מחלידים,
כאשר מזניחים אותם.
כמו היופי המחליד כאשר לא עושים בו שימוש
והבית אשר לא מתקנים אותו נהרס,
והשעון אשר לא דורכים אותו, נחלש.

  

בעולם הזה ובעולם הבא
יש טומאה ויש טומאה,
כאשר אישה חסרת כבוד,
כאשר גבר חסר אדיבות.


אבל הטומאה הגדולה ביותר
היא הבורות.
השתחרר ממנה.
הייה טהור.


החיים קלים.
לאדם חסר בושה,
חצוף כמו עורב,
אכלן מרושע,
מתרברב, מתערב, מופקר.

אבל החיים קשים
לאדם אשר בשקט נוטל על עצמו
את דרך השלמות,
בטוהר, בניתוק ובמרץ.
הוא רואה את האור.


אם  אתה רוצח, משקר או גונב,
נואף או שותה לשוכרה,
אתה עוקר את השורשים שלך.
ואם אינך מסוגל לכבוש את יצרך,
הנזק אשר אתה גורם יחזור אליך
באופן מצער.

אתה יכול לוותר על רוח האור
או כרצונך,
אבל אם מעניין אותך איך מישהו אחר נותן
או איך הוא מסרב לתת,
אתה מפר את שלוותך בלי סוף.

השורשים הקנאיים האלה !
הרוס אותם
ותיהנה משלווה מתמדת.


אין אש כמו התאווה,
אין אזיקים כמו השנאה.
האשליה היא מלכודת,
התשוקה נהר מתפרץ.


כמה קל לראות את חסרונות אחיך,
כמה קשה להתמודד עם שלך.
אתה מפזר את שלו ברוח כמו מוץ,
אבל את שלך אתה מסתיר,

כמו רמאי המסתיר זריקה לא מוצלחת.
הדגשת חסרונותיו של אחיך
מכפילה את אלו שלך.


המסע שלך לא הסתיים עדין.
הדרך לא נמצאת בשמיים.
הדרך נמצאת בלב.
ראה כמה אתה אוהב
את כל מה שמעכב את המסע שלך.


אבל ה 'טטאטה-גאטאים',
"אלה אשר הלכו מעבר,"
כבשו את העולם.
הם בני חורין.

הדרך לא נמצאת בשמיים
הדרך נמצאת בלב.
כל הדברים נולדים ומתים.
אבל הערים התעוררו לנצח.

 

19
צדיקות - धम्मट्ठवग्गो- Dhammaṭṭha  

 

אם אתה קובע את המסלול שלך
בכוח או במהירות, אתה מחטיא את החוק.

שקול בשקט מה נכון ומה שגוי.
קבל את כל הדעות באופן שווה,
מבלי למהר בחוכמה, ציית לחוק.


מי חכם יותר, מי שמדבר צחות או מי שמחריש?
החרש, גלה אהבה ואל תפחד.
כי השכל מדבר.  אבל הגוף יודע.

שיער שיבה לא הופך אותך למורה אמתי.
אדם עלול להזדקן לשווא.
המורה האמתי חי באמת, 
בטוב ובאיפוק,
בחוסר אלימות, במתינות וטוהר.


מילים יפות או תכונות טובות
לא הופכות למורה אמתי
את האדם הקנאי והחמדן.
רק אחרי שהוא יעקור מתוכו
את הקנאה ואת האנוכיות
הוא יהיה יפה יותר.


אדם יכול לגלח את שיער ראשו
אבל אם הוא ממשיך לשקר ולהזניח את עבודתו,
אם הוא דבק בתאווה ובשקרים,
כיצד יוכל ללכת בדרך?


המחפש האמתי
מדכא את כל הקפריזות.
הוא הפקיד את עצמו בידי השלווה.
הוא המחפש האמתי
לא מפני שהוא מתחנן
אלא מפני שהוא פועל בדרך החוקית,
מבלי להסתיר דבר, מבלי לדבוק בדבר,
מעבר לטוב ומעבר לרע,
מעבר לגוף ומעבר לנפש.


השקט לא יכול להפוך את הטיפשים
למורים אמתיים.
אבל מי ששוקל רק טוהר במאזניים שלו,
ומבין את טבעם של שני העולמות,
הוא מורה אמתי.

הוא לא פוגע לרעה בנפש חיה.

אף על פי כן לא ההתנהגות טובה
תעזור לך בדרכך, לא טקסים,
לא ידע רחב, לא התכנסות בתוך עצמך,
לא מדיטציה עמוקה.
אף אחד מאלה לא יעניקו לך שליטה או שימחה.

הו מחפש ! אל תסמוך על שום דבר
עד שלא תשתוקק לשום דבר.

20
הדרך  - मग्गवग्गो- Magga


לדרך שמונת הנתיבים.
קיימות ארבע אמיתות.
כל הטוב טמון בניתוק.
עינו של המורה פקוחה.
זאת הדרך היחידה,
הדרך היחידה שתפקח את עיניך.
לך בדרך הזאת.
הערם על התשוקה.
לך בדרך הזאת עד שיבוא הקץ לסבלך.


כאשר הוצאתי את חץ הסבל
אני הראיתי לך את הדרך.
אתה הוא זה שצריך להתאמץ.
המורים רק מראים את הדרך.

אבל אם תעסוק במדיטציה
ותלך בדרך תשתחרר מהתשוקה.

 

"כל הדברים נולדים ומתים."
כאשר תבין זאת תתעלה מעל לסבל.
זאת הדרך הזורחת.
"הקיים הוא סבל."
כאשר תבין זאת, תתעלה מעל לסבל.
זאת הדרך אל הזוהר.
"היקום הוא אשליה."
תבין ותתעלה.

זאת הדרך אל הבהירות.
אתה חזק, אתה צעיר.
הגיע הזמן כי תקום.
אז קום!
שמא בגלל היסוס ועצלנות
תאבד את הדרך.


שלוט במילים היוצאות מפיך.
שלוט במחשבות שלך.
לעולם אל תרשה לגופך לפגוע.
לך בשלושת הדרכים האלה בטוהר
ותמצא את עצמך פוסע בדרך אחת,
הדרך אל החכמה.


אתה יושב בעולם, אתה יושב בחושך.
אתה יושב במדיטציה, אתה יושב באור.
בחר את הכיסא שלך.
הנח לחכמה לגדול.

כרות את היער, לא את העצים.
כי היער טומן בחובו סכנה.
כרות את היער.
כרות את התשוקה. וצא לחופשי.


כאשר גבר חושק באישה,
נפשו קשורה באותה המידה
בה העגל קשור לאמו.
כמו היית קוטף שושנת סתיו,
משוך את חץ התשוקה.

כי מי שהתעורר הראה לך את הדרך השלווה.

התמסר למסע.

"כאן אבנה את ביתי בקיץ
ובחורף, ובעונת הגשמים." 
כך רושם לו הטיפש תכניות,
ואינו חושב בכלל על המוות.
המוות ישיג את האדם
אשר דואג רק לצאן שלו ולילדיו,
כי העולם סחרר אותו ובלבל אותו.
המוות ימשוך אותו
כמו השיטפון המטביע כפר רדום.

משפחתו לא תוכל להציל אותו,
גם לא אביו או בניו.
עליך לדעת זאת.
בקש חכמה וטוהר.
נקה מיד את הדרך.

21
כל הגוונים מחוץ ליער  
 
पकिण्णकवग्गो - Pakiṇṇaka           


יש תענוגות,
ויש אושר.
תוותר על הראשון כדי לזכות בשני.
אם אתה מאושר
על חשבון האושר של מישהו אחר,
אתה קשור לנצח.
אינך עושה מה שהיית צריך לעשות.
אתה עושה את מה שלא היית צריך לעשות.
אתה מתרשל, והתשוקה גדלה.
אבל המורה ער.
הוא שומר על גופו.

הוא מבחין בין כל מעשיו,
והוא הופך טהור.
הוא חף מפשע
למרות שיתכן שבעבר הוא הרג
את אמו ואת אביו,
שני מלכים, ממלכה שלמה ואת כל תושביה.
למרות שהמלכים היו קדושים
והתושבים היו בעלי מידות טובות,
בכל זאת הוא חף מפשע.

חסידיו של המתעורר,
מתעוררים.
ויומם ולילה הם מתבוננים.
וחושבים על המורה שלהם.
תמיד ערים,
הם שומרים על החוק.
הם מכירים את אחיהם בדרך.
הם מבינים את המסתורין של הגוף.
הם מוצאים שימחה בכל בני האדם.
הם נהנים ממדיטציה.

קשה לחיות בעולם
וקשה לחיות מחוצה לו.
קשה להיות אחד מני רבים.
ובעיני הנודד, כמה ארוכה הדרך
כשהוא נודד דרך חיים רבים !

תנו לו לנוח. שלא יסבול.
שלא ישקע בתוך הסבל.
אם הוא אדם טוב,
אדם מאמין, מכובד ועשיר,
באשר ילך, יקדמו אותו בברכה.
בדומה להרי ההימליה
אנשים טובים נוצצים מרחוק.
אבל אנשים רעים נעים מבלי שיראו אותם
כמו חיצים בלילה.

שב.  תנוח.   תעבוד.
לבד עם עצמך,
אל תתעייף לעולם.
בקצה היער
תחיה בשמחה
ללא תשוקה.

22
החושך - निरयवग्गो- Niraya


אדם אחד מתכחש לאמת.
השני מתכחש למעשיו שלו.
שניהם יגששו באפלה
וייסבלו בעולם הבא
מפני שהם חוטאים לאמת.


לבש את הגלימה הצהובה.
אבל אם אתה רשלן
תמצא את עצמך באפלה.
אם אתה רשלן,
עדיף שתבלע ברזל יצוק
מאשר שתסעד על שולחנם של אנשים טובים.


אם אתה מחזר אחרי אשתו של אדם אחר
אתה מסתכן.   שנתך תנדוד.   כבודך יאבד.
תמצא את עצמך באפלה.

אם אתה מפר את החוק,
תמצא את עצמך באפלה.
הנאותיך מסתיימות בפחד
ועונשו של הלך חמור.


אבל כמו עלה של עשב
אשר הנך אוחז בו באופן מגושם
והוא יכול לחתוך לך את היד,
כך גם הוויתור עלול להוביל
לתוך האפלה.

 

כי אם בוויתור שלך
אתה מתרשל ומפר את הבטחתך,
אם מטרתך קורסת,  לא תמצא את האור.

עשה רק מה שעליך לעשות
בהחלטיות, בכל לבך.
הנוסע אשר מהסס
רק מעלה אבק על הדרך.

עדיף לא לעשות כלום
מאשר לעשות את הדבר הלא נכון.
כי כל מה שאתה עושה,
לעצמך אתה עושה.


כמו עיר ספר מבוצרת היטב,
שמור על עצמך מבפנים ובחוץ.
אל תיתן אפילו לרגע אחד לעבור
שמא תמצא את עצמך באפלה.

תתבייש רק שאתה צריך להתבייש.
תפחד רק מדברים מפחידים.
תחשב לעוול רק את העוול.
שמא תחטיא את הדרך הנכונה
ותמצא את עצמך באפלה.
תראה מה יש.  תראה מה אין.
תלך בדרך הנכונה. 
תקום.

23

פיל  - नागवग्गो - Nāga

 

אסבול מילים חריפות
כמו הפיל הסובל את חיצי הקרב
כי אנשים רבים מדברים ללא אבחנה.
הפיל המאולף הולך לשדה הקרב.
המלך רוכב עליו.
האדם המאולף הוא המורה האמתי.
הוא יכול לסבול מילים חריפות בשקט.
יותר טוב מפרד או מהסוסים היפים של סינד
או מהפילים בקרב של הגיבורים
הוא האדם אשר כבש את יצרו.
לא על גבם הוא יכול להגיע לארץ חדשה,
אלא רק על גבו שלו.


הפיל החזק, דהאנפאלאקה,
נעשה פראי בעונת הייחום,
כאשר קושרים אותו הוא לא אוכל,
כי הוא נזכר בחורשת הפילים.

 

הטיפש הוא עצלן.
הוא אוכל והוא מסתובב בשנתו
כמו חזיר בדיר.
ועליו לחיות את חייו מהתחלה.


נפשי נהגה לנדוד לכל מקום
שהתשוקה או התאווה הובילה אותה.
אבל עכשיו אילפתי אותה,
כמו השומר המדריך את הפיל שלו.

תתעורר.
תהיה עד של מחשבותיך.
כמו הפיל אשר משך את עצמו מתוך הבוץ.
באותה דרך תמשוך את עצמך מתוך העצלות שלך.


אם הנוסע יכול למצוא
בן לוויה חכם וישר
עליו לצרפו אליו בשמחה
כדי להתגבר על תלאות הדרך.

אבל אם אינך יכול למצוא
חבר או מורה אמתי להצטרף אליך,
המשך לנסוע לבד,
כמו המלך אשר שוויתר על ממלכתו,
כמו הפיל ביער.
המשך לנסוע לבד,
במקום לנסוע בחברת טיפש.

אל תיקח את שגיאותיך.
אל תיקח את דאגותיך.
המשך לנסוע לבד כמו פיל ביער.


בעת צרה ובעת שמחה
זה נעים כי החברים לצדך.
ולפני חייך אלו המגיעים אל קיצם.
זה נעים לעשות מעשה טוב
ולהשתחרר מצער גם.
להיות אמא זה נעים, וגם אבא.
זה נעים לחיות בקושי,
ולכבוש את יצרך.

הו, כמה נעים ליהנות מהחיים,
כאשר חיים חיי יושר ועוצמה !
והחכמה היא נעימה,  והחירות.

24
תשוקה - तण्हावग्गो- Taṇhā


אם תישן התשוקה תגדל בתוכך
כמו גפן ביער.
כמו קוף ביער תקפוץ מעל לעץ,
ואף פעם לא תמצא את הפרי - מחיים לחיים,
אף פעם לא תמצא שלווה.

אם תהיה מלא תשוקה
צערך יגדל כמו עשבים אחרי הגשם.

אבל אם תכניע את התשוקה
הצער ינשור מעליך
כמו טיפות המים הנושרות מפרח הלוטוס.

 

זאת עצה טובה אשר נועדה לכולם:
כשם שעוקרים את השורשים החדשים של העשב,
עקור את התשוקה.
שמא מוות אחרי מוות ימחץ אותך
כמו שהנהר מוחץ את קני הסוף חסרי הישע.

כי אם השורשים עומדים איתן,
העץ הכרות יצמח מחדש.

אם לא עוקרים את התשוקה,
הצרות יגדלו בתוכך מחדש.

שלושים ושישה זרמים מתפרצים לעברך !
תשוקה והנאה ותאווה...
שחק איתם בדמיונך
והם יסחפו אותך איתם.
זרמים חזקים!
הם זורמים בכל מקום.
גפן חזקה!
אם תראה אותה צומחת,
שים לב!   עקור אותה מהשורש.

ההנאות זורמות בכל מקום.
אתה צף על פניהם
ונישא מחיים לחיים.

כמו ארנבת אשר ניצודה אתה רץ,
הרודף אחרי התשוקה נרדף,
מותקף מחיים לחיים.

  

הו, מחפש! 
וותר על התשוקה.
השתחרר מהאזיקים שלך.
יצאת מהבור
אל קרחת היער.

קרחת היער ריקה.
מדוע אתה ממהר לחזור לבור ?
התשוקה היא בור
והאנשים אומרים  :
"הביטו ! הוא היה בן חורין.
אבל עכשיו הוא מוותר על חירותו."

לא הברזל כולא אותך
לא החבל ולא העץ,
אלא ההנאה אשר אתה מפיק מזהב ויהלומים
מבנים ומנשים.

האזיקים רכים,
אבל הם מרסנים אותך.
אתה יכול לשבור אותם?

יש מי שיכולים,
נוטשים את העולם,
זונחים את התשוקה,
והולכים בדרך.


הו, עבד לתשוקה,
צוף על פני הזרם.
עכביש קטן, היצמד לרשתך.
ולא נטוש את הצער שלך למען הדרך.

נטוש את האתמול, את המחר
ואת היום.
עבור לחוף הרחוק יותר,
מעבר לחיים ולמוות.

האם אתה מוטרד בשל מחשבותיך?
האם התשוקה מפריעה לך?

הזהר מהכמיהה
שמא הרצונות שלך יהפכו לתשוקות
והתשוקה תכבול אותך.

הרגיע את נפשך.
חשוב.
התבונן.
דבר אינו קושר אותך.
אתה חופשי.
אתה חזק.

תם ונשלם הכול.
נקי מתאווה ומתשוקה,
הוצאת את הקוצים מהגבעול.
זהו גופך האחרון.
אתה חכם.
אתה חסר תשוקה.
אתה מבין את המילים,
ואת צירופי המילים.
ואינך משתוקק לשום דבר.

"הניצחון בידי, הידע הוא שלי, וכל הטוהר כל הכניעה."
"איני משתוקק לשום דבר. אני חופשי.
מצאתי את דרכי. את מי אכנה 'מורי'?"


מתנת האמת היא יותר מנתינה.
הטעם יותר ממתוק,
השמחה יותר משמחה.
קץ התשוקה הוא קץ הסבל.

הטיפש הוא האויב של עצמו.
הוא מחפש עושר, והורס את עצמו.

עדיף שתחפש את החוף השני.
עשבים שוטים חונקים את השדה.
התאווה מרעילה את טבע האדם,
והשנאה האשליה והתשוקה.
כבד את האדם חסר התשוקה,
שנאה, אשליה ותאווה.
מה שתעניק לו,
יוענק לך בחזרה,
ויותר.

25
מחפש -भिख्खुवग्गो- Bhikkhu


תשלוט בחושייך, במה שאתה טועם ומריח,
במה שאתה רואה, במה שאתה שומע.
בכל מעשייך תהיה האדון
של כל מה שאתה עושה אומר וחושב.


תהיה חופשי.
אתה המחפש.
תיהנה מהשליטה בידיך וברגליך,
במילים שלך ובמחשבותיך.
תיהנה מהמדיטציה ומהבדידות.

שלוט ברוחך, תהיה מאושר.

אתה הוא המחפש.
נצור לשונך.
אל תשבח את עצמך
אבל תאיר את הדרך
כי המילים שלך נעימות.

תפעל על פי האמת של הדרך.
תחשוב עליה.  תאמץ אותה.
תחיה אותה.
כי היא תתמוך בך תמיד.


אל תדחה את מה שהעניקו לך,
אפילו אם זה דבר פעוט.
הייה טהור, אל תהסס אף פעם.
תן תודה על מה שניתן לך,
מעט ככל שיהיה.

הייה טהור, לעולם לא גס.
אין לך שם ואין לך צורה.
למה לך להתגעגע למה שאין לך?


המחפש לא מצטער.
אהוב ובשמחה לך בדרך,
הדרך השקטה אל ארץ האושר.

מחפש !
רוקן את הספינה,
הקטן את העומס,
תאווה ותשוקה ושנאה.
והפלג במהירות.


על יד הדלת נמצאים החמישה
אשר עליך לגרש, ועוד חמישה,
ויש חמישה אשר עליך להכניס פנימה.

 

וכאשר עוזבים החמישה
נטושים על החוף,
למחפש קוראים " אוגה - אטינוטי "
" זה אשר עבר לגדה השנייה".


מחפש !
אל תהיה רשלן.
עסוק במדיטציה בקביעות.

או תבלע אש
ותצעק " די, לא עוד !"
אם אינך חכם,
כיצד תוכל לחזק את השכל ?

אם אינך יכול להרגיע את עצמך,
מה תוכל ללמוד אי פעם ?
כיצד תהיה בן חורין ?

עם נפש רגועה
תיכנס לתוך הבית הריק הזה,
לתוך לבך, ותחוש בשמחה של הדרך
מעבר לעולם.

תביט פנימה - הקמים והנופלים.
איזה אושר ! כמה נעים להיות בן חורין !

זוהי ההתחלה של החיים,
של השליטה ושל הסבלנות,
של החברים הטובים לאורך הדרך,
של חיים טהורים ופעילים.
אם כן תחיה באהבה.
תעשה את המוטל עליך.
ותשים קץ לצרותיך.

הבט כיצד היסמין
משחרר את פרחיו הקמלים
ומניח להם לנשור.
הנח לשנאה ולעקשנות לנשור.

אתה רגוע?
תרגיע את גופך.
תרגיע את נפשך.
אינך משתוקק לשום דבר.
המילים שלך שותקות.
אתה שותק.

תעשה מאמצים
ותעיר את עצמך, שמור על עצמך
ותחיה בשמחה.
אתה האדון, אתה המקלט.


כמו הסוחר אשר מאלף סוס נאה,

כבוש את יצרך.
באיזו שמחה אתה שומע
בקול המתעוררים.
באיזו שלווה, באיזה בטחון,
אתה מתקרב אל ארץ האושר,
אל לב הדממה.

צעיר ככל שיהיה,
המחפש היוצא לדרך
זורח בבהירות מעל העולם.
כמו הירח,
צא החוצה מתוך העננים !
   ותזרח .

26
מורים אמתיים - ब्राह्मणवग्गो - Brāhmaṇa 


אינך משתוקק לשום דבר
אז בכל ליבך
תעצור את הזרם.
כאשר העולם יתמוסס
הכול יתבהר.

תלך מעבר לדרך זו או אחרת,
אל החוף המרוחק יותר
בו העולם מתמוסס
והכל מתבהר.


מעבר לחוף הזה
ומעבר לחוף המרוחק יותר,
מעבר למעבר,
במקום בו אין התחלה, ואין בו סוף.

ללא פחד, תלך.
תחשוב.  תחיה בטוהר. הייה רגוע.
תעשה את עבודתך, במיומנות.

ביום זורחת השמש,
והלוחם זורח בשריונו.
בלילה זורח הירח,
והמורה האמתי זורח במחשבתו.

 

ביום ובלילה
האדם אשר התעורר
זורח בזוהר של הרוח.
המורה האמתי מוותר על הרוע.
הוא צח.
הוא שוכח הכול.
הוא לא נעלב והוא לא מעליב.
הוא לעולם לא מחזיר רעה תחת רעה.


אבוי לאדם
אשר מרים את ידו על חברו,
ואבוי עוד יותר לזה
המחזיר מכה תחת מכה.

עמוד בפני הנאות החיים
ובפני הרצון לפגוע - עד אשר הסבל ייעלם.
לעולם אל תעליב
על ידי מחשבה מילה או מעשה.

כבד את האדם שהתעורר
ומראה לך את הדרך.
כבד את אש קורבנו.

שיער מסובך, ייחוס משפחתי או מעמד
לא הופכים אדם למורה אמתי
אלא האמת והטוב.
אשר בהם התברך.

השיער שלך מסובך
ואתה יושב על עור של צבי.
איזו טיפשות !
כאשר בתוכך אתה שחוק מתאווה.


בגדי המורים האמתיים הם בלויי סחבות.
הוורידים שלהם בולטים,  הם מרזים.
לבדם ביער
יושבים וחושבים.
האדם לא נועד להיות שליט.
המורה האמתי אינו מתגאה לעולם.
הוא לא מזלזל בזולת.
אין לו שום דבר, לכן לא חסר לו שום דבר.
הוא איננו מפחד. הוא איננו רועד.
דבר איננו קושר אותו.
הוא חופשי עד אין סוף.


אז תחתוך את הרצועות
ואת השרוכים ואת החבלים. תשחרר את הקשרים.
תפתח את דלתות השינה  ותתעורר.


מורים אמתיים סופגים את
העלבונות והיחס הרע
מבלי להגיב.
כי רוחם דומה לצבא.
והם אינם כועסים לעולם.
הם מקיימים את הבטחותיהם.
הם אינם סוטים לעולם, הם נחושים בדעתם.


הגוף הזה הוא גופנו האחרון, הם אומרים
כמו מים על עלה לוטוס
או כמו גרגיר חרדל על קצה של מחט,
גם הוא אינו נדבק.
כי  הגיעו הם אל קץ הסבל
והשתחררו מהמטען שלהם.
הם מסתכלים עמוק לתוך דברים
ורואים את טעמם.
המורה האמתי מבחין
ומגיע אל סוף הדרך.

הוא איננו שוהה
בחברת אנשים אשר יש להם בית
או בחברת אנשים אשר סוטים.
הוא לא משתוקק לשום דבר,
הוא ממשיך לנסוע לבד.

הוא איננו פוגע בשום דבר.
הוא לא הורג לעולם.
הוא מתהלך באהבה בין שונאים,
בשלווה ובניתוק בין הרעבים והרגזנים.

כמו גרגיר חרדל מחוד המחט
נשרה ממנו השנאה,
והתאווה, והצביעות והגאווה.
הוא איננו מעליב איש.
עם זאת הוא דובר אמת.
המילים שלו ברורות
אבל לעולם לא חריפות.

כל מה שאיננו שלו הוא מסרב לקחת,
טוב או רע, גדול או קטן.
הוא לא משתוקק לשום דבר בעולם הזה
ולשום דבר בעולם הבא.

הוא בן חורין.

לא משתוקק לשום דבר,
לא מפקפק בשום דבר,
מעבר לשיפוט ולסבל
ולהנאות של החושים,
הוא עכשיו מעבר לזמן.
הוא טהור וחופשי.

כמה נקי הוא.
הוא הירח.
הוא רגוע.
הוא זורח.

מפני שהוא הלך
חיים אחרי חיים
בדרך הבוצית והמסוכנת של האשליה.


הוא לא רועד
או תופס או מהסס
הוא מצא שלווה.
בשקט
הוא מוותר על החיים,
על הבית ועל הנאות התשוקה.

שום דבר אשר שייך לאנשים לא יעצור אותו.
שום דבר אשר שייך לאלים לא יעצור אותו.
שום דבר בכל הבריאה לא יעצור אותו.

התשוקה נטשה אותו, לתמיד.
הסבל נטש אותו, לתמיד.

הוא רגוע.
בו נטמן הזרע
של חיים חדשים.
הוא כבש את כל העולמות הפנימיים.
בקור רוח
הוא רואה בכל מקום
את הנופלים ואת הקמים.

ובשמחה גדולה
הוא יודע כי הוא סיים
הוא התעורר משנתו.

והדרך שהוא הולך בה
לא ידועה לבני האדם,
אפילו לא לשדים ולאלים,
בזכות הטוהר שלו.
אין בו אתמול, אין בו מחר,
ואין בו היום.

אין לו שום דבר,
והוא לא משתוקק לשום דבר.
הוא מלא כוח. חסר פחד, חכם, מרומם.
הוא התגבר על כל המכשולים.
הוא רואה בזכות הטוהר שלו.
הוא הגיע לסוף הדרך,
על פני הנהר של חייו הרבים, מיתותיו הרבות.

מעבר הסבל של הגיהינום,
מעבר שמחת גן העדן הנעלה, בזכות הטוהר שלו.
הוא הגיע לסופה הדרך.
כל מה שהיה עליו לעשות, עשה.
ועכשיו הוא יחיד במינו.

סדר הפרקים :

 1
ברירות - Yamaka -  यमकवग्गो

2
התעוררות - Appamāda-  अप्पमादवग्गो  

3
מחשבות - चित्तवग्गो  -  Citta

4
פרחים - पुफ्फवग्गो – Puppha

5
הטיפש - Bāla –बालवग्गो

6
האדם החכם - Paṇḍita -पण्डितवग्गो 

7
מורים מאירים - अरहन्तवग्गो – Arahanta

8
אלפים -  सहस्सवग्गो – Sahassa

9
רוע  - पापवग्गो – Pāpa

10
אלימות - दण्डवग्गो- Daṇḍa

 11
זקנה - जरावग्गो- Jarā

12
אתה עצמך - अत्तवग्गो- Atta   

13
העולם - लोकवग्गो- Loka
 

14
האנשים שהתעוררו बुद्धवग्गो Budhahood 

  15
שמחה - सुखवग्गो – Sukha

  16
הנאות  - पियवग्गो – Piya

17
כעס - कोधवग्गो- Kodha

18
טומאה - मलवग्गो- Mala  

19

צדיקות - धम्मट्ठवग्गो- Dhammaṭṭha  

20
הדרך - मग्गवग्गो- Magga

21

כל הגוונים מחוץ ליער  

पकिण्णकवग्गो - Pakiṇṇaka 

22
החושך - निरयवग्गो- Niraya

23
הפיל - नागवग्गो – Nāga

24
תשוקה - तण्हावग्गो- Taṇhā       

25
המחפש - भिख्खुवग्गो- Bhikkhu

26
מורים אמתיים - ब्राह्मणवग्गो – Brāhmaṇa 


 

bottom of page