Pregnant Woman in Nature

 

 

                      

 

 

 

 

 

בתולה בית 6 צבעוני מסודר ומאורגן ונקי.pn
הדף בעריכה
בית 6-מזל בתולה
מרקורי-כוכב חמה
בתולה
בית הבריאות והמסירות

החיבור האינסופי בין השמים לארץ מחבר בין הגוף לנשמה והחומר לרוח ומעביר מסרים נאצלים אל עולם האנשים
על פלנטה ארץ, מסרים אלו יכולים להתקבל בעזרת תחושות אינטואיטיביות ואנחנו יכולים ממש להרגיש את זה בגוף
כמו תחושות בטן, משהו מגיע ואין לנו דרך להסבירו...
האינטואיציה נחשבת אחת מן היכולות המופלאות שיש לאנשים אשר נולדו במזל בתולה או לכאלו אשר אצלם המזל
או מרקורי הוא כוכב חמה מככב במפת הלידה.

 

הבית השישי מבשר את המסירות והיכולת לתת ולהעניק במסירות ולטפל בהקרבה כמו אחות רחמנית המטפלת ומבריאה והבריאות של הגוף במזל האדמה בתולה זה הבריאות של גוף שמסוגל לזוז ולהתנועע בבריאותו ולהעביר מסרים
כמו גם סחורות כי הרי מדובר כאן במזל בתולה ובהיפוך הבתולה היא תובלה והסחורות אצל מרקורי הוא שליח הסוחרים המעביר על פלנטה ארץ מני דברים בעלי ערך חומרי כי הוא במזל בתולה האדמתי ומקיים בהעברתו גוף בריא
אשר בו הדברים עוברים ביעילות ממקום למקום והוא שליח של בריאות במסירות
ותהיה למרקורי ולבית השישי ולאנשים אשר מפת לידתם מושפעת מיכולתו לרפא ולהחלים ואת הרצון להביא את האדם לידי מצב בריא כמו גם את המסירות להשקיע על-מנת לרפא ולהיטיב ולשמש בתור אחים ואחיות ובתפקידים שונים הקשורים למצבי בריאות והבראה ולעתים גם תזונה בריאה ודברים הקשורים לאיזון גופני כמו לימודי תנועה בריאה.

 

הבית השישי במפה נמצא במזל המשפיע השפעה מסוימת ומחוזק על-ידי פלנטות וכמו כן היבטים המהווים עבור אדם זה את היכולת למסירות והקרבה או את הקושי למסור את נפשך למען הטבה ובצד זה את האפשרות 'להרגיש' דברים בלתי צפויים או לחוש תחושות בטן לגביי דברים מסוימים ואנשים או מקומות ומצבים.
אנשים עם בית שישי מחוזק ושופע באספקטים מסייעים יכולים להיות טובים בלעבור בקלות ממקום למקום וביכולתם לתקשר עם אנשים ולחבר בין אנשים וגם בין אנשים למצבים כמו למשל למצוא לחברים מקום עבודה או מקום מגורים ולחבר בין אנשים ואירועים.

אם הבית השישי לוקה בהיבטים קשים או השפעות לא קלות האדם הזה יכול לסבול מסרבול בתנועה או קושי לזוז ממקום למקום וקשיים ביכולת הביטוי וקושי ביצירת קשרים חברתיים כמו גם ביכולת להיטמע בתוך מצבי חיים ואירועים ולא יהיה קל לאדם הזה להיקלט במקומות חדשים ולהיות במקומות צפופים.